Programació
JazzSí Club
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Cursos d’Orientació al Superior (COS)

El Taller de Músics, escola pionera en l’ensenyament del jazz i la música moderna a Barcelona, ofereix un programa de preparació dirigit a estudiants amb un perfil heterogeni (incloent aquells amb formació clàssica) que es vulguin preparar per a accedir al Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música en l’àmbit del Jazz i la Música Moderna o el Flamenco. Específicament, aquest programa prepara l’alumne per a l’accés a les especialitats d’Interpretació, Composició o Pedagogia Musical. A partir d’unes proves de nivell prèvies es traça un itinerari personalitzat amb l’objectiu que els alumnes superin les proves d’accés. Mitjançant una acció tutorial molt afinada, el programa prepara els estudiants per a afrontar i gaudir els quatre cursos del Grau Superior en Música.

[Vídeo de la Jornada de Portes Obertes 2021]

Cursos d'Orientació al Superior (COS)

Perfil de l’estudiant

Alumnat amb un perfil heterogeni (també aquells amb formació clàssica), amb interès per la música i, específicament, per les especialitats d’Interpretació (Jazz i Música Moderna o Flamenco), Composició o Pedagogia Musical.

En l’actualitat, el 60% dels alumnes que accedeixen als estudis superiors de jazz i música moderna a Catalunya, ho fan a través d’aquest programa de preparació del Taller de Músics. El COS també ha estat determinant per a estudiants que han decidit accedir a universitats de música de ciutats europees com Amsterdam, Rotterdam, Berlín o Liverpool, així com al Berklee College of Music de Boston.

Itineraris

Evaluació inicial i tutoria

La tutoria és un element essencial en aquest curs d’orientació als estudis musicals superiors. El tutor, que coneix l’avaluació inicial de l’alumne, fa un seguiment dels seus progressos respecte els coneixements adquirits i el desenvolupament dels continguts pràctics. També fan el seguiment de l’organització de les tasques periòdiques, la capacitat de cooperació amb els companys i amb els professors i l’autoaprenentatge.

A més, el tutor és l’encarregat de la recollida de dades, la coordinació i l’acció tutorial amb l’alumne i els seus professors.

Especialitats

Consta d’un conjunt de 4 o 5 assignatures que varia en funció de l’especialitat triada per l’alumne:

Especialitat d’Interpretació de Jazz i Música Moderna:

 • Llenguatge Musical i Percepció Auditiva
 • Instrument/veu
 • Conjunt Instrumental
 • Tècniques del Jazz

Descarregar Quadre Sinòptic Especialitat Interpretació Jazz i Música Moderna 2019-2020

Especialitat d’Interpretació de Flamenco:

 • Llenguatge Musical i Percepció Auditiva
 • Instrument/veu
 • Conjunt Instrumental
 • Harmonia Flamenca
 • Percussió Flamenca: Compàs i soniquete

Especialitat de Pedagogia Musical:

 • Llenguatge Musical i Percepció Auditiva
 • Instrument/veu
 • Conjunt Instrumental
 • Tècniques del Jazz
 • Pedagogia musical

Descarregar Quadre Sinòptic Especialitat Pedagogia Musical 2019-2020

Especialitat de Composició:

 • Llenguatge Musical i Percepció Auditiva
 • Instrument/veu
 • Composició i Orquestració
 • Tècniques del Jazz
 • Piano complementari

Descarregar Quadre Sinòptic Especialitat Composició 2019-2020

Les assignatures que conformen cada especialitat et preparen per a aprovar totes les proves d’accés als estudis superiors.

ASSIGNATURES

Classe col·lectiva per a alumnes del mateix nivell que formen un grup instrumental i que, sota la supervisió d’un professor, treballen la musicalitat, la improvisació i la utilització del  material melòdic i harmònic.

Mitjançant aquesta assignatura es descobreix i es desenvolupa el so propi i la seva projecció. S’aprèn a desenvolupar els elements musicals diferencials de cada alumne, així com la relació respiració-frase, la pulsació individual i col·lectiva, o la improvisació en contexts modals i tonals en formes habituals del jazz i altres estils moderns.

Així  mateix, es desenvolupa la capacitat d’utilitzar diverses eines per a la creació o el desenvolupament d’idees pròpies. També s’aprèn a acompanyar melodies i improvisacions i a explotar materials melòdico-harmònics que s’integren en el so propi i en el del grup. Es treballa el reconeixement de formes i estructures en contextos tonals propis del jazz i l’adequació als estils, tot buscant una aproximació a les competències que es desenvolupen en el Títol Superior. Es treballen els aspectes professionalitzadors per a la interpretació i la improvisació: estructura i forma del tema, lectura, memorització, i transcripció de solos.

Aquesta assignatura és el suport tècnic fonamental per a la integració de l’alumne dins del programa d’estudis del Curs d’Orientació als Estudis Superiors. Les classes són individuals, i el professor ajuda l’alumne no només a superar les dificultats que es van plantejant durant el seu recorregut acadèmic, sinó també a dotar-lo d’eines per a l’autoaprenentatge. Així mateix, es fa un seguiment del progrés amb l’instrument en el context de l’assignatura de Conjunt Instrumental/Improvisació.

Les classes d’instrument treballen els següents aspectes: Competències tècniques de l’instrument en l’àmbit del jazz i la música moderna; coneixement dels recursos harmònics i/o melòdics, rítmics i d’expressió de l’instrument; lectura a vista; estudis i repertori. Els instruments que es poden estudiar són: piano, guitarra, baix elèctric, contrabaix, bateria, percussió, saxòfon, clarinet, flauta, trompeta, trombó, tuba, violí i veu.

(Convalidable amb el 4t curs de Grau Professional cursat)

És en aquesta assignatura on l’alumne coneix els elements de la notació musical i les terminologies del jazz i la música moderna, esdevenint capaç de fer-ne un ús adequat, tant per a la lectura com per a l’escriptura de transcripcions o idees pròpies. Així mateix l’alumne esdevé capaç d’identificar auditivament i transcriure correctament formes, instrumentacions, tonalitats, cadències i elements rítmics de fragments musicals concrets. També s’estudien els fonaments i l’estructura del llenguatge musical i la seva aplicació a la pràctica interpretativa, creativa o de recerca. En aquesta assignatura es treballa la comprensió rítmica, l’educació de l’oïda, les teories de la música, l’audició, l’anàlisi formal i les transcripcions.

En aquesta assignatura s’estudia la relació entre els diferents sons harmònics integrats dins del sistema tonal, en el context de la música popular generada en el segle XX (jazz, música llatina, brasilera, rock, etc.). L’assignatura té un punt de vista teòric on es desenvolupen els continguts cognitius, i un altre pràctic (exercicis de composició aplicada sobre la teoria estudiada) on es desenvolupen els continguts procedimentals.

El propòsit principal és la formació d’alumnes, no només amb la capacitat d’entendre la música que toquin, sinó també capaços de crear-la ells mateixos i desenvolupar les seves idees pròpies. Es desenvolupen tècniques d’escriptura per a diferents formacions instrumentals modernes inclosa la Big Band. Això implica anàlisi formal, escriptura per a secció rítmica, harmonització per a tres, quatre i cinc instruments de vent, reharmonització i orquestració per a Big Band amb realització d’exercicis pràctics.

Es treballa l’anàlisi a diversos nivells d’expressions musicals escrites i sonores, així com el reconeixement i transcripció de diverses categories d’esdeveniments sonors. Alguns dels exercicis dels alumnes seran interpretats per alumnes de conjunt instrumental, per alumnes de saxòfon del cicle mitjà o, en el cas d’exercicis de Big Band, aquests seran interpretats per L’Original Jazz Orquesta del Taller de Músicos (OJO).

En aquesta assignatura es treballaran les diferents formes harmòniques, melòdiques i rítmiques dels principals palos del flamenco. Se centra principalment en l’anàlisi de partitura, els dictats melòdics i harmònics i l’harmonització, d’una banda amb l’objectiu que l’alumne pugui superar les proves d’accés als estudis superiors, però sobretot perquè estigui ben preparat tant en llenguatge musical com en harmonia una vegada estigui cursant-los.

A través d’aquesta assignatura l’alumne podrà conèixer i interpretar els diferents ritmes i palos del flamenco a través de la percussió. Es desenvoluparà la tècnica per a diferents instruments de percussió com el cajón, bateria, tinaja, bongos, darbuka i palmes, entre d’altres.

Es treballarà la tècnica inicial i mitjana de cajón o de l’instrument de percussió que porti l’alumne, l’acompanyament a instruments polifònics, l’acompanyament a instruments melòdics i els patrons rítmics per diferents estils del flamenco.

Professorat

Manel Vega

Coordinador COS

Yeray Hernández

Coordinador COS

Néstor Giménez

Coordinador COS

Valentí Adell

Coordinador COS

David Leiva

Coordinador COS Àrea Flamenco

Jordi Riera

Diretor Pedagògic
Coordinador COS

Joan Solà-Morales

Atenció a l'Estudiant

Professorat

Accedeix a la secció de Professorat per conèixer tots els professors i professores del COS

CALENDARI ACADÈMIC

PROVES DE NIVELL I RECUPERACIONS

1r QUADRIMESTRE
Juliol: 7 i 14 de juliol 2021
Setembre: 8, 9 i 10 de setembre 2021

2n QUADRIMESTRE
Febrer: 10, 11 i 14 de febrer 2022

CALENDARI DEL CURS

1r QUADRIMESTRE
Del 20 de setembre 2021 al 4 de febrer 2022

 • Vacances de Nadal: del 23 de desembre 2021 al 6 de gener 2022 (inclosos)
 • Dies de lliure elecció / no lectius: 11 d’octubre, 7 de desembre 2021 i 7 de gener 2022
 • Festius: 24 de setembre, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre 2021

2n QUADRIMESTRE
Del 21 de febrer al 27 de juny de 2022

 • Dies no lectius: 22 i 23 de juny
 • Setmana Santa: de l’11 al 18 d’abril (inclosos)
 • Festius: 6 i 24 de juny

___
NOTA:
Proves: Per a realitzar les proves cal estar inscrit prèviament.
Recuperacions: En el pas del 1r al 2n quadrimestre els estudiants aniran a recuperació només per indicació expressa del professor.

Descarregar Calendari Acadèmic 2021-2022

ACCÉS ALS ESTUDIS

Els cursos del Taller són quadrimestrals (un quadrimestre correspon a un nivell complet de l’assignatura). La continuïtat d’un quadrimestre al següent no és obligatòria. Podràs fer la inscripció a la Secretaria del Taller de Músics les setmanes prèvies a l’inici de cada quadrimestre.

CALENDARI D’INSCRIPCIONS
(online o presencials)

1r QUADRIMESTRE

 • Reserva de plaça (alumnes actuals): de l’1 al 18 de juny 2021
 • Noves inscripcions: de l’1 al 21 de juliol i de l’1 al 7 de setembre 2021

2n QUADRIMESTRE

 • Reserva de plaça (alumnes actuals): de l’11 al 31 de gener 2022
 • Noves inscripcions: del 7 al 9 de febrer 2022

Documentació necessària:
DNI, NIE o Passaport / certificat d’altres centres de música / import del curs.
Criteri d’adjudicació de places: per rigorós ordre d’inscripció.

Anul·lació d’inscripcions:
Devolució de l’import (menys el 15% de despeses administratives) dins del mateix període d’inscripcions.

Inscripcions fora del termini
Una vegada començat el curs, s’admetran nous alumnes d’acord amb el criteri de la direcció pedagògica. Consultar a Secretaria.

LOCALITZACIÓ

Escola de Música
Requesens, 3-5, baixos
08001 Barcelona
t. 93 329 56 67
[email protected]

Com arribar-hi
Bus: 20, 24, 64
Metro: L2 Sant Antoni

Tens algun dubte? Vols venir a conèixer el Taller?

Contacta'ns