Subscriu-te al
newsletter
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

COMPOSICIÓ MODERNA

Taller de Músics ofereix el títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, de 240 crèdits ECTS, en l’especialitat de Composició Moderna. Aquest és un títol oficial i reconegut dins l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i equival, a tots els efectes, al títol universitari de grau.

 

  • PROVES D'ACCÉS | Inscripció entre abril i juny
  • MATRICULACIÓ | Juliol i setembre
  • PERÍODE LECTIU | De setembre a juny
  • MODALITAT | Presencial
  • DURADA | 4 anys
  • TITULACIÓ | Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, especialitat de Composició

Grau en Composició

OBJECTIUS

L’especialitat de Composició té com a finalitat la formació en la tècnica i l’ofici de l’escriptura musical. Sense oblidar la importància del coneixement de la tradició, es fonamenta sobre una visió especialment transversal del fet creatiu, dotant d’eines a l’alumne/a en un entorn obert al desenvolupament de múltiples sensibilitats, inquietuds i estètiques. La diversitat de llenguatges que conviuen en el centre queda plasmada en el pla d’estudis d’aquest Títol Superior, que posa especial èmfasi en el coneixement de l’harmonia jazz, la rítmica flamenca, els arranjaments per a big band, etc. El vincle amb el món professional és primordial, per la qual cosa els nostres alumnes treballen regularment amb ensembles com CrossingLines, Barcelona Clarinet Players o el Quartet Gerhard, així com amb institucions com el CONSMUPA (Oviedo) o Musikene (Sant Sebastià).

El nostre quadre de professors està format per compositors reconeguts i en actiu. Sota una tutoria personalitzada, l’alumne podrà crear el seu recorregut segons el seu propi criteri de creació: la música moderna (per a big band de jazz o diferents ensembles instrumentals), música clàssica i contemporània (orquestra simfònica, música de cambra), així com creació musical com a suport a les arts escèniques, plàstiques, audiovisuals, etc.

Per fer realitat aquests projectes musicals, el Taller de Músics ESEM té convenis en funcionament amb orquestres i altres formacions instrumentals. D’altra banda, el nostre departament de Management & Produccions ofereix un marc idoni per al desenvolupament professional dels alumnes de l’especialitat de Composició.

PERFIL D’INGRÉS

L’accés als ensenyaments artístics superiors requereix el compliment d’uns requisits acadèmics i la superació d’una prova específica d’accés que es duu a terme amb l’antelació necessària per a permetre la posterior gestió del procediment d’admissió, previ a l’inici del curs acadèmic. A través de les proves específiques d’accés es valora el nivell de consecució de les capacitats i competències dels alumnes que són necessàries per a accedir als ensenyaments superiors.

Accés als estudis superiors: requisits, convocatòries i proves d’accés

Especialitat de Composició Moderna

El perfil de l’alumne que accedeix als estudis en l’especialitat de Composició és el d’un estudiant que coneix estils, períodes històrics i formacions representatives. L’alumne ha de ser capaç de reconèixer formes habituals, tant auditivament com a través d’una partitura, i de situar-se rítmica i harmònicament. Ha de saber utilitzar la notació musical per a escriure i llegir. També ha de mostrar un coneixement bàsic de la instrumentació, el contrapunt i la música coral. Així mateix, ha de mostrar una tendència a relacionar coneixements, capacitats i habilitats per a construir música. També ha saber elaborar les seves pròpies estratègies de treball per superar reptes de tipus acadèmic o pràctic, i ha de ser capaç de manifestar opinions i valoracions artístiques de manera respectuosa i coherent.

Professorat

Equip pedagògic

Santiago Galán

Director Pedagògic

Juan Jurado

Coordinador especialitat Composició

Professorat

Raquel García-Tomás
Professor/a col·laborador/a
Pablo Carrascosa
Composició Principal, Fonaments de Composició i Producció per a Mitjans Audiovisuals, Composició Aplicada (III), Introducció a la Música Electrònica, Fonaments Hispànics en la Composició Contemporània, Tècniques de Composició (I), Tècniques de Composició (II)
Juan Jurado
Anàlisi de la Música del Romanticisme, Anàlisi de la Música del Post-Romanticisme, Història de la Música dels Segles XX i XXI (I), Història de la Música dels Segles XX i XXI (II), Composició Principal
Alejandro Civilotti
Instrumentació i Orquestració (I), Conjunt Instrumental
Alejandro di Costanzo
Piano, Conjunt Instrumental, Segon Instrument Piano
Ana Rosa Landa
Piano, Segon Instrument Piano
Ángel Faraldo
Història de la Música Electrònica, Composició Electroacústica, Composició per a Formacions Musicals Alternatives
Cristina López
Cante Flamenco, Història del Flamenco, Repertori Específic, Introducció a la Tecnologia Musical
Maria Salicrú-Maltas
Music Notation and Scoring for Composers, Sociologia de la Música
Montserrat Lladó
Composició Aplicada (I), Composició Aplicada (II)
Néstor Giménez
Percepció Auditiva, Harmonia, Conjunt Instrumental
Santiago Galán
Història General de la Música, Història de la Música Popular del Segle XX, Anàlisi de la Música del Barroc, Anàlisi de la Música del Classicisme, Composició Principal, Informàtica Musical
Úrsula Pilar San Cristóbal
Pensament Musical, Llengua i Comunicació
Buscador de professorat de Taller de Músics ESEM

PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis del Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música consta de 4 cursos acadèmics, de 60 crèdits ECTS cada curs, distribuïts en assignatures de diferent categoria:
1. Assignatures de formació bàsica. Són assignatures de cultura, pensament, història, llenguatge i tècniques de la música.
2. Assignatures obligatòries d’especialitat. Són assignatures d’instrument o de veu, formació instrumental complementària, música de conjunt, improvisació, composició, pedagogia, producció i gestió.
3. Assignatures optatives. Complementen la formació amb un ventall d’assignatures diverses.
4. Treball de Final de Grau (TFG).
L’assignació de crèdits per a cada assignatura comprèn les hores corresponents a les classes lectives, hores d’estudi, realització de treballs, pràctiques, projectes i la preparació d’exàmens i proves d’avaluació.

PRIMER CURS

ASSIGNATURATIPUSCRÈDITSDISTRIBUCIÓ
Anàlisi de la música del BarrocOB3Q1
Anàlisi de la música del ClassicismeOB3Q2
Composició aplicada IOB3A
Composició principal IOB12A
Conjunt instrumental IOB4Q1
Formes i anàlisiFB6A
Història general de la músicaOB6A
Informàtica musicalOB8A
Instrumentació i orquestració IOB3Q2
Percepció auditiva IFB6A
Segon instrument IOB6A

 


SEGON CURS

ASSIGNATURATIPUSCRÈDITSDISTRIBUCIÓ
Anàlisi de la música del PostromanticismeOB3Q2
Anàlisi de la música del RomanticismeOB3Q1
Composició aplicada IIOB3A
Composició principal IIOB12A
Conjunt instrumental IIOB4Q2
Història de la música electrònicaFB6Q2
Història de la música dels segles XX i XXIOB8A
Instrumentació i orquestració IIOB3A
Notació musical i edicióFB6Q2
Pensament musicalFB6Q
Segon instrument IIOB6A

 


TERCER CURS

ASSIGNATURATIPUSCRÈDITSDISTRIBUCIÓ
Acústica i organologiaFB6A
Composició aplicada IIIOB3A
Composició electroacústicaOB3Q2
Composició principal IIIOB12A
Direcció instrumental i vocal IOB3Q1
Fonaments de composició i producció per a mitjans audiovisuals IOB3Q1
Fonaments de composició i producció per a mitjans audiovisuals IIOB3Q2
Història de la música popular del segle XXOB3Q1
Instrumentació i orquestració IIIOB3A
Llengua i comunicacióFB6Q
Segon instrument IIIOB6A
Tècniques de composició IOB3Q1
Tècniques de composició IIOB3Q2
Tècniques d’enregistrament i postproduccióOB3Q1

 


QUART CURS

ASSIGNATURATIPUSCRÈDITSDISTRIBUCIÓ
Composició aplicada IVOB3A
Composició per a formacions musicals alternativesOB3Q1
Composició principal IVOB12A
Direcció instrumental i vocal IIOB3Q2
Fonaments de composició i producció per a mitjans audiovisuals IIIOB3Q1
Fonaments de composició i producció per a mitjans audiovisuals IVOB3Q2
Fonaments hispànics de la composicióOB3Q2
Instrumentació i orquestració IVOB3A
OptativesOP12Q/A
Tècniques de composició IIIOB3Q1
Treball final de grauTF12A

 

Treball de Final de Grau (TFG)

Per obtenir el títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música és necessari elaborar i defensar públicament un treball final, conseqüència directa dels coneixements adquirits. És la redacció per escrit d’un projecte amb un conjunt d’explicacions, teories, idees o raonaments sobre una temàtica concreta i portat a la pràctica en clau de concert/espectacle.

L’alumne ha de demostrar la capacitat per aplicar els coneixements adquirits; saber comunicar les conclusions, els coneixements i les teories en les quals es basen. El TFG ha de comunicar, d’una manera organitzada, formal, clara i precisa, els resultats o conclusions als quals s’han arribat en l’estudi d’un tema, així com la metodologia utilitzada, el procés seguit, els documents consultats, etc. En definitiva, es tracta de transmetre.

Per a l’obtenció del títol de grau a l’ESEM, s’ha de transmetre de dues formes diferents:

  • Festival Talent: un concert/espectacle. El que es transmeti ha de ser coherent amb les conclusions de l’estudi. Hauria de ser un concert professional i hauria de pretendre ser un espectacle. En aquest sentit, l’ESEM vol promocionar comercialment els treballs de TFG com a espectacles.
    El Festival Talent s’ha creat per a impulsar i donar a conèixer al públic els projectes dels nous talents musicals. És una manera de traslladar l’aula al circuit d’exhibició barceloní i de mostrar nous artistes emergents. Les noves promocions de l’Escola Superior del Taller de Músics hauran de desplegar tot el que han après durant els últims anys davant el públic. Un festival de cinc dies amb música, nervis, emoció, il·lusió i, per sobre de tot, talent!
  • Treball escrit/Defensa oral. És un treball generat a partir de la recerca d’un tema. En la defensa oral l’estudiant l’exposa i el defensa. L’ESEM considera que pot publicar-lo com a referència per a futurs treballs. Ha de transmetre que l’alumne ha realitzat un estudi exhaustiu sobre el que s’ha proposat.

PERFIL PROFESSIONAL

El graduat en Composició ha de ser un professional altament qualificat per a la creació musical, amb domini d’un ampli ventall de llenguatges musicals i dels seus aspectes tècnics, teòrics, pràctics, històrics i estètics. Ha de tenir coneixement de les possibilitats tecnològiques com a eines de creació i de suport específic per a la seva tasca. Ha de saber situar-se creativament en diferents contextos, incloent projectes escènics i contextos artístics multidisciplinaris, audiovisuals o els inherents a les noves tecnologies, sempre amb una personalitat artística ben definida i susceptible d’evolució.

Així mateix, ha d’estar format per a l’exercici de l’anàlisi musical d’ampli espectre estètic, així com tenir un pensament crític sobre el fet creatiu i la capacitat per a transmetre’l de manera oral i escrita rigorosament. Finalment, ha de tenir una sòlida formació humanística i metodològica per poder fer tasques de recerca i d’experimentació musicals.

Notícies del departament de composició

El Departament de Composició està format per professionals de primer nivell que estan en actiu i són reconeguts tant en l’àmbit nacional com internacional. En el següent enllaç trobaràs notícies relacionades amb la seva tasca professional.

NOTÍCIES

INFORMACIÓ GENERAL

En el següent enllaç trobaràs informació comuna a totes les especialitats: com accedir als estudis, calendari acadèmic, guia de l’estudiant, pla d’acció tutorial, beques i finançament, convalidacions, programes de mobilitat (Erasmus), Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ), carnet d’estudiant…

Informació general per a estudiants

Altres enllaços d’interès:

Accés als estudis superiors: requisits, convocatòries i proves d’accés

 

Tens algun dubte? Vols venir a conèixer el Taller?

Contacta'ns