Programació
JazzSí Club
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Producció i Gestió

Taller de Músics ofereix el Títol Superior en Música, de 240 crèdits ECTS, en l’especialitat de Producció i Gestió. La titulació superior de música té amb caràcter general la mateixa validesa que una titulació de grau expedida per una universitat.

  • PROVES D'ACCÉS | Inscripció a maig i setembre
  • MATRICULACIÓ | juliol i setembre
  • PERÍODE LECTIU | de setembre a juny
  • MODALITAT | presencial
  • DURADA | 4 anys
  • TITULACIÓ | Títol Superior en Producció i Gestió

Títol Superior: Producció i Gestió

OBJECTIUS

La trajectòria del Taller de Músics sempre ha estat vinculada a la seva doble vessant d’escola de música moderna i motor dinàmic de producció musical. Amb l’especialitat de Producció i Gestió, el nostre objectiu és formar professionals en la gestió d’activitats musicals, dotant-los de rigor en els coneixements bàsics i tradicionals propis, al mateix temps que es procura una capacitat d’anàlisi i de recerca del mercat, com a aposta per a nous models situats en l’economia actual.

El Taller de Músics posa a disposició dels alumnes el seu departament de Management & Produccions per a la realització de pràctiques acadèmiques i com a porta de sortida cap a un futur professional en l’àmbit de la gestió i la producció musical.

PERFIL D’INGRÉS

El perfil de l’alumne que accedeix als estudis en l’especialitat de Producció i Gestió és el d’un estudiant que coneix estils, períodes històrics i formacions musicals representatives. Capaç de reconèixer formes habituals, tant auditivament com a través d’una partitura.

Així mateix, ha de saber construir-se les seves pròpies estratègies per organitzar-se el treball i poder superar reptes de tipus acadèmic o pràctic, i ha de ser capaç de manifestar opinions i valoracions artístiques de manera respectuosa i coherent.

D’igual manera, ha de mostrar capacitats per organitzar la seqüència del desenvolupament d’un projecte. I ha de ser capaç d’organitzar i preparar una defensa oral sobre temes relacionats amb esdeveniments musicals o amb la gestió de les polítiques culturals al voltant de la música, i mostrar habilitats per treballar individualment i en equip.

Professorat

Equip pedagògic

Jordi Gaspar

Director Pedagògic

Santiago Galán

Cap d'estudis

Joan Albert Amargós

Assessor artístic

Àngels Civit

Coordinadora especialitat Producció i gestió

Professorat

Àngels Civit
Comptabilitat i Finances Veu Lírica
Blanca Gallo
Planificació i Disseny de Projectes Culturals, Producció d'Esdeveniments Musicals, Tècniques de Management

PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis del Títol Superior en Música consta de 4 cursos acadèmics, de 60 crèdits ECTS cada curs, distribuïts en assignatures de diferent categoria:
1. Assignatures de formació bàsica. Són assignatures de cultura, pensament, història, llenguatge i tècniques de la música.
2. Assignatures obligatòries d’especialitat. Són assignatures d’instrument o de veu, formació instrumental complementària, música de conjunt, improvisació, composició, pedagogia, producció i gestió.
3. Assignatures optatives. Complementen la formació amb un ventall d’assignatures diverses.
4. Treball de final de titulació (TFT).
L’assignació de crèdits per a cada assignatura comprèn les hores corresponents a les classes lectives, hores d’estudi, realització de treballs, pràctiques, projectes i la preparació d’exàmens i proves d’avaluació.

Descarregar pla d’estudis de Producció i Gestió

PERFIL PROFESSIONAL

El titulat o titulada en Producció i Gestió ha de ser un professional altament qualificat per a dur a terme la planificació, producció i gestió de projectes relacionats amb la música. Ha de tenir coneixement dels àmbits tècnics de diferents llenguatges de la música i de les possibilitats tecnològiques, com a suport per a una tasca relacionada amb la creació, realització, enregistrament i distribució.

Ha de tenir un coneixement del marc legal relacionat amb diferents àmbits de la professió musical. Ha de tenir capacitat per al treball en equip, per poder liderar grups de treball i ha de disposar d’eines per desenvolupar la seva tasca professional en diferents camps d’acció relacionats amb la música: gestió econòmica, comunicació, organització de recursos humans i materials, gestió logística, planificació estratègica i programació musical.

INFORMACIÓ GENERAL

En el següent enllaç trobaràs informació comuna a totes les especialitats: com accedir als estudis, calendari acadèmic, pla d’acció tutorial, beques i finançament, convalidacions, programes de mobilitat (Erasmus), Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ), carnet d’estudiant…

Informació general per a estudiants

Altres enllaços d’interès:

Accés als estudis superiors: requisits, convocatòries i proves d’accés

Guia de l’Estudiant (pdf)

 

Tens algun dubte? Vols venir a conèixer el Taller?

Contacta'ns