Subscriu-te al
newsletter
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Erasmus+

El programa Erasmus+, i més concretament l’Acció Clau 1 per a mobilitat d’estudiants i professorat d’educació superior, és la via principal de mobilitat al nostre centre. El Taller de Músics ESEM va aconseguir la Carta Erasmus l’any 2014 i des del curs 2016/17 hi ha alumnes i professors del centre que participen en les mobilitats en una xarxa de partners europeus que creix dia a dia.

L’ESEM també està obert i interessat en l’acollida d’estudiants d’altres centres per a períodes d’estudis, ja sigui a través del programa Erasmus+ o de convenis específics

L’objectiu del programa de mobilitat ERASMUS és el foment de la cooperació entre centres educatius superiors en el marc europeu. Consisteix en la realització d’un període d’estudis en una institució d’educació superior d’un altre país europeu. Al finalitzar, la institució d’origen reconeixerà acadèmicament els estudis realitzats. Durant aquest període l’estudiant estarà exempt de pagar taxes acadèmiques en la institució d’acollida.

Codi ERASMUS+ del Taller de Músics ESEM: E BARCELO137 / OID E10066998           

ATENCIÓ: CONVOCATÒRIA OBERTA

 Guia informativa ESTUDIANTS     |     Guia informativa PROFESSORAT i STAFF 

 

Més informació Erasmus+

OUTGOING
VOLS ESTUDIAR A L’ESTRANGER?

PRESELECCIÓ

Per sol·licitar una mobilitat, cal enviar la Sol·licitud online, on s’haurà d’adjuntar la següent documentació:

 • Currículum Vitae i carta de motivació (en anglès o en la llengua de la institució de destinació).
 • Còpia del DNI, NIE o document identificatiu vàlid.
 • Fotografia recent.

Les sol·licituds poden lliurar-se fins el 22 de desembre de 2023 (inclòs). Es recomana fer-ho al més aviat possible per tal de facilitar la gestió interna i el contacte amb les institucions de destí.

SELECCIÓ

El responsable d’Erasmus i la direcció del centre estudiaran les sol·licituds rebudes i resoldran quines mobilitats s’assignen, en funció del conveni acordat entre el Taller de Músics ESEM i el SEPIE.

Es valorarà l’expedient acadèmic, a més de tota la informació i documentació aportades. En determinats casos, se sol·licitarà material específic, com ara vídeos o partitures, amb la finalitat de dur a terme una avaluació més completa del candidat.

SOL·LICITUD DE MOBILITAT

[Aviat estarà disponible l’enllaç a la sol·licitud]

És important destacar que el centre d’acollida podria requerir material específic per a avaluar la sol·licitud, com, per exemple:

 1. Per als estudiants d’Interpretació, un vídeo on es mostrin les destreses musicals en l’instrument (és aconsellable que incorpori una part de presentació personal, també en la llengua de destinació o en anglès).
 2. Per als estudiants de Composició, exemples de composicions recents i representatives de la seva feina (sigui lliurant la partitura o bé un enregistrament).
 3. Per als estudiants de Pedagogia i per als de Producció i Gestió no hi ha material específic, per la qual cosa cal posar especial èmfasi en el CV i la carta de motivació.
 4. Documentació acreditativa del nivell de coneixement de l’idioma.

Després de ser acceptat pel centre d’acollida, l’estudiant haurà d’emplenar i enviar l’Acord d’aprenentatge (Learning Agreement) i signar un acord amb el Taller de Músics.

 

OUTGOING
MOBILITAT PROFESSORAT I STAFF

Aquest programa, impulsat en l’Estat espanyol pel Servei Espanyol Per a la Internacionalització de l’Educació (d’ara endavant, SEPIE) i integrat en l’Acció Clau KA103 del programa Erasmus+, possibilita la realització de formació en altres centres superiors europeus amb els quals el Taller de Músics ESEM hagi signat un conveni bilateral o altres centres amb els quals es puguin signar nous acords bilaterals

 

INCOMING
Vols estudiar a l’ESEM?

Calendari

Les sol·licituds de mobilitat per al curs 2024-2025 s’han d’enviar des de l’Oficina de relacions internacionals de la institució d’origen de l’estudiant, dins dels següents terminis:

 • Per a mobilitats en el primer semestre (o el curs sencer): abans del 29 de març de 2024.
 • Per a mobilitats en el segon semestre: del 12 de setembre al 29 de novembre de 2024.

Recordeu que les mobilitats han d’encaixar amb les dates dels semestres del Taller de Músics, que no són necessàriament les mateixes que les de la institució d’origen.

Documentació

La sol·licitud de mobilitat inclou els següents documents:

 1. Formulari de sol·licitud (fins al 29 de març de 2024)
 2. Learning Agreement – OLA (formulari online)
 3. Curriculum Vitae
 4. Carta de motivació
 5. Expedient acadèmic

Algunes especialitats requereixen documentació addicional:

 • Per a especialitats d’Interpretació, un enregistrament de vídeo amb una interpretació musical. Aquest vídeo ha d’incloure entre 1 i 3 temes, i no pot ser més llarg de 20 minuts. Un enllaç (d’accés lliure) és preferible a un document adjunt.
 • Per a Composició, exemples de composicions recents representatives de la feina del sol·licitant (partitura en pdf i/o enregistrament a través d’un enllaç).
 • No hi ha requisits específics per a estudiants de Pedagogia Musical, per la qual cosa el Curriculum Vitae, la carta de motivació i l’expedient acadèmic seran especialment tinguts en compte.

Si l’estudiant sol·licitant és una persona amb discapacitat, si us plau indiqueu-ho quan envieu la sol·licitud per poder-ho tenir en compte i oferir les adaptacions necessàries.

Oficina de relacions internacionals

Podeu adreçar les sol·licituds completes i qualsevol pregunta sobre el procés a l’Oficina de Relacions Internacionals:

Susanna Piquer
Direcció tècnica, Relacions internacionals
[email protected]
+34 93 176 30 63

Selecció

Els sol·licitants seran seleccionats en funció del seu nivell artístic i acadèmic per part del departament pertinent, i tenint en compte el número de places disponibles per a estudiants d’intercanvi.

Es notificarà a les institucions d’origen el resultat del procés de selecció unes quatre setmanes després del termini d’enviament de sol·licituds

Calendari acadèmic

De setembre a juny.

Llengua

La major part de la docència és en català o castellà.

Es recomana un bon nivell d’anglès (B1 com a mínim) per als estudiants d’intercanvi. Un nivell B1 de català i/o de castellà també és acceptable.

Pla d’estudis

El pla d’estudis del Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música consta de 4 cursos acadèmics, de 60 crèdits ECTS cada curs, distribuïts en assignatures de diferent categoria:
1. Assignatures de formació bàsica. Són assignatures de cultura, pensament, història, llenguatge i tècniques de la música.
2. Assignatures obligatòries d’especialitat. Són assignatures d’instrument o de veu, formació instrumental complementària, música de conjunt, improvisació, composició, pedagogia, producció i gestió.
3. Assignatures optatives. Complementen la formació amb un ventall d’assignatures diverses.
4. Treball de final de titulació (TFT).
L’assignació de crèdits per a cada assignatura comprèn les hores corresponents a les classes lectives, hores d’estudi, realització de treballs, pràctiques, projectes i la preparació d’exàmens i proves d’avaluació.

 

Sistema de qualificació

El sistema de qualificació es basa en una puntuació numèrica entre 1 (pitjor) i 10 (millor), on una puntuació inferior a 5 es considera suspesa. Els números s’acompanyen de descriptors: 9-10 és Excel·lent, 7-8 és Notable, 5-6 és Aprovat i 0-4 és Suspès

Visat*

Els ciutadans de la Unió Europea no han de fer cap procediment legal abans de venir a l’estat espanyol.

Després de l’arribada, tots els estudiants originaris d’un Estat membre la Unió Europea o de l’Àrea Econòmica Europea i que resideixin a l’estat espanyol més de tres mesos s’han de registrar al Registre Central d’Estrangers, per tal d’obtenir un Certificat de Registre i un Número d’Identificació d’Estrangers (NIE). El Certificat de Registre es pot aconseguir a qualsevol Comissaria de la Policia Nacional.

Per a ciutadans de fora de la Unió Europea, hi ha diferents tipus de visat, en funció de la durada de l’estada.

 • Fins a tres mesos:
 1. La directiva EC Núm. 539/2001 de 15 de març de 2001 inclou en el seu annex II els països els ciutadans dels quals estan exempts de l’obligació de visat per períodes d’estudi inferiors a tres mesos. Aquests han de complir els requisits recollits en l’article 5 del Codi Schengen i, en cas de perllongar l’estada, podran sol·licitar una extensió fins a un màxim de tres mesos.
 2. La directiva EC Núm. 539/2001 de 15 de març de 2001 inclou en el seu annex I els països els ciutadans dels quals estan obligats a obtenir un visat (de tipus C) per entrar a l’Espai Schengen. Per a més informació, consulteu aquest enllaç.
 • Fins a sis mesos:
  El visat de tipus D per a estudis permet estades a l’estat espanyol de fins a 180 dies, però no permet la Targeta d’Identificació d’Estrangers (TIE).
 • Més de seis mesos:
  Existeix un visat per a estudis (de tipus D per a estudis o investigació), vàlid per tres mesos dins l’Espai Schengen. Un cop dins, cal obtenir la Targeta d’Identificació d’Estrangers (TIE) per poder romandre legalment a l’estat espanyol. Per a més informació, consulteu aquest enllaç.

Podeu sol·licitar el vostre visat a l’ambaixada espanyola o consolat més proper. Per a més informació consulteu la web del Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació.

*Tota la informació recollida aquí és susceptible de ser modificada per part del govern espanyol. Tot i que procurem actualitzar-la periòdicament, si us plau comproveu sempre la pàgina web oficial

Assegurança

Qualsevol alumne estranger ha de tenir una assegurança mèdica que el cobreixi.

Les persones provinents d’estats no membres de la Unió Europea han de comprovar si existeix un acord per a la cobertura sanitària entre els sistemes de seguretat social espanyol i del país d’origen, i aportar la documentació que sigui necessària.

Si el teu país no té aquest acord amb la Seguretat Social espanyola, necessitaràs una assegurança privada per a tota l’estada a l’estat espanyol.

Allotjament

La plataforma d’allotjament Beroomers ofereix un ampli ventall d’opcions: apartaments compartits, residències i habitacions. Aquesta plataforma garanteix seguretat, transparència i control dels pagaments. Els estudiants del Taller de Músics, inclosos aquells que vinguin a través del programa Erasmus, tenen un 25% sobre service fee, així com una atenció personalitzada, només cal introduir el següent codi promocional en el moment de fer la reserva: BE25TALLER.

Enllaç personalitzat de Beroomers per als alumnes del Taller de Músics:
https://www.beroomers.com/es/colaboradores/taller-musics-barcelona

Llengua i cultura

Intercat és una pàgina web de la Generalitat de Catalunya amb un recull de recursos electrònics per aprendre sobre la llengua i la cultura catalanes, especialment dissenyada per a estudiants en programes de mobilitats que visiten les institucions d’educació superior de Catalunya.

 

CENTRES EUROPEUS AMB ACORDS

Centres amb acord interinstitucional amb el Taller de Músics ESEM per al programa Erasmus+

Projecte MP3

El projecte de cooperació europea MP3 sorgeix de la necessitat d’atendre les limitacions vinculades a la professionalització dels músics i de treballar per a la sostenibilitat dels grups musicals emergents.

MP3 pretén desenvolupar les habilitats dels grups musicals perquè es converteixin en espais de protecció social i permetin lluitar contra la individualització de les carreres artístiques, comprendre millor els canvis actuals en el sector i identificar els riscos.

Accedeix a la pàgina del projecte MP3

Contacte

Per conèixer els detalls de cada acord (límit de places, terminis, requisits lingüístics, etc.) o bé per proposar nous centres amb els quals establir relacions i acords, podeu contactar amb la responsable de relacions internacionals del Taller de Músics ESEM.

Taller de Músics ESEM, Oficina de Relacions Internacionals:
Susanna Piquer
Direcció Tècnica, Relacions Internacionals
[email protected]
+34 93 176 30 63

Per a més informació sobre el programa ERASMUS+ consulteu la pàgina de l’AEC.

Més informació a

SEPIE

AEC - Associació Europea de Conservatoris i Escoles de Música

Tens algun dubte? Vols venir a conèixer el Taller?

Contacta'ns