Programació
JazzSí Club
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Escola Jove

És un projecte educatiu dissenyat per a joves d’entre 12 i 17 anys que té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats artístiques i intel·lectuals mitjançant la pràctica musical i la improvisació en l’àmbit del jazz i la música moderna.

Des de l’experiència d’una escola pionera en la pràctica de les músiques improvisades i també amb l’aplicació de les innovacions que s’han mostrat més valuoses i positives en el camp de l’educació musical, el Taller de Músics ofereix un pla d’estudis que orbita al voltant del desenvolupament de les capacitats dels alumnes, de la pràctica lúdica i de l’aprenentatge musical.

Taller de Músics - Escola Jove

ESCOLA JOVE

Aprenentatge musical a través del Jazz i la Música Moderna

L’Escola Jove es caracteritza per la implicació dels alumnes i professors en la construcció dels aprenentatges, la socialització i la ludicitat, per així desenvolupar un dels requisits més importants en qualsevol projecte educatiu: la motivació. Així mateix, els docents treballen en equip posant l’alumne en el centre objectiu.

El pla d’estudis es vertebra al voltant del conjunt instrumental, i es complementa amb una assignatura d’instrument/veu personalitzada i amb un llenguatge musical que consta de dues parts: Rítmicus i Projectes.

Pla d’estudis

El pla consta de quatre cursos acadèmics. Els alumnes que ja hagin tingut recorregut en altres escoles de música accediran al nivell que els correspongui en cada assignatura mitjançant una prova.

La continuïtat d’aquest pla, en el cas que aquest sigui el desig de l’alumne, està garantida per la connexió d’aquest amb el pla de professionalització musical (intèrpret o compositor), el Programa Lliure del Taller de Músics o el COS, el programa de preparació als estudis superiors de música en les seves especialitats d’Interpretació, Pedagogia Musical o Composició.

En aquest pla d’estudis les assignatures estan connectades, de manera que cadascuna d’elles esdevé una part imprescindible de la formació musical de l’alumne i dels objectius del pla. Els objectius més importants del pla tenen a veure amb el desenvolupament de les capacitats, la ludicitat i l’expressió artística mitjançant l’aprenentatge musical. Així mateix, tots els professors que participen en el pla treballen de manera coordinada, essent conscients que estan intervenint en una part de la formació de l’alumne i, per això, ho fan de manera cooperativa.

Descarregar Quadre Sinòptic 2019-2020

Assignatures

Cadascuna de les assignatures conforma una part de l’aprenentatge coordinada amb les altres parts. Hi ha tres assignatures troncals::

Conjunt Instrumental

Els alumnes de cada combo proposen una part del repertori musical que es treballarà durant el curs. L’altre part consisteix en un material didàctic expressament dissenyat per a aquest projecte i adaptat a cada nivell.

Instrument / Veu Personalitzada

Concebuda com una continuació de la feina que es fa a Conjunt instrumental, aborda les qüestions més tècniques de l’instrument i la teoria aplicada per a la improvisació o la lectura.

Els professors d’Instrument treballen en equip amb els professors de Conjunt instrumental i decideixen col·legiadament les accions tutorials per a un millor funcionament i aprofitament de l’alumne.

Llenguatge Musical

El llenguatge musical es realitza en grups reduïts i està articulat en dues parts: Rítmicus i Projectes. Totes dues aporten un marc creatiu d’aprenentatge i assimilació de conceptes per a la pràctica musical.

  • Rítmicus: L’aprenentatge es fa mitjançant un grup de percussió. A la vegada que es gaudeix de la pràctica de la percussió col·lectiva, s’aprèn i es practica la lectura i la precisió rítmica i es desenvolupa la musicalitat del ritme i la comprensió dels seus patrons.
  • Projectes: El/la docent impulsa, motiva i condueix els alumnes perquè desenvolupin un projecte musical al seu abast amb el qual aprendran els conceptes pràctics del llenguatge musical i de l’harmonia.

Professorat

Yeray Hernández

Coordinador Escola Jove

Jordi Riera

Diretor Pedagògic i Cap d'Estudis

Joan Albert Amargós

Asessor Artístic

Joan Solà-Morales

Atenció a l'Estudiant

Professorat

Accedeix a la secció de Professorat per conèixer tots els professors i professores de l'ESCOLA JOVE

Calendari Acadèmic

Proves de nivell

Pendent

Inici curs: 14 de setembre.

Vacances de Nadal del 23 de desembre 2020 al 6 de gener 2021, inclosos.
Dies de lliure elecció / no lectius: divendres 25 de setembre, divendres 4 de desembre i dilluns 7 de desembre 2020.
Festius: 11 i 24 de setembre, 12 d’octubre, 8 de desembre (1 de novembre i 6 de desembre són diumenges), 24 de maig.
Setmana Santa: del 29 de març al dilluns 5 d’abril (inclòs).

Fi de curs: 22 de juny 2021.

Descarregar Calendari Acadèmic Escola Jove 2020-2021

Simultaneïtat d’estudis

El disseny de l’Escola Jove del Taller de Músics té en compte la simultaneïtat d’estudis amb l’ESO o el Batxillerat. D’aquesta manera, la participació de l’estudiant a l’Escola de Música no interferirà en el rendiment dels estudis obligatoris. A més, atesa la condició d’Escola Autoritzada pel Departament d’Ensenyament, aquests estudis poden suplir assignatures optatives dels ensenyaments obligatoris mitjançant les convalidacions corresponents.

Horaris:

Totes les classes de l’Escola Jove es realitzen entre les 18h i les 20h.

Continuïtat dels estudis:

Un cop finalitzat el Programa de l’Escola Jove, els alumnes poden continuar els seus estudis musicals fent un salt amb garanties tant al Programa Lliure de l’Escola com al Curs d’Orientació als Estudis Superiors (COS).

Accés als estudis

Cada curs de l’Escola Jove dura un any acadèmic complet. Podràs fer la inscripció a la Secretaria del Taller de Músics les setmanes prèvies a l’inici de cada quadrimestre.

Calendari acadèmic

Reserves de plaça alumnes actuals per al nou curs 21/22: del 3 al 14 de maig 2021.
Noves inscripcions curs 21/22: del 17 al 28 de maig 2021.

Documentació necessària
DNI, NIE o Passaport / import del curs.

Criteri d’adjudicació de places

Per rigorós ordre d’inscripció.

Anul·lació d’inscripcions
Devolució de l’import (menys el 15% de despeses administratives) dins del mateix període d’inscripcions. Una vegada iniciades les classes no es faran devolucions.

Inscripcions fora del termini
Una vegada començat el curs, s’admetran nous alumnes d’acord amb el criteri de la direcció pedagògica. Consultar a Secretaria.

Localització

Escola de Música
Requesens, 3-5, baixos
08001 Barcelona
t. 93 329 56 67
[email protected]

Com arribar-hi
Bus: 20, 24, 64
Metro: L2 Sant Antoni

Tens algun dubte? Vols venir a conèixer el Taller?

Contacta'ns