Composició

El nostre objectiu -formar professionals de la composició- fa especial èmfasi en aquelles vessants relacionades amb l'ofici i els aspectes artesanals de la creació musical actual.

Plantegem una visió eclèctica de la composició moderna. A partir de l'estudi rigorós de la tradició, ens inclinem per una visió generosa de diferents estètiques musicals.

El nostre quadre de professors està format per compositors reconeguts i en actiu. Sota una tutoria personalitzada, l'alumne podrà crear el seu recorregut segons el seu propi criteri de creació: la música moderna (per a big band de jazz o diferents ensembles instrumentals), música clàssica i contemporània (orquestra simfònica, música de cambra), així com creació musical com a suport a les arts escèniques, plàstiques, audiovisuals, etc.

Per tal de fer realitat aquests projectes musicals, el Taller de Músics ESEM té convenis en funcionament amb orquestres i altres formacions instrumentals.

D'altra banda, el nostre departament de Management & Produccions ofereix un marc idoni per al desenvolupament professional dels alumnes de l'especialitat de composició.

PLA D'ESTUDIS

  • Formació basica: 36 crèdits
  • Obligatòries: 180 crèdits
  • Optatives: 12 crèdits
  • Treball Final de Titulació: 12 crèdits
  • Total: 240 crèdits

Consulta el pla d'estudis complet

Consulta els plans docents de les assignatures

ASSIGNATURES I EQUIP DOCENT

1r curs

Percepció auditiva INéstor Giménez
Formes i Anàlisi: Ramon Civit
Composició principal IJuan Jurado
Composició aplicada IRaquel García-Tomás
Anàlisi de la música del Barroc: Santi Galán
Anàlisi de la música del Classicisme: Santi Galán
Instrumentació i orquestració IRafael Murillo
Història general de la músicaSanti Galán
Informàtica musical: Santi Galán
Conjunt instrumental composició IRafael Murillo
2n instrument I (fes clic aquí per accedir)

2n curs

Història de la culturaÚrsula Pilar San Cristóbal
Notació musical i edició per a compositors (music notation and scoring for composers)Santi Galán
Pensament musicalÚrsula Pilar San Cristóbal
Composició principal IIJuan Jurado
Composició aplicada IIRaquel García-Tomás
Instrumentació i orquestració IIRafael Murillo
Història de la música dels s. XX i XXIJuan Jurado
Anàlisi de la música del RomanticismeJuan Jurado
Anàlisi de la música del Post-RomanticismeJuan Jurado
Conjunt instrumental composició IIRafael Murillo
2n instrument II (fes clic aquí per accedir)

3r curs

Composició principal IIIPablo Carrascosa
Composició aplicada IIIRaquel García-Tomás
Instrumentació i orquestració IIIOctavi Rumbau
Tècniques de composició IRaquel García-Tomás
Tècniques de composició IIRaquel García-Tomás
Història de la música popular del s. XX: Santi Galán
Composició electroacústicaOctavi Rumbau
Fonaments de composició i producció per a mitjans audiovisuals I i IIAlfred Tapscott
Tècniques d'enregistrament i postproduccióKiko Caballero
Direcció instrumental i vocal IPere Lluís Biosca
Llengua i comunicacióÚrsula Pilar San Cristóbal
Acústica i organologiaKiko Caballero
2n instrument III (fes clic aquí per accedir)
Assignatures optatives (fes clic aquí per accedir)

4t curs

Composició principal IVRafael Murillo
Composició aplicada IV: Raquel García-Tomás
Tècniques de composició IIIRaquel García-Tomás
Instrumentació i orquestració IVOctavi Rumbau
Fonaments hispànics en la composició contemporàniaPablo Carrascosa
Fonaments de composició i producció per a mitjans audiovisuals III i IV
Alfred Tapscott
Composició per a formacions musicals alternativesRaquel García-Tomás
Direcció instrumental i vocal II
Pere Lluís Biosca
Assignatures optatives (fes clic aquí per accedir)
Treball de final de titulació (més informació)