Subscriu-te al
newsletter
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Cursos d’Orientació al Superior (COS)

El Taller de Músics, escola pionera en l’ensenyament del jazz i la música moderna a Barcelona, ofereix un programa de preparació dirigit a estudiants amb un perfil heterogeni (incloent aquells amb formació clàssica) que es vulguin preparar per a accedir al Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música en les especialitats d’Interpretació del Jazz i la Música Moderna, Interpretació del Flamenco, Composició, Pedagogia Musical, Producció i Gestió i Sonologia. A partir d’unes proves de nivell prèvies es traça un itinerari personalitzat amb l’objectiu que els alumnes superin les proves d’accés. Mitjançant una acció tutorial molt afinada, el programa prepara els estudiants per a afrontar i gaudir els quatre cursos del Grau Superior en Música.

Cursos d'Orientació al Superior (COS)

Perfil de l’estudiant

Alumnat amb un perfil heterogeni (també aquells amb formació clàssica), amb interès per la música i, específicament, per les especialitats d’Interpretació (Jazz i Música Moderna o Flamenco), Composició o Pedagogia Musical.

En l’actualitat, el 60% dels alumnes que accedeixen als estudis superiors de jazz i música moderna a Catalunya, ho fan a través d’aquest programa de preparació del Taller de Músics. El COS també ha estat determinant per a estudiants que han decidit accedir a universitats de música de ciutats europees com Amsterdam, Rotterdam, Berlín o Liverpool, així com al Berklee College of Music de Boston.

Itineraris

Evaluació inicial i tutoria

La tutoria és un element essencial en aquest curs d’orientació als estudis musicals superiors. El tutor, que coneix l’avaluació inicial de l’alumne, fa un seguiment dels seus progressos respecte els coneixements adquirits i el desenvolupament dels continguts pràctics. També fan el seguiment de l’organització de les tasques periòdiques, la capacitat de cooperació amb els companys i amb els professors i l’autoaprenentatge.

A més, el tutor és l’encarregat de la recollida de dades, la coordinació i l’acció tutorial amb l’alumne i els seus professors.

Especialitats

Consta d’un conjunt de 4 o 5 assignatures que varia en funció de l’especialitat triada per l’alumne:

Especialitat d’Interpretació de Jazz i Música Moderna:

 • Llenguatge Musical i Percepció Auditiva
 • Instrument/veu
 • Conjunt Instrumental
 • Tècniques del Jazz

Quadre Sinòptic Especialitat Interpretació Jazz i Música Moderna [PDF]

Especialitat d’Interpretació de Flamenco:

 • Llenguatge Musical i Percepció Auditiva
 • Instrument/veu
 • Conjunt Instrumental
 • Harmonia Flamenca
 • Percussió Flamenca: Compàs i soniquete

Especialitat de Pedagogia Musical:

 • Llenguatge Musical i Percepció Auditiva
 • Instrument/veu
 • Conjunt Instrumental
 • Tècniques del Jazz
 • Pedagogia musical

Quadre Sinòptic Especialitat Pedagogia Musical [PDF]

Especialitat de Composició:

 • Llenguatge Musical i Percepció Auditiva
 • Instrument/veu
 • Composició i Orquestració
 • Tècniques del Jazz
 • Piano complementari

Quadre Sinòptic Especialitat Composició [PDF]

Les assignatures que conformen cada especialitat et preparen per a aprovar totes les proves d’accés als estudis superiors.

ASSIGNATURES

Classe col·lectiva per a alumnes del mateix nivell que formen un grup instrumental i que, sota la supervisió d’un professor, treballen la musicalitat, la improvisació i la utilització del  material melòdic i harmònic.

Mitjançant aquesta assignatura es descobreix i es desenvolupa el so propi i la seva projecció. S’aprèn a desenvolupar els elements musicals diferencials de cada alumne, així com la relació respiració-frase, la pulsació individual i col·lectiva, o la improvisació en contexts modals i tonals en formes habituals del jazz i altres estils moderns.

Així  mateix, es desenvolupa la capacitat d’utilitzar diverses eines per a la creació o el desenvolupament d’idees pròpies. També s’aprèn a acompanyar melodies i improvisacions i a explotar materials melòdico-harmònics que s’integren en el so propi i en el del grup. Es treballa el reconeixement de formes i estructures en contextos tonals propis del jazz i l’adequació als estils, tot buscant una aproximació a les competències que es desenvolupen en el Títol Superior. Es treballen els aspectes professionalitzadors per a la interpretació i la improvisació: estructura i forma del tema, lectura, memorització, i transcripció de solos.

Aquesta assignatura és el suport tècnic fonamental per a la integració de l’alumne dins del programa d’estudis del Curs d’Orientació als Estudis Superiors. Les classes són individuals, i el professor ajuda l’alumne no només a superar les dificultats que es van plantejant durant el seu recorregut acadèmic, sinó també a dotar-lo d’eines per a l’autoaprenentatge. Així mateix, es fa un seguiment del progrés amb l’instrument en el context de l’assignatura de Conjunt Instrumental/Improvisació.

Les classes d’instrument treballen els següents aspectes: Competències tècniques de l’instrument en l’àmbit del jazz i la música moderna; coneixement dels recursos harmònics i/o melòdics, rítmics i d’expressió de l’instrument; lectura a vista; estudis i repertori. Els instruments que es poden estudiar són: piano, guitarra, baix elèctric, contrabaix, bateria, percussió, saxòfon, clarinet, flauta, trompeta, trombó, tuba, violí i veu.

(Convalidable amb el 4t curs de Grau Professional cursat)

És en aquesta assignatura on l’alumne coneix els elements de la notació musical i les terminologies del jazz i la música moderna, esdevenint capaç de fer-ne un ús adequat, tant per a la lectura com per a l’escriptura de transcripcions o idees pròpies. Així mateix l’alumne esdevé capaç d’identificar auditivament i transcriure correctament formes, instrumentacions, tonalitats, cadències i elements rítmics de fragments musicals concrets. També s’estudien els fonaments i l’estructura del llenguatge musical i la seva aplicació a la pràctica interpretativa, creativa o de recerca. En aquesta assignatura es treballa la comprensió rítmica, l’educació de l’oïda, les teories de la música, l’audició, l’anàlisi formal i les transcripcions.

En aquesta assignatura s’estudia la relació entre els diferents sons harmònics integrats dins del sistema tonal, en el context de la música popular generada en el segle XX (jazz, música llatina, brasilera, rock, etc.). L’assignatura té un punt de vista teòric on es desenvolupen els continguts cognitius, i un altre pràctic (exercicis de composició aplicada sobre la teoria estudiada) on es desenvolupen els continguts procedimentals.

El propòsit principal és la formació d’alumnes, no només amb la capacitat d’entendre la música que toquin, sinó també capaços de crear-la ells mateixos i desenvolupar les seves idees pròpies. Es desenvolupen tècniques d’escriptura per a diferents formacions instrumentals modernes inclosa la Big Band. Això implica anàlisi formal, escriptura per a secció rítmica, harmonització per a tres, quatre i cinc instruments de vent, reharmonització i orquestració per a Big Band amb realització d’exercicis pràctics.

Es treballa l’anàlisi a diversos nivells d’expressions musicals escrites i sonores, així com el reconeixement i transcripció de diverses categories d’esdeveniments sonors. Alguns dels exercicis dels alumnes seran interpretats per alumnes de conjunt instrumental, per alumnes de saxòfon del cicle mitjà o, en el cas d’exercicis de Big Band, aquests seran interpretats per L’Original Jazz Orquesta del Taller de Músicos (OJO).

En aquesta assignatura es treballaran les diferents formes harmòniques, melòdiques i rítmiques dels principals palos del flamenco. Se centra principalment en l’anàlisi de partitura, els dictats melòdics i harmònics i l’harmonització, d’una banda amb l’objectiu que l’alumne pugui superar les proves d’accés als estudis superiors, però sobretot perquè estigui ben preparat tant en llenguatge musical com en harmonia una vegada estigui cursant-los.

A través d’aquesta assignatura l’alumne podrà conèixer i interpretar els diferents ritmes i palos del flamenco a través de la percussió. Es desenvoluparà la tècnica per a diferents instruments de percussió com el cajón, bateria, tinaja, bongos, darbuka i palmes, entre d’altres.

Es treballarà la tècnica inicial i mitjana de cajón o de l’instrument de percussió que porti l’alumne, l’acompanyament a instruments polifònics, l’acompanyament a instruments melòdics i els patrons rítmics per diferents estils del flamenco.

Professorat

Valentí Adell

Diretor Pedagògic
Coordinador COS

Manel Vega

Coordinador COS

Yeray Hernández

Coordinador COS

Néstor Giménez

Coordinador COS

David Leiva

Coordinador COS Àrea Flamenco

Professorat

Accedeix a la secció de Professorat per conèixer tots els professors i professores del COS

CALENDARI ACADÈMIC 2023-2024

PROVES DE NIVELL I RECUPERACIONS

1r QUADRIMESTRE
Proves de Nivell: 6, 7 i 8 de setembre 2023

 • 6 de setembre 2023: Llenguatge Musical, Harmonia i Tècniques del Jazz
 • 7 i 8 de setembre 2023: Combos

2n QUADRIMESTRE
Proves de Nivell: 9 i 12 de febrer 2024

 • 9 de febrer 2024: Llenguatge Musical, Harmonia i Tècniques del Jazz
 • 12 de febrer 2024: Combos

CALENDARI DEL CURS

Calendari [PDF]

1r QUADRIMESTRE
Del 18 de setembre 2023 al 2 de febrer 2024

 • Vacances de Nadal: del 23 de desembre 2023 al 7 de gener 2024 (inclosos)
 • Festius: 25 de setembre, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre 2023.
 • El 7 de desembre 2023 l’escola romandrà tancada.
 • Dies no lectius: 13 i 31 d’octubre i 4 i 5 de desembre 2023

2n QUADRIMESTRE
Del 19 de febrer al 19 de juny 2024

 • Dies no lectius: 2 d’abril 2024.
 • Setmana Santa: del 25 de març a l’1 d’abril 2024 (inclosos)
 • Festius: 1 i 20 de maig 2024.

___
NOTA:
Proves: Per a realitzar les proves cal estar inscrit prèviament.
Recuperacions: En el pas del 1r al 2n quadrimestre els estudiants aniran a recuperació només per indicació expressa del professor.

Accés als estudis

Inscripcions

Els cursos del Taller de Músics són quadrimestrals (un quadrimestre correspon a un nivell complet d’una assignatura). La continuïtat d’un quadrimestre al següent no és obligatòria. Podràs realitzar la inscripció a la Secretaria del Taller de Músics les setmanes prèvies a l’inici de cada quadrimestre.

CALENDARI D’INSCRIPCIONS

1r QUADRIMESTRE

 • Reserva de plaça (alumnes actuals): de l’1 al 20 de juny de 2032 (a través de Gwido).
 • Inscripcions nous alumnes: del 3 al 21 de juliol i 4 i 5 de setembre 2023

2n QUADRIMESTRE

 • Reserva de plaça (alumnes actuals): del 8 al 26 de gener 2024 (a través de Gwido)
 • Inscripcions nous alumnes: del 6 al 8 de febrer 2024

Documentació necessària:
DNI, NIE o Passaport / certificat d’altres centres de música / import del curs.

Criteri d’adjudicació de places: per rigorós ordre d’inscripció.

Anul·lació d’inscripcions:
Devolució de l’import (menys el 15% de despeses administratives) dins del mateix període d’inscripcions.

Inscripcions fora de termini:
Un cop començat el curs, s’admetran nous alumnes d’acord amb el criteri de la direcció pedagògica. Consultar a Secretaria.

On som

Taller de Músics Escola de Música
Requesens, 3-5, baixos
08001 Barcelona
t. 93 329 56 67
m. 608 381 118
[email protected]

Com arribar-hi
Bus: D50, V11, H16, 55, 120
Metro: L2 Sant Antoni (sortida Villarroel)

Tens algun dubte? Vols venir a conèixer el Taller?

Contacta'ns