Subscriu-te al
newsletter
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Producció i Gestió

Taller de Músics ofereix el títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, de 240 crèdits ECTS, en l’especialitat de Producció i Gestió. Aquest és un títol oficial i reconegut dins l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i equival, a tots els efectes, al títol universitari de grau.

 • PROVES D'ACCÉS | Inscripció entre abril i juny
 • MATRICULACIÓ | Juliol i setembre
 • PERÍODE LECTIU | De setembre a juny
 • MODALITAT | Presencial
 • DURADA | 4 anys
 • TITULACIÓ | Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, especialitat de Producció i Gestió

Grau en Producció i Gestió

OBJECTIUS

La trajectòria del Taller de Músics sempre ha estat vinculada a la seva doble vessant d’escola de música moderna i motor dinàmic de producció musical. Amb l’especialitat de Producció i Gestió, el nostre objectiu és formar professionals en la gestió d’activitats musicals, dotant-los de rigor en els coneixements bàsics i tradicionals propis, al mateix temps que es procura una capacitat d’anàlisi i de recerca del mercat, com a aposta per a nous models situats en l’economia actual.

El Taller de Músics posa a disposició dels alumnes el seu departament de Management & Produccions per a la realització de pràctiques acadèmiques i com a porta de sortida cap a un futur professional en l’àmbit de la gestió i la producció musical.

PERFIL D’INGRÉS

L’accés als ensenyaments artístics superiors requereix el compliment d’uns requisits acadèmics i la superació d’una prova específica d’accés que es duu a terme amb l’antelació necessària per a permetre la posterior gestió del procediment d’admissió, previ a l’inici del curs acadèmic. A través de les proves específiques d’accés es valora el nivell de consecució de les capacitats i competències dels alumnes que són necessàries per a accedir als ensenyaments superiors.

Accés als estudis superiors: requisits, convocatòries i proves d’accés

Especialitat de Producció i Gestió

El perfil de l’alumne que accedeix als estudis en l’especialitat de Producció i Gestió és el d’un estudiant que coneix estils, períodes històrics i formacions musicals representatives. Capaç de reconèixer formes habituals, tant auditivament com a través d’una partitura.

Així mateix, ha de saber construir-se les seves pròpies estratègies per organitzar-se el treball i poder superar reptes de tipus acadèmic o pràctic, i ha de ser capaç de manifestar opinions i valoracions artístiques de manera respectuosa i coherent.

D’igual manera, ha de mostrar capacitats per organitzar la seqüència del desenvolupament d’un projecte. I ha de ser capaç d’organitzar i preparar una defensa oral sobre temes relacionats amb esdeveniments musicals o amb la gestió de les polítiques culturals al voltant de la música, i mostrar habilitats per treballar individualment i en equip.

Professorat

Equip pedagògic

Vicenç Solsona

Director pedagògic

Santiago Galán

Cap d'Estudis

Professorat

Àlex Falcó
Marketing, Tècniques de Comunicació
Àlex Garcia
Economia del Sector Musical, Comptabilitat i Finances, Gestió pressupostària
Àngel Ferrer
Guitarra Elèctrica Guitarra Elèctrica
Eva Fort
Dret (I), Dret (II)
Irene Reig
Saxo/Clarinet, Fonaments de Composició Aplicada, Improvisació (I)
Javier Cisneros
Pedagogia de l’Instrument i la Veu, Pedagogia General de la Música, Organització de Centres d'Educació Musical, Tècniques d'informació i Comunicació i Informàtica Musical (II)
Jaume Gispert
Piano, Conjunt Instrumental, Teoria d'Interpretació Col·lectiva, Percepció Auditiva, Fonaments de Composició Aplicada, Perfeccionament Rítmic, Conjunt Instrumental Jazz s. XXI, XXL Collective
Kike Bela MacQuillan
Gestió de Persones i Equips
Marcel·lí Bayer
Saxo/Clarinet, Flauta Travessera, Formes i Anàlisi, Improvisació (II) Saxo, Clarinet
Maria Salicrú-Maltas
Patrimoni Musical, Músiques Tradicionals del Món
Pi McCarthy
Veu, Conjunt Instrumental, Presència Escènica, Repertori Específic, Ensemble Vocal
Santiago Galán
Història General de la Música, Història de la Música Popular del Segle XX, Anàlisi de la Música del Barroc, Anàlisi de la Música del Classicisme, Composició Principal, Informàtica Musical, Arranjaments (I), Tècniques d'informació i Comunicació i Informàtica Musical (I)
Úrsula Pilar San Cristóbal
Pensament Musical, Llengua i Comunicació, Investigació en Educació Musical
Valentí Adell
Repertori Específic, Repertori Complementari, Acústica i Organologia, Tècniques d'Enregistrament i Postproducció (I) Piano, Conjunt Instrumental
Víctor de Diego
Saxo/Clarinet, Flauta Travessera, Conjunt Instrumental, Supersax
Yeray Hernández
Guitarra Elèctrica, Didàctica de l’Instrument i del Conjunt Instrumental Guitarra Elèctrica, Conjunt Instrumental
Buscador de professorat de Taller de Músics ESEM

PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis del Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música consta de 4 cursos acadèmics, de 60 crèdits ECTS cada curs, distribuïts en assignatures de diferent categoria:
1. Assignatures de formació bàsica. Són assignatures de cultura, pensament, història, llenguatge i tècniques de la música.
2. Assignatures obligatòries d’especialitat. Són assignatures d’instrument o de veu, formació instrumental complementària, música de conjunt, improvisació, composició, pedagogia, producció i gestió.
3. Assignatures optatives. Complementen la formació amb un ventall d’assignatures diverses.
4. Treball de Final de Grau (TFG).
L’assignació de crèdits per a cada assignatura comprèn les hores corresponents a les classes lectives, hores d’estudi, realització de treballs, pràctiques, projectes i la preparació d’exàmens i proves d’avaluació.

PRIMER CURS

ASSIGNATURATIPUSCRÈDITSDISTRIBUCIÓ
Acústica i organologiaOB6A
Comptabilitat i financesOB4A
Conjunt instrumental i cor IOB4A
Dret IOB3Q1
Economia del sector musicalOB4Q2
Història general de la músicaFB6A
MàrquetingOB6A
Percepció auditiva IFB6A
Planificació i disseny d’esdeveniments culturalsOB6A
Producció d’esdeveniments culturalsOB6A
Tecnologia en la gestió i la producció IOB3Q1
Segon instrument IOB6A

 


SEGON CURS

ASSIGNATURATIPUSCRÈDITSDISTRIBUCIÓ
Acústica d’espais i recintesOB4Q1
Conjunt instrumental i cor IIOB4A
Dret IIOB3Q2
Fonaments de composició aplicadaFB6A
Formes i anàlisiFB6A
Gestió de persones i equipsOB6Q2
Gestió pressupostària IOB3Q2
Llengua i comunicacióOB6Q
Programació musicalOB4Q
Tècniques de management IOB6A
Teoria de la interpretació col·lectivaFB6A
Segon instrument IIOB6A

 


TERCER CURS

ASSIGNATURATIPUSCRÈDITSDISTRIBUCIÓ
Creació i gestió d’empresesOB4A
Dret IIIOB3A
Dret de la propietat intel·lectualOB3Q2
Distribució i comercialització de continguts musicalsOB4Q1
Gestió pressupostària IIOB3Q1
Pensament musicalFB6Q
Relacions empresarials i institucionalsOB6A
Sociologia de la músicaOB4Q
Tècniques d’enregistrament i postproduccióOB3Q
Teoria i pràctica de les arts escèniquesOB6A
OptativaOP6Q/A
PràctiquesOB12A

 


QUART CURS

ASSIGNATURATIPUSCRÈDITSDISTRIBUCIÓ
Gestió de centres educatiusOB6A
Patrimoni musicalOB4Q1
Tècniques de comunicacióOB4A
Tècniques d’enregistrament i postproducció IIOB4Q2
Tecnologia en la producció i gestió IIOB6Q2
OptativesOP12Q/A
PràctiquesOB12A
Treball final de grauOB12A

 

TREBALL DE FINAL DE GRAU (TFG)

Per obtenir el títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música és necessari elaborar i defensar públicament un treball final, conseqüència directa dels coneixements adquirits. És la redacció per escrit d’un projecte amb un conjunt d’explicacions, teories, idees o raonaments sobre una temàtica concreta i portat a la pràctica en clau de concert/espectacle.

L’alumne ha de demostrar la capacitat per aplicar els coneixements adquirits; saber comunicar les conclusions, els coneixements i les teories en les quals es basen. El TFG ha de comunicar, d’una manera organitzada, formal, clara i precisa, els resultats o conclusions als quals s’han arribat en l’estudi d’un tema, així com la metodologia utilitzada, el procés seguit, els documents consultats, etc. En definitiva, es tracta de transmetre.

Per al’obtenció del títol de grau a l’ESEM, s’ha de transmetre de dues formes diferents:

 • Festival Talent: un concert/espectacle. El que es transmeti ha de ser coherent amb les conclusions de l’estudi. Hauria de ser un concert professional i hauria de pretendre ser un espectacle. En aquest sentit, l’ESEM vol promocionar comercialment els treballs de TFG com a espectacles.
  El Festival Talent s’ha creat per a impulsar i donar a conèixer al públic els projectes dels nous talents musicals. És una manera de traslladar l’aula al circuit d’exhibició barceloní i de mostrar nous artistes emergents. Les noves promocions de l’Escola Superior del Taller de Músics hauran de desplegar tot el que han après durant els últims anys davant el públic. Un festival de cinc dies amb música, nervis, emoció, il·lusió i, per sobre de tot, talent!
 • Treball escrit/Defensa oral. És un treball generat a partir de la recerca d’un tema. En la defensa oral l’estudiant l’exposa i el defensa. L’ESEM considera que pot publicar-lo com a referència per a futurs treballs. Ha de transmetre que l’alumne ha realitzat un estudi exhaustiu sobre el que s’ha proposat.

Sortides professionals

El graduat o graduada en Producció i Gestió té l’oportunitat de treballar com a professional de:

 • Organització i gestió de projectes relacionats amb la música.
 • Organització i gestió de projectes relacionats amb l’educació musical i escènica.
 • Project manager (director/a de projectes musicals i educatius).
 • Producció de festivals, cicles i concerts.
 • Producció de concerts educatius i familiars.
 • Direcció artística.
 • Programació musical.
 • Booking i contractació artística.
 • Manager musical. Road manager. Cap de producció. Stage Manager.
 • Ticketing.
 • Marketing i Social Media musical.
 • Producció, enregistrament i distribució musical.
 • Captació de recursos econòmics per a projectes culturals: patrocini i mecenatge.

INFORMACIÓ GENERAL

En el següent enllaç trobaràs informació comuna a totes les especialitats: com accedir als estudis, calendari acadèmic, pla d’acció tutorial, beques i finançament, convalidacions, programes de mobilitat (Erasmus), Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ), carnet d’estudiant…

Informació general per a estudiants

Altres enllaços d’interès:

Accés als estudis superiors: requisits, convocatòries i proves d’accés

 

Tens algun dubte? Vols venir a conèixer el Taller?

Contacta'ns