Escola de Flamenco

La nova Escola de Flamenco del Taller de Músics, amb la col·laboració de l’Institut Flamenco de Barcelona, neix amb un disseny que permet tres tipus de desenvolupaments acadèmics possibles en funció dels objectius de cada alumne:

  • Un apropament al flamenco des d’un enfocament lúdic, sense rigideses acadèmiques.
  • Un desenvolupament de les capacitats per a dedicar-se a les diferents branques professionals d’aquest àmbit musical, obtenint les competències per a la pràctica dins del món laboral.   
  • Una preparació per a l’accés als Estudis Superiors de Música en el seu àmbit de Música Tradicional Flamenco, per tal d’obtenir un Grau Superior d’aquesta disciplina.

L’Escola disposa del seu propi programa curricular i ofereix la seva titulació pròpia. El pla d’estudis està dissenyat per acollir alumnes que s’inicien, així com a els que ja tenen coneixements de flamenco. Està destinat també a músics d’altres àmbits musicals com el clàssic o la música moderna. 

L’alumne tindrà al seu abast totes les eines necessàries per desenvolupar qualsevol disciplina que es realitza des del flamenco avui en dia. Les assignatures d’aquest pla d’estudis, com ara Tablao, Harmonia del Flamenco, Transcripció o Combo Flamenco, estan pensades i desenvolupades per assolir aquesta fita.

 

Pots accedir als següents continguts:volver