Subscriu-te al
newsletter
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Projecte MP3

El projecte de cooperació europea MP3 sorgeix de la necessitat d’atendre les limitacions vinculades a la professionalització dels músics i de treballar per a la sostenibilitat dels grups musicals emergents. Tot i tenir una alta qualitat artística, el projecte d’un grup pot fracassar si no comprèn ni s’integra en l’ecosistema econòmic, comercial i empresarial del sector.

Projecte MP3

Descripció

Davant la complexitat del sector musical actual, els grups han d’adaptar-se als nous desafiaments. Moltes vegades, els músics es veuen empesos a tractar temes com contractes, drets o facturació de manera individual, a més de treballar sense descans entre un projecte i un altre per a solucionar la precarietat més immediata, la qual cosa sol provocar un aïllament social. El resultat sol ser trajectòries professionals caòtiques, irregulars i precàries que generen molt sofriment en l’àmbit laboral. La bretxa existent entre el desig de viure de la música i la realitat professional que han d’afrontar genera un major risc de patir problemes psicosocials.

El projecte MP3 treballa per a proposar un marc pedagògic, teòric i pràctic, que permeti a tots els supervisors de la formació dels músics tenir un enfocament global sobre els coneixements que aquests han d’adquirir i fomentar el desenvolupament de les seves pròpies habilitats, potenciant les fortaleses de cadascun dels seus integrants. Tot això, tenint en compte un entorn digital que els permeti organitzar-se i estructurar-se per viure còmodament del seu art sense sentir-se maltractat o frustrat.

Objectius

MP3 pretén desenvolupar les habilitats dels grups musicals perquè es converteixin en espais de protecció social i permetin lluitar contra la individualització de les carreres artístiques, comprendre millor els canvis actuals en el sector i identificar els riscos. Per tant, el treball col·lectiu, l’activitat múltiple i un ecosistema basat en la co-construcció artística són essencials per a integrar-se i sobreviure als canvis. No obstant això, al llarg de la història els músics mai han estat formats per a aquest treball col·lectiu més enllà de la pràctica instrumental en grup.

Tots els canvis observats requereixen noves habilitats en els músics i els professors i pedagogs que els capaciten:

 • Competència cooperativa: gestió grupal, direcció àgil, ritmes adaptats a les persones.
 • Competència artística: instrumental, auditiva i assoliment artístic.
 • Habilitats empresarials vinculades a la complexitat i diversitat dels seus entorns de treball: treballador assalariat, autor, emprenedor, artista, però també a tots els mitjans possibles en funció del seu treball artístic (imatge musical, docència…).
 • Habilitats socials: comprensió dels riscos psicosocials específics de la seva feina.
 • Habilitats digitals i narratives: gestió comunitària, compromisos, procés narratiu.

Així mateix, MP3 té com a objectiu crear a nivell europeu una comunitat de pedagogs i estructures de formació per a grups musicals professionals i altres actors en el camp de la música contemporània, amb la finalitat de crear consciència sobre la necessitat de millorar la formació dels músics i assegurar la seva carrera professional a llarg termini.

EN RESUM

 • Enfortir la viabilitat professional dels grups per crear carreres sostenibles.
 • Enriquir l’intercanvi de pràctiques entre les estructures i els diferents actors del sector musical actual, professors de música, coordinadors educatius, directors, formadors, entre altres.
 • Adaptar els mètodes d’ensenyament de les pràctiques col·lectives als nous desafiaments en el sector de la música.

Accions

Amb l’objectiu d’incrementar i capitalitzar el coneixement sobre aquests temes, s’utilitzaran quatre produccions intel·lectuals per produir materials per a quatre sessions de formació-acció destinades a grups de música. Aquestes jornades seran sobretot cursos de formació per als professors i docents que dirigiran, avaluaran i validaran tots els mòduls.

Així, el projecte MP3 permitirà crear:

 • Un inventari dels riscos psicosocials vinculats a l’exercici de la professió de músic a Espanya, Itàlia i França.
 • Una vídeo guia de supervivència per a músics per a promoure l’intercanvi i el treball conjunt amb tots els actors del sector.
 • Diferents eines que serveixin com a recursos permanents per a analitzar la situació dels músics en els tres països, les sortides professionals que ofereix la pluri-activitat i els desafiaments de la transmissió pedagògica i de la transició de la música a la imatge.
 • Un sistema europeu de referència per a professors de música 2.0.
 • Una enginyeria de formació global per a organitzacions de formació de grups de música contemporània.

També s’impulsaran tres esdeveniments de divulgació que permetran difondre els resultats d’aquest treball a nivell local, nacional i europeu, per a així generar una dinàmica d’iniciatives entorn d’aquests temes.

Socis impulsors

Els socis impulsors del projecte estan situats en tres països europeus i són complementaris en les seves pràctiques, en les seves realitats professionals i en el seu sector. A més, tres dels socis ja han tingut una o més experiències en projectes europeus: Music’Halle, LABA i Taller de Músics. Music’Halle i Taller de Músics també van treballar junts durant un projecte de cooperació Erasmus+ sobre formació de docents.

Els socis són: Locomotive Jazz Festival a Salento (Itàlia), Taller de Músics a Barcelona (Espanya) i Music’Halle a Toulouse (França), líder de projecte.

A ells se suma el LABA de Bordeus (França), que aporta coneixements sobre els principals projectes de cooperació europea per a la música i l’educació, i exerceix d’enllaç amb el sector universitari (professors associats de la Universitat de Bordeaux Montaigne i l’Institut d’Estudis Polítics de Grenoble), a més d’impulsar l’emprenedoria musical.

Participants

 • 4 estructures de la indústria musical i cultural europea: dues escoles de música, un festival de jazz i el LABA, un centre d’especialització especialitzat en finançament europeu.
 • Representants del sector musical europeu actual: productors, professors, músics, segells, programadors, xarxes de representants del sector a nivell regional, nacional i europeu.

Durada

El projecte es desenvolupa al llarg de 24 mesos, d’octubre de 2020 a setembre de 2022.

Programa

 1. Riscos psicosocials dels músics (IO1)
 • Enquestes de camp
 • Anàlisi de la situació
 • Recomanacions a seguir

Es desenvolupa un estudi sobre els riscos psicosocials dels músics aportant articles científics escrits per investigadors universitaris especialitzats.

SOCIS responsables de la producció: Music’Halle (Toulouse).

 1. Guia de supervivència per a grups (IO2)

FASES:

 • Identificació de dificultats i problemes relacionats amb el canviant sector de la música.
 • Anàlisi de les necessitats i dificultats trobades pels grups emergents.
 • Entrevista als grups.

RESULTAT: realització d’un vídeo amb entrevistes subtitulat en anglès.
SOCIS: Music’Halle (Toulouse) i Taller de Músics (Barcelona).

 1. Repositori professor-músic 2.0 (IO3)

Es basa en l’observació que les necessitats actuals del món musical han d’enfrontar els avenços recents i els actuals. Per tant, és necessari adaptar-se a aquests nous desafiaments per a crear carreres sostenibles.

Els docents-músics han d’adaptar-se a les transformacions del sector. L’educació musical ha de ser repensada a la llum d’aquests nous desafiaments, en particular el treball digital, gerencial i col·lectiu. Així, és inevitable i essencial repensar la didàctica per a reestructurar els mètodes educatius i oferir una educació musical que estigui alineada amb les habilitats que els músics professionals necessiten per a llançar i perpetuar la seva professionalització.

FASES:

 • Identificació dels desafiaments del sector musical per als grups.
 • Redacció d’un repositori per a professorat 2.0: noves habilitats, noves pedagogies i implementació del digital.

RESULTAT: es realitzen mòduls de formació per a docents.
SOCIS: Locomotive Jazz Festival (Salento).

 1. Retrats de polivalents (IO4): eines sobre multiactivitat en música i retrats de polivalents

Actualment, els músics han d’enriquir les seves habilitats cooperatives per sobreviure. Aquesta poliactivitat o multiactivitat es ressaltarà mitjançant “retrats de polivalents”, és a dir, retrats de grups que donen el testimoniatge del seu treball en col·laboració i co-construcció amb diversos actors de la indústria de la música.

FASES:

 • Anàlisi de l’estat de l’artista en els 3 països socis.
 • Anàlisi de qüestions relacionades amb els territoris.
 • Anàlisi de qüestions relacionades amb la transmissió.
 • Anàlisi de qüestions relacionades amb el tema de la música en la imatge.

RESULTAT: eines sobre el desenvolupament de la diversificació i col·laboració en les carreres de grups professionals. Aquestes eines respondran a la pregunta sobre com els grups han de desenvolupar el seu ecosistema per respondre als principals desafiaments actuals.
SOCIS: LABA (Bordeus) i Music’Halle (Toulouse).

 1. L’ecosistema musical: tutoria per a grups

DURADA: 5 dies.
LOCALITZACIÓ: Taller de Músics (Barcelona).
PER A QUI: les 4 estructures musicals associades presenten diversos actors de diferents oficis en la indústria de la música.
CONTINGUT: intercanvi de pràctiques i tutories entre grups i diferents oficis en la indústria musical actual, com a programadors, directors, productors, segells.

 1. Ensenyar la pràctica col·lectiva 2.0

DURADA: 5 dies.
LOCALITZACIÓ: Locomotive Jazz Festival (Salento).
PER A QUI: formació per a professors-músics i coordinadors pedagògics.
CONTINGUT: basat en la producció del sistema de referència de docents 2.0, aquesta capacitació permetrà transmetre noves eines d’ensenyament a docents-músics.

 1. Prevenció de riscos relacionats amb la professió de músic.

DURADA: 5 dies.
LOCALITZACIÓ: Music’Halle (Toulouse).
PER A QUI: els 3 grups seleccionats dels 3 països socis
CONTINGUT: es projectarà el vídeo sobre la guia de supervivència per a ús grupal i la transmissió de l’estudi sobre els riscos psicosocials dels músics professionals. Aquesta capacitació també involucrarà un psicosociòleg de treball especialitzat en aquest tema, que haurà participat en la redacció de l’estudi (sociòleg esperat: Pascal Nicolas-Le Strat ).
CONTENIDO: se proyectará el vídeo sobre la guía de supervivencia para uso grupal y la transmisión del estudio sobre los riesgos psicosociales de los músicos profesionales. Esta capacitación también involucrará a un psicosociólogo de trabajo especializado en este tema, que habrá participado en la redacción del estudio (sociólogo esperado: Pascal Nicolas-Le Strat).

 1. Xarxes de música i prevenció de riscos psicosocials.

DURADA: Diversos dies.
ORGANITZADOR/COORDINADOR: Music’Halle (Toulouse) en col·laboració amb el LABA (Burdeus).
CONVIDATS: los 3 grupos seleccionados dels 3 països socis. Entitats nacionals i locals associades: COREPS (Comitè Regional d’Ocupacions a Occitània), DRAC Occitanie, Occijazz, SMA (Syndicat des Musiques Actuelles), RCO (Chanit Occitanie Network), FEDELIMA, Octopus, CGT, entre altres.
CONTINGUT: treball col·lectiu amb grups musicals actuals després de la presentació de l’estudi sobre els riscos psicosocials dels músics i la projecció del vídeo de la guia de supervivència per a ús grupal.

 1. El professor 2.0 i les noves pràctiques docents.

DURADA: 1 dia (mes de març).
LOCALITZACIÓ: Taller de Músics (Barcelona).
CONVIDATS: docents d’escoles de música, conservatoris i centres d’educació superior, així com músics en procés de professionalització.
CONTINGUT: presentació i discussió sobre l’estàndard mestre-músic 2.0.

 1. Pluriactivitat en la indústria musical actual

DURADA: 1 dia
LOCALITZACIÓ: LABA (Bordeus)
CONVIDATS: grups en procés de professionalització o professionals. Músics nascuts en estudis professionals. Entitats de suport per a grups. Diversos agents de la indústria musical actual.
CONTINGUT: presentació i discussió sobre les diferents eines produïdes per al desenvolupament de la diversificació i col·laboració en les carreres de grups professionals.

Contacte

Taller de Músics ESEM, Oficina de Relacions Internacionals:
Susanna Piquer
Direcció Tècnica, Relacions Internacionals
[email protected]
+34 93 176 30 63

Més informació sobre el programa ERASMUS+

 

Tens algun dubte? Vols venir a conèixer el Taller?

Contacta'ns