Programació
JazzSí Club
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Escola de Flamenco

Vine a estudiar flamenco a l’Escola de Flamenco del Taller de Músics!

L’Escola de Flamenco del Taller de Músics aborda el flamenc en el seu vessant pedagògic, no com si fos un món a part, sinó amb la voluntat de tecnificar l’experiència acumulada pels nostres avantpassats i crear mètodes pedagògics seguint el model d’altres músiques d’extracció popular. Apostem, doncs, perquè una música tan rica com el flamenco disposi d’eines pedagògiques que permetin la seva expansió. Des de l’Escola de Flamenco es vertebra l’estudi i la pràctica del flamenco al voltant de cursos, activitats concertístiques i festivals nascuts en la pròpia organització.

Taller de Músics - Escola de Flamenco

Estudiar Flamenco al Taller de Músics

L’Escola de Flamenco amb la col·laboració de l’Institut Flamenco de Barcelona, neix amb un disseny que permet tres tipus de desenvolupaments acadèmics possibles en funció dels objectius de cada alumne: Un apropament al flamenco des d’un enfocament lúdic, sense rigideses acadèmiques. Un desenvolupament de les capacitats per a dedicar-se a les diferents branques professionals d’aquest àmbit musical, obtenint les competències per a la pràctica dins del món laboral. Una preparació per a l’accés als Estudis Superiors de Música en el seu àmbit de Música Tradicional Flamenco, per tal d’obtenir un Grau Superior d’aquesta disciplina.

L’Escola de Flamenco disposa del seu propi programa curricular i ofereix la seva titulació pròpia. El pla d’estudis està dissenyat per acollir alumnes que s’inicien, així com a els que ja tenen coneixements de flamenco. Està destinat també a músics d’altres àmbits musicals com el clàssic o la música moderna.

A l’Escola de Flamenco del Taller de Músics l’alumne tindrà al seu abast totes les eines necessàries per desenvolupar qualsevol disciplina que es realitza des del flamenco avui en dia. Les assignatures d’aquest pla d’estudis, com ara Tablao, Harmonia del Flamenco, Transcripció o Combo Flamenco, estan pensades i desenvolupades per assolir aquesta fita.

Pla d’estudis

El pla d’estudis de l’Escola de Flamenco consta de quatre cursos acadèmics. Els alumnes que ja hagin tingut recorregut en altres projectes educatius musicals accediran al nivell que els correspongui en cada assignatura mitjançant una prova. La continuïtat d’aquest pla, en el cas que aquest sigui el desig de l’alumne, està garantida per la connexió amb els estudis superiors de música en el seu àmbit de música tradicional flamenco.

Descarregar Pla d’Estudis aquí

Professorat

Equip pedagògic

David Leiva

Responsable Escola de Flamenco

Jordi Riera

Director Pedagògic i Cap d'Estudis

Joan Albert Amargós

Assessor Artístic

Joan Solà-Morales

Atenció a l'Estudiant

Professorat

David Leiva
Guitarra Flamenca, Harmonia Flamenca, Repentització Guitarra Flamenca
Juan Gómez “Chicuelo”
Guitarra Flamenca, Conjunt Instrumental Guitarra Flamenca
Pepe Motos
Guitarra Flamenca, Conjunt Instrumental, Formes del Flamenco Cajón Flamenco, Percussió Flamenca
Joan Rectoret
Baix Flamenco, Combo Flamenco
Pere Martínez
Cante Flamenco
Thais Hernández
Cante Flamenco
David Domínguez
Percussió, Fonaments Rítmics del Flamenco Cajón Flamenco
Daniel Candel
Guitarra Flamenca, Combo Flamenco
Paloma Fantova
Baile Flamenco
Miriam Vallejo
Cante Flamenco Cante Flamenco
Marta Martín
Teoria del Flamenco
Carlos Torijano
Piano, Piano Flamenco
Buscador de professorat de l'Escola de Música:

Assignatures Escola de Flamenco

Totes les assignatures contenen una part d’aprenentatge coordinada amb altres parts.

Aquesta assignatura és personalitzada i en ella es posen a l’abast els recursos necessaris per a la interpretació amb l’instrument/veu que permeti a l’alumne la pràctica en el conjunt instrumental. És el suport tècnic fonamental per a la integració de l’alumne dins del programa d’estudis. Les classes són individuals, i en aquestes el professor ajuda l’alumne a superar les dificultats que es van plantejant durant el seu aprenentatge, incloent el progrés de l’instrument respecte a la resta d’assignatures (conjunt instrumental especialment).

A les classes d’instrument es treballen els següents aspectes: Tècnica general, coneixements teòrics de la música, lectura a vista, estudis i repertori. Per dirigir i valorar el treball de l’alumne es realitzen, a final de curs, proves d’instrument que determinen a quin grau del programa d’estudis es troba l’alumne, així com les assignatures que pot cursar en funció del seu nivell.

Les proves inclouen exercicis pràctics de teoria aplicada, tècnica de l’instrument, interpretació de temes i lectura a vista. El programa d’estudis es divideix en tres nivells: Primer Cice, Cicle Mitjà i Cicle de Perfeccionamient. Els nivells, sempre coordinats amb la resta d’assignatures del programa, es van assolint a mesura que l’alumne va progressant. Per tant, la durada dependrà de la dedicació i del treball de l’alumne.

La durada és d’una hora o mitja hora setmanal.

Assignatura comuna per a tots els instruments i la més necessària per comunicar-se amb altres músics. Conèixer el fonament i l’estructura del llenguatge musical i aplicar-los a la pràctica interpretativa, creativa, d’investigació o pedagògica. És una classe col·lectiva i està estructurada en tres nivells. Els continguts d’aquesta matèria són: solfeig rítmic, lectura, educació de l’oïda, teoria de la música, audició, anàlisi formal, poliritmes, dictats, transcripcions, repertori i improvisació.

Aquesta classe és col·lectiva i té una durada de 3 hores setmanals.

En aquesta assignatura es treballaran les diferents formes harmòniques, melòdiques i rítmiques dels principals palos del flamenco. A més, és una de les assignatures que s’estudien dins del Curs d’Orientació als Estudis Superiors (COS) per a la preparació òptima de les proves d’accés als estudis superiors en l’especialitat d’Interpretació de Flamenco.

L’assignatura se centra principalment en l’anàlisi de partitura, els dictats melòdics i harmònics i l’harmonització, d’una banda amb l’objectiu que l’alumne pugui superar les proves d’accés, però sobretot perquè estigui ben preparat tant en llenguatge musical com en harmonia una vegada estigui cursant el grau superior.

Aquesta classe és col·lectiva i té una durada de 1,5 hores setmanals.

Aquesta assignatura capacita l’alumne per:

1) Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i aplicar aquesta capacitat a la seva pràctica professional.

2) Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d’activitat i les seves aplicacions a la música preparant-se per assimilar les novetats que es produeixen en el mateix.

3) Disposar de recursos musicals amplis i diversos per a poder crear o adaptar peces musicals, així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, tècniques, tendències i llenguatges diversos.

4) Conèixer i ser capaç d’utilitzar metodologies d’estudi i d’investigació que el capacitin pel continu desenvolupament i innovació de la seva activitat professional durant la seva carrera.

Aquesta classe és col·lectiva i té una durada de 1 hora setmanal.

La disciplina d’acompanyament al cante és una de les més importants dins del gènere. Es treballaran els estils més representatius del flamenco i derivats.

La durada és de 1,5 hores setmanals.

L’acompanyament al baile és una disciplina amb un llenguatge propi i de les més importants dins l’àmbit flamenco. Es treballaran els estils més representatius del flamenco i derivats.

La durada és de 1,5 hores setmanals.

A les classes de combo flamenco es treballaran la tècnica instrumental i el llenguatge musical d’una forma pràctica a partir de grups d’entre 4 i 8 músics on es tocaran diferents instruments.

Aquesta classe és col·lectiva i té una durada de 1,5 hores setmanals.

L’assignatura de Tablao està desenvolupada per a que l’alumne sàpiga les diferents estructures i formacions de músics que habitualment hi ha en un espectacle de tablao i els codis i/o el llenguatge propi entre cante, baile i instrumentació.

Aquesta classe és col·lectiva i té una durada de 1,5 hores setmanals.

A través d’aquesta assignatura l’alumne podrà conèixer i interpretar els diferents ritmes i palos del flamenco a través de la percussió. Es desenvoluparà la tècnica per a diferents instruments de percussió com el cajón, bateria, tinaja, bongos, darbuka i palmes, entre d’altres.

Es treballarà la tècnica inicial i mitjana de cajón o de l’instrument de percussió que porti l’alumne, l’acompanyament a instruments polifònics, l’acompanyament a instruments melòdics i els patrons rítmics per diferents estils del flamenco.

Aquesta classe és col·lectiva i té una durada de 1,5 hores setmanals.

* Assignatura recomanada dins del Curs d’Orientació als Estudis Superiors (COS), especialitat Flamenco.

Se centrarà en dos grups: Tècnica i coreografia i Tècniques per al baile de Tablao.

En el marc del gènere flamenco, el baile és una de les disciplines més importants. És per això, que des del Taller de Músics s’ha impulsat aquesta nova especialitat i incorporat en el seu programa curricular.

Es treballarà el compàs, braços, tècnica de peus i codis característics del baile de tablao. A més, s’estudiaran els diferents palos flamencos per a donar l’expressivitat que cadascun requereix.

Aquesta classe és col·lectiva i té una durada de 1,5 hores setmanals.

Més informació

Descobreix el flamenco és un curs per a acostar en profunditat la història i la teoria musical del gènere tenint en compte les últimes reflexions dels experts en els diversos temes, actualitzant així les teories més esteses i desfent en la mesura del possible alguns tòpics que encara es mantenen en el món del flamenco.

A partir de l’aprenentatge detallat de les formes flamenques, l’alumne aprendrà a diferenciar els diferents pals del flamenco a partir del coneixement dels seus principals elements musicals. Per complir aquests objectius, comptem amb el musicòleg i expert en flamenco Faustino Núñez, que acompanyarà l’alumne al llarg de tot el temari. El programa està acuradament dissenyat perquè els continguts siguin assimilats de manera progressiva i ordenada, amb una metodologia d’estudi que afavoreix i potencia l’aprenentatge.

Més informació

Simultaneïtat d’estudis

El disseny de l’Escola de Flamenco del Taller de Músics té en compte la simultaneïtat dels estudis amb l’ESO i el Batxillerat. D’aquesta manera, la participació de l’estudiant a l’Escola de Música no interferirà en el rendiment dels estudis obligatoris. A més, atesa la condició d’Escola Autoritzada pel Departament d’Ensenyament, aquests estudis poden suplir assignatures optatives dels ensenyaments obligatoris mitjançant les convalidacions oportunes.

Així mateix, tots els professors que participen en el pla treballen de manera coordinada, essent conscients que estan intervenint en una part de la formació de l’alumne i, per això, ho fan de manera cooperativa.

Horari: Totes les classes de l’Escola de Flamenco es realitzen de dilluns a divendres entre les 10h i les 20h.

Calendari acadèmic

Inici curs: 14 de setembre.

1r Quadrimestre
Del 14 de setembre 2020 al 29 de gener 2021.

 • Vacances de Nadal del 23 de desembre 2020 al 6 de gener 2021, inclosos.
 • Dies de lliure elecció / no lectius: divendres 25 de setembre, divendres 4 de desembre i dilluns 7 de desembre 2020.
 • Festius: 11 i 24 de setembre, 12 d’octubre, 8 de desembre (1 de novembre i 6 de desembre són diumenges).

2n Quadrimestre
Del 15 de febrer al 14 de juny 2021.

 • Dies no lectius: del 29 de març a l’1 d’abril (Setmana Santa).
 • Setmana Santa: del 29 de març al dilluns 5 d’abril (inclòs).
 • Festiu: 24 de maig.

Calendari acadèmic curs 2020-2021

Accés als estudis

Inscripcions

Els cursos del Taller de Músics són quadrimestrals (un quadrimestre correspon a un nivell complet d’una assignatura). La continuïtat d’un quadrimestre al següent no és obligatòria. Podràs realitzar la inscripció a la Secretaria del Taller de Músics les setmanes prèvies a l’inici de cada quadrimestre.

Calendari d’inscripcions
(on-line o presencials)

1r Quadrimestre:
– Reserves de plaça: del 15 al 26 de juny de 2020.
– Inscripcions nous alumnes: del 7 al 22 de juliol de 2020 i del 27 d’agost al 2 de setembre.

2n Quadrimestre:
– Reserves de plaça: de l’11 al 22 de gener 2021.
– Inscripcions de nous alumnes: 2 i 3 de febrer 2021.

Documentació necessària:
DNI, NIE o Passaport / certificat d’altres centres de música / import del curs.

Criteri d’adjudicació de places: per rigorós ordre d’inscripció.

Anul·lació d’inscripcions:
Devolució de l’import (menys el 15% de despeses administratives) dins del mateix període d’inscripcions. Una vegada iniciades les classes no s’efectuen devolucions.

Inscripcions fora de termini:
Un cop començat el curs, s’admetran nous alumnes d’acord amb el criteri de la direcció pedagògica. Consultar a Secretaria.

Descarregar Calendari Acadèmic 2019-2020

Intensius de Flamenco

En el marc del programa Juliol Intensiu del Taller de Músics Escola de Música, s’ofereix la possibilitat de realitzar cursos especials de flamenco durant el mes de juliol.

Cursos
 • Pack flamenco (pack amb les diferents assignatures)
 • Introducció a l’Harmonia del Flamenco
 • Història del Flamenco
 • Iniciació al Cante Flamenco
 • Palmas i Compàs
 • Iniciació al Baile Flamenco
 • Iniciació a la Guitarra Flamenca

Consulta tota la informació i preus sobre els cursos especials aquí.

Localització

Escola de Música
Requesens, 3-5, baixos
08001 Barcelona
t. 93 329 56 67
[email protected]

Com arribar-hi
Bus: 20, 24, 64
Metro: L2 Sant Antoni

Tens algun dubte? Vols venir a conèixer el Taller?

Contacta'ns