Subscriu-te al
newsletter
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Producció i Gestió

Taller de Músics ofereix el títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, de 240 crèdits ECTS, en l’especialitat de Producció i Gestió. Aquest és un títol oficial i reconegut dins l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i equival, a tots els efectes, al títol universitari de grau.

 

 • PROVES D'ACCÉS | Inscripció entre abril i juny
 • MATRICULACIÓ | Juliol i setembre
 • PERÍODE LECTIU | De setembre a juny
 • MODALITAT | Presencial
 • DURADA | 4 anys
 • TITULACIÓ | Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, especialitat de Producció i Gestió

Grau en Producció i Gestió

OBJECTIUS

La trajectòria del Taller de Músics sempre ha estat vinculada a la seva doble vessant d’escola de música moderna i motor dinàmic de producció musical. Amb l’especialitat de Producció i Gestió, el nostre objectiu és formar professionals en la gestió d’activitats musicals, dotant-los de rigor en els coneixements bàsics i tradicionals propis, al mateix temps que es procura una capacitat d’anàlisi i de recerca del mercat, com a aposta per a nous models situats en l’economia actual.

El Taller de Músics posa a disposició dels alumnes el seu departament de Management & Produccions per a la realització de pràctiques acadèmiques i com a porta de sortida cap a un futur professional en l’àmbit de la gestió i la producció musical.

PERFIL D’INGRÉS

L’accés als ensenyaments artístics superiors requereix el compliment d’uns requisits acadèmics i la superació d’una prova específica d’accés que es duu a terme amb l’antelació necessària per a permetre la posterior gestió del procediment d’admissió, previ a l’inici del curs acadèmic. A través de les proves específiques d’accés es valora el nivell de consecució de les capacitats i competències dels alumnes que són necessàries per a accedir als ensenyaments superiors.

Accés als estudis superiors: requisits, convocatòries i proves d’accés

Especialitat de Producció i Gestió

El perfil de l’alumne que accedeix als estudis en l’especialitat de Producció i Gestió és el d’un estudiant que coneix estils, períodes històrics i formacions musicals representatives. Capaç de reconèixer formes habituals, tant auditivament com a través d’una partitura.

Així mateix, ha de saber construir-se les seves pròpies estratègies per organitzar-se el treball i poder superar reptes de tipus acadèmic o pràctic, i ha de ser capaç de manifestar opinions i valoracions artístiques de manera respectuosa i coherent.

D’igual manera, ha de mostrar capacitats per organitzar la seqüència del desenvolupament d’un projecte. I ha de ser capaç d’organitzar i preparar una defensa oral sobre temes relacionats amb esdeveniments musicals o amb la gestió de les polítiques culturals al voltant de la música, i mostrar habilitats per treballar individualment i en equip.

Professorat

Equip pedagògic

Santiago Galán

Director Pedagògic

Blanca Gallo

Coordinadora especialitat Producció i gestió

Professorat

Àlex Falcó
Marketing
Andrés Jaén
Tècniques d'Enregistrament i Postproducció (I), Acústica i Organologia
Àngels Civit
Gestió pressupostària (I), Gestió pressupostària (II) Veu Lírica
Blanca Gallo
Tècniques de Management, Gestió de Projectes Musicals/Formació en la Professió
Enric Hernàez
Desenvolupament Professional: Songwriting i Producció
Eva Fort
Dret (I), Dret (II), Dret (III), Dret de la Propietat Intel·lectual
Jaume Gispert
Piano, Conjunt Instrumental, Història de la Cultura
Kike Bela MacQuillan
Relacions Empresarials i Institucionals
Kiko Caballero
Tècniques d'Enregistrament i Postproducció (II)
Lluc Casares
Saxo/Clarinet, Conjunt Instrumental, Fonaments de Composició, Big Band
Marcel·lí Bayer
Saxo/Clarinet, Flauta Travessera, Formes i Anàlisi Clarinet, Saxo
Maria Salicrú-Maltas
Music Notation and Scoring for Composers, Sociologia de la Música
Paula Grande
Veu, Repertori Específic
Rafael Puerta
Creació i Gestió d'Empreses, Distribució i Comercialització de Continguts Musicals
Santi de la Rubia
Saxo/Clarinet, Improvisació (I), Improvisació (II), Teoria d'Interpretació Col·lectiva, Conjunt Instrumental Saxo, Conjunt Instrumental
Santiago Galán
Història General de la Música, Història de la Música Popular del Segle XX, Anàlisi de la Música del Barroc, Anàlisi de la Música del Classicisme, Composició Principal, Informàtica Musical
Txu Morillas
Teoria i Pràctica de les Arts Escèniques
Úrsula Pilar San Cristóbal
Pensament Musical, Llengua i Comunicació
Buscador de professorat de Taller de Músics ESEM

PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis del Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música consta de 4 cursos acadèmics, de 60 crèdits ECTS cada curs, distribuïts en assignatures de diferent categoria:
1. Assignatures de formació bàsica. Són assignatures de cultura, pensament, història, llenguatge i tècniques de la música.
2. Assignatures obligatòries d’especialitat. Són assignatures d’instrument o de veu, formació instrumental complementària, música de conjunt, improvisació, composició, pedagogia, producció i gestió.
3. Assignatures optatives. Complementen la formació amb un ventall d’assignatures diverses.
4. Treball de Final de Grau (TFG).
L’assignació de crèdits per a cada assignatura comprèn les hores corresponents a les classes lectives, hores d’estudi, realització de treballs, pràctiques, projectes i la preparació d’exàmens i proves d’avaluació.

Descarregar pla d’estudis de Producció i Gestió

TREBALL DE FINAL DE GRAU (TFG)

Per obtenir el títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música és necessari elaborar i defensar públicament un treball final, conseqüència directa dels coneixements adquirits. És la redacció per escrit d’un projecte amb un conjunt d’explicacions, teories, idees o raonaments sobre una temàtica concreta i portat a la pràctica en clau de concert/espectacle.

L’alumne ha de demostrar la capacitat per aplicar els coneixements adquirits; saber comunicar les conclusions, els coneixements i les teories en les quals es basen. El TFG ha de comunicar, d’una manera organitzada, formal, clara i precisa, els resultats o conclusions als quals s’han arribat en l’estudi d’un tema, així com la metodologia utilitzada, el procés seguit, els documents consultats, etc. En definitiva, es tracta de transmetre.

Per al’obtenció del títol de grau a l’ESEM, s’ha de transmetre de dues formes diferents:

 • Festival Talent: un concert/espectacle. El que es transmeti ha de ser coherent amb les conclusions de l’estudi. Hauria de ser un concert professional i hauria de pretendre ser un espectacle. En aquest sentit, l’ESEM vol promocionar comercialment els treballs de TFG com a espectacles.
  El Festival Talent s’ha creat per a impulsar i donar a conèixer al públic els projectes dels nous talents musicals. És una manera de traslladar l’aula al circuit d’exhibició barceloní i de mostrar nous artistes emergents. Les noves promocions de l’Escola Superior del Taller de Músics hauran de desplegar tot el que han après durant els últims anys davant el públic. Un festival de cinc dies amb música, nervis, emoció, il·lusió i, per sobre de tot, talent!
 • Treball escrit/Defensa oral. És un treball generat a partir de la recerca d’un tema. En la defensa oral l’estudiant l’exposa i el defensa. L’ESEM considera que pot publicar-lo com a referència per a futurs treballs. Ha de transmetre que l’alumne ha realitzat un estudi exhaustiu sobre el que s’ha proposat.

Sortides professionals

El graduat o graduada en Producció i Gestió té l’oportunitat de treballar com a professional de:

 • Organització i gestió de projectes relacionats amb la música.
 • Organització i gestió de projectes relacionats amb l’educació musical i escènica.
 • Project manager (director/a de projectes musicals i educatius).
 • Producció de festivals, cicles i concerts.
 • Producció de concerts educatius i familiars.
 • Direcció artística.
 • Programació musical.
 • Booking i contractació artística.
 • Manager musical. Road manager. Cap de producció. Stage Manager.
 • Ticketing.
 • Marketing i Social Media musical.
 • Producció, enregistrament i distribució musical.
 • Captació de recursos econòmics per a projectes culturals: patrocini i mecenatge.

INFORMACIÓ GENERAL

En el següent enllaç trobaràs informació comuna a totes les especialitats: com accedir als estudis, calendari acadèmic, pla d’acció tutorial, beques i finançament, convalidacions, programes de mobilitat (Erasmus), Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ), carnet d’estudiant…

Informació general per a estudiants

Altres enllaços d’interès:

Accés als estudis superiors: requisits, convocatòries i proves d’accés

 

Tens algun dubte? Vols venir a conèixer el Taller?

Contacta'ns