Subscriu-te al
newsletter
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Escola Jove

Aquest és un projecte educatiu dissenyat per a joves d’entre 12 i 17 anys que té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats artístiques i intel·lectuals mitjançant la pràctica musical i la improvisació en l’àmbit del jazz i la música moderna.

Des de l’experiència d’una escola pionera en la pràctica de les músiques improvisades i també amb l’aplicació de les innovacions que s’han mostrat més valuoses i positives en el camp de l’educació musical, el Taller de Músics ofereix un pla d’estudis que orbita al voltant del desenvolupament de les capacitats dels alumnes, de la pràctica lúdica i de l’aprenentatge musical.

Taller de Músics - Escola Jove

ESCOLA JOVE

Aprenentatge musical a través del Jazz i la Música Moderna

L’Escola Jove es caracteritza per la implicació d’estudiants i professors en la construcció dels aprenentatges, la socialització i la ludicitat, per així desenvolupar un dels requisits més importants en qualsevol projecte educatiu: la motivació. Així mateix, els docents treballen en equip posant el focus en l’alumne.

El pla d’estudis es vertebra al voltant del conjunt instrumental, i es complementa amb una assignatura d’instrument/veu personalitzada i amb llenguatge musical, assignatura col·lectiva que consta de dues parts: Rítmicus i Projectes.

Pla d’estudis

El pla consta de quatre cursos acadèmics. Els alumnes que ja hagin tingut recorregut en altres escoles de música accediran al nivell que els correspongui en cada assignatura mitjançant una prova.

La continuïtat d’aquest pla, en el cas que aquest sigui el desig de l’alumne, està garantida per la connexió d’aquest amb el pla de professionalització musical (intèrpret o compositor), el Programa Lliure del Taller de Músics o el COS, el programa de preparació als estudis superiors de música en les seves especialitats d’Interpretació, Pedagogia Musical o Composició.

En aquest pla d’estudis les assignatures estan connectades, de manera que cadascuna d’elles esdevé una part imprescindible de la formació musical de l’alumne i dels objectius del pla. Els objectius més importants del pla tenen a veure amb el desenvolupament de les capacitats, la ludicitat i l’expressió artística mitjançant l’aprenentatge musical. Així mateix, tots els professors que participen en el pla treballen de manera coordinada, essent conscients que estan intervenint en una part de la formació de l’alumne i, per això, ho fan de manera cooperativa.

Assignatures

Cadascuna de les assignatures conforma una part de l’aprenentatge coordinada amb les altres parts. Hi ha tres assignatures troncals::

Conjunt Instrumental

Els alumnes de cada combo proposen una part del repertori musical que es treballarà durant el curs. L’altre part consisteix en un material didàctic expressament dissenyat per a aquest projecte i adaptat a cada nivell.

Instrument / Veu Personalitzada

Concebuda com una continuació de la feina que es fa a Conjunt instrumental, aborda les qüestions més tècniques de l’instrument i la teoria aplicada per a la improvisació o la lectura.

Els professors d’Instrument treballen en equip amb els professors de Conjunt instrumental i decideixen col·legiadament les accions tutorials per a un millor funcionament i aprofitament de l’alumne.

Llenguatge Musical

El llenguatge musical es realitza en grups reduïts i està articulat en dues parts: Rítmicus i Projectes. Totes dues aporten un marc creatiu d’aprenentatge i assimilació de conceptes per a la pràctica musical.

  • Rítmicus: L’aprenentatge es fa mitjançant un grup de percussió. A la vegada que es gaudeix de la pràctica de la percussió col·lectiva, s’aprèn i es practica la lectura i la precisió rítmica i es desenvolupa la musicalitat del ritme i la comprensió dels seus patrons.
  • Projectes: El/la docent impulsa, motiva i condueix els alumnes perquè desenvolupin un projecte musical al seu abast amb el qual aprendran els conceptes pràctics del llenguatge musical i de l’harmonia.

Simultaneïtat d’estudis

El disseny de l’Escola Jove del Taller de Músics té en compte la simultaneïtat d’estudis amb l’ESO o el Batxillerat. D’aquesta manera, la participació de l’estudiant a l’Escola de Música no interferirà en el rendiment dels estudis obligatoris. A més, atesa la condició d’Escola Autoritzada pel Departament d’Ensenyament, aquests estudis poden suplir assignatures optatives dels ensenyaments obligatoris mitjançant les convalidacions corresponents.

Horaris:

Totes les classes de l’Escola Jove es realitzen entre les 18h i les 20h.

Continuïtat dels estudis:

Un cop finalitzat el Programa de l’Escola Jove, els alumnes poden continuar els seus estudis musicals fent un salt amb garanties tant al Programa Lliure de l’Escola com al Curs d’Orientació als Estudis Superiors (COS).

Professorat

Yeray Hernández

Coordinador Escola Jove

Valentí Adell

Director Pedagògic

Professorat

Accedeix a la secció de Professorat per conèixer tots els professors i professores de l'ESCOLA JOVE

Calendari Acadèmic 2024-2025

Del 16 de setembre del 2024 al 20 de juny de 2025

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre 2024 al 6 de gener de 2025 (inclosos)
  • Setmana Santa: del 14 al 21 d’abril de 2025 (inclosos)
  • Festius: 24 de setembre, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 de desembre 2024 | 1 de maig, 9 i 24 de juny 2025.
  • Dies no lectius: 23 de setembre, 30 i 31 d’octubre, 4 i 5 de desembre de 2024 | 7 de gener, 2 de maig, 10 i 11 de juny de 2025.
Calendari [pdf]

Accés als estudis – Inscripcions

Podràs realitzar la inscripció a la Secretaria del Taller de Músics les setmanes prèvies a l’inici de cada quadrimestre.

Dates clau per a la inscripció

Documentació necessària:
DNI, NIE o Passaport / certificat d’altres centres de música / import del curs.

Criteri d’adjudicació de places: per rigorós ordre d’inscripció.

Anul·lació d’inscripcions:
Devolució de l’import (menys el 15% de despeses administratives) dins del mateix període d’inscripcions.

Inscripcions fora de termini:
Un cop començat el curs, s’admetran nous alumnes d’acord amb el criteri de la direcció pedagògica. Consultar a Secretaria.

On som

Taller de Músics Escola de Música
Requesens, 3-5, baixos
08001 Barcelona
t. 93 329 56 67
m. 608 381 118
[email protected]

Com arribar-hi
Bus: D50, V11, H16, 55, 120
Metro: L2 Sant Antoni (sortida Villarroel)

Tens algun dubte? Vols venir a conèixer el Taller?

Contacta'ns