Subscriu-te al
newsletter
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Escola de Flamenco

Vine a estudiar flamenco a l’Escola de Flamenco del Taller de Músics!

L’Escola de Flamenco del Taller de Músics aborda el flamenc en el seu vessant pedagògic, no com si fos un món a part, sinó amb la voluntat de tecnificar l’experiència acumulada pels nostres avantpassats i crear mètodes pedagògics seguint el model d’altres músiques d’extracció popular. Apostem, doncs, perquè una música tan rica com el flamenco disposi d’eines pedagògiques que permetin la seva expansió. Des de l’Escola de Flamenco es vertebra l’estudi i la pràctica del flamenco al voltant de cursos, activitats concertístiques i festivals nascuts en la pròpia organització.

Taller de Músics - Escola de Flamenco

Estudiar Flamenco al Taller de Músics

L’Escola de Flamenco amb la col·laboració de l’Institut Flamenco de Barcelona, neix amb un disseny que permet tres tipus de desenvolupaments acadèmics possibles en funció dels objectius de cada alumne: Un apropament al flamenco des d’un enfocament lúdic, sense rigideses acadèmiques. Un desenvolupament de les capacitats per a dedicar-se a les diferents branques professionals d’aquest àmbit musical, obtenint les competències per a la pràctica dins del món laboral. Una preparació per a l’accés als Estudis Superiors de Música en el seu àmbit de Música Tradicional Flamenco, per tal d’obtenir un Grau Superior d’aquesta disciplina.

L’Escola de Flamenco disposa del seu propi programa curricular i ofereix la seva titulació pròpia. El pla d’estudis està dissenyat per acollir alumnes que s’inicien, així com a els que ja tenen coneixements de flamenco. Està destinat també a músics d’altres àmbits musicals com el clàssic o la música moderna.

A l’Escola de Flamenco del Taller de Músics l’alumne tindrà al seu abast totes les eines necessàries per desenvolupar qualsevol disciplina que es realitza des del flamenco avui en dia. Les assignatures d’aquest pla d’estudis, com ara Tablao, Harmonia del Flamenco, Transcripció o Combo Flamenco, estan pensades i desenvolupades per assolir aquesta fita.

Pla d’estudis

El pla d’estudis de l’Escola de Flamenco consta de quatre cursos acadèmics. Els alumnes que ja hagin tingut recorregut en altres projectes educatius musicals accediran al nivell que els correspongui en cada assignatura mitjançant una prova. La continuïtat d’aquest pla, en el cas que aquest sigui el desig de l’alumne, està garantida per la connexió amb els estudis superiors de música en el seu àmbit de música tradicional flamenco.

Pla d’Estudis [PDF]

Professorat

Equip pedagògic

Marta Martín

Responsable Escola de Flamenco

Valentí Adell

Director Pedagògic

Professorat

David Leiva
Guitarra Flamenca, Harmonia Flamenca, Repentització, Fonaments de Composició Flamenca, Percepció Auditiva, Guitarra Flamenca per a Guitarristes de Jazz, Cultura Musical Flamenca Guitarra Flamenca, Història i Teoria del Flamenco, Combo Flamenco
Diego del Chicuelo
Guitarra Flamenca
Juan Gómez “Chicuelo”
Guitarra Flamenca, Conjunt Instrumental, Formes del Flamenco, Transport i Acompanyament Guitarra Flamenca
Pepe Motos
Professor/a col·laborador/a Cajón Flamenco, Percussió Flamenca, Combo Flamenco Fusió
Anna Colom
Cante Flamenco, Cor Flamenco
Carlos Torijano
Piano Flamenco
Marta Martín
Harmonia Flamenca
Toni Abellán
Guitarra Flamenca
Álvaro López
Cajón Flamenco
Buscador de professorat de l'Escola de Música:

Assignatures Escola de Flamenco

Totes les assignatures contenen una part d’aprenentatge coordinada amb altres parts.

Cante | Guitarra | Piano | Cajón | Violí | Flauta

Aquesta assignatura és personalitzada i en ella es posen a l’abast els recursos necessaris per a la interpretació amb l’instrument/veu que permeti a l’alumne la pràctica en el conjunt instrumental. És el suport tècnic fonamental per a la integració de l’alumne dins del programa d’estudis. Les classes són individuals, i en aquestes el professor ajuda l’alumne a superar les dificultats que es van plantejant durant el seu aprenentatge, incloent el progrés de l’instrument respecte a la resta d’assignatures (conjunt instrumental especialment).

A les classes d’instrument es treballen els següents aspectes: Tècnica general, coneixements teòrics de la música, lectura a vista, estudis i repertori. Per dirigir i valorar el treball de l’alumne es realitzen, a final de curs, proves d’instrument que determinen a quin grau del programa d’estudis es troba l’alumne, així com les assignatures que pot cursar en funció del seu nivell.

Les proves inclouen exercicis pràctics de teoria aplicada, tècnica de l’instrument, interpretació de temes i lectura a vista. El programa d’estudis es divideix en tres nivells: Primer Cicle, Cicle Mitjà i Cicle de Perfeccionament. Els nivells, sempre coordinats amb la resta d’assignatures del programa, es van assolint a mesura que l’alumne va progressant. Per tant, la durada dependrà de la dedicació i del treball de l’alumne.

La durada pot ser d’una hora o mitja hora setmanal. A excepció de Cante, on les classes són sempre d’una hora.

Aquesta és una assignatura perfecta per iniciar-te en aquest art. Al llarg del curs, es cantaran lletres del repertori tradicional amb el seu compàs, els seus melismes i les particularitats de cada estil. S’aprendrà, a més, quines són les palmes bàsiques de cada palo i a cantar amb l’acompanyament de la guitarra flamenca.

Aquesta classe és col·lectiva i té una durada de 2 hores setmanals.

La disciplina d’acompanyament al cante és una de les més importants dins del gènere. Es treballaran els estils més representatius del flamenco i derivats.

La durada és de 2 hores setmanals.

Assignatura comuna per a tots els instruments i la més necessària per comunicar-se amb altres músics. Conèixer el fonament i l’estructura del llenguatge musical i aplicar-los a la pràctica interpretativa, creativa, d’investigació o pedagògica. És una classe col·lectiva i està estructurada en tres nivells. Els continguts d’aquesta matèria són: solfeig rítmic, lectura, educació de l’oïda, teoria de la música, audició, anàlisi formal, polirítmies, dictats, transcripcions, repertori i improvisació.

Aquesta classe és col·lectiva i té una durada de 2 hores setmanals.

En aquesta assignatura es treballaran les diferents formes harmòniques, melòdiques i rítmiques dels principals palos del flamenco. A més, és una de les assignatures que s’estudien dins del Curs d’Orientació als Estudis Superiors (COS) per a la preparació òptima de les proves d’accés als estudis superiors en l’especialitat d’Interpretació de Flamenco.

L’assignatura se centra principalment en l’anàlisi de partitura, els dictats melòdics i harmònics i l’harmonització, d’una banda amb l’objectiu que l’alumne pugui superar les proves d’accés, però sobretot perquè estigui ben preparat tant en llenguatge musical com en harmonia una vegada estigui cursant el grau superior.

Aquesta classe és col·lectiva i té una durada d’1,5 hores setmanals.

A les classes de combo flamenco es treballaran la tècnica instrumental i el llenguatge musical d’una forma pràctica a partir de grups d’entre 4 i 8 músics on es tocaran diferents instruments.

Aquesta classe és col·lectiva i té una durada d’1,5 hores setmanals.

La finalitat d’aquest combo és treballar temes flamencs fusionats amb altres estils com el pop, el soul, el jazz, el funk y la bossa, entre altres, on cada instrument pugui desenvolupar els patrons rítmics d’una manera no ortodoxa, aplicant-los a l’estil musical de cada participant.

Dirigit a: estudiants de música de qualsevol estil i instrument interessats en el gènere flamenc.

Aquesta classe és col·lectiva i té una durada d’1,5 hores setmanals i es realitza els divendres de 10:30 a 12:00.

Professor: Pepe Motos

El Combo Flamenco Jazz crea un espai ideal per treballar en grup la pràctica instrumental, des d’una perspectiva lúdica, a través d’un repertori format per grans figures com Paco de Lucía i Chick Corea. La interacció entre els membres del grup, la memorització i la improvisació són alguns dels elements fonamentals d’aquest combo, que s’adapta també als diferents nivells dels estudiants. Al final del curs el combo realitzarà una actuació en directe.

Aquesta classe és col·lectiva i té una durada d’1,5 hores setmanals.

A través d’aquesta assignatura l’alumne podrà conèixer i interpretar els diferents ritmes i palos del flamenco a través de la percussió. Es desenvoluparà la tècnica per a diferents instruments de percussió com el cajón, bateria, tinaja, bongos, darbuka i palmes, entre d’altres.

Es treballarà la tècnica inicial i mitjana de cajón o de l’instrument de percussió que porti l’alumne, l’acompanyament a instruments polifònics, l’acompanyament a instruments melòdics i els patrons rítmics per diferents estils del flamenco.

Aquesta classe és col·lectiva i té una durada d’1,5 hores setmanals.

Professor: Pepe Motos

* Assignatura recomanada dins del Curs d’Orientació als Estudis Superiors (COS), especialitat Flamenco.

Coro Flamenco és una assignatura col·lectiva on la veu coral i els palos flamencs festius com les buleries, els tangos, les sevillanes o les rumbes són els principals protagonistes. L’assignatura està adaptada a tot tipus d’instrumentistes perquè puguin ampliar així els seus recursos d’acompanyament al cante. També està obert a tots aquells que es vulguin iniciar o aprofundir en les palmes flamenques, ja que es treballarà el ritme de manera molt detallada de tots els palos flamencs introduïts en les diferents sessions.

En època de Nadal, aquesta assignatura es converteix en Zambomba Flamenca i s’adapta a un repertori nadalenc.

Aquesta assignatura s’impartirà cada dimecres de 20:30 a 22:00 per l’Anna Colom.

Descobreix el Flamenco és un curs per a acostar en profunditat la història i la teoria musical del gènere tenint en compte les últimes reflexions dels experts en els diversos temes, actualitzant així les teories més esteses i desfent en la mesura del possible alguns tòpics que encara es mantenen en el món del flamenco.

A partir de l’aprenentatge detallat de les formes flamenques, l’alumne aprendrà a diferenciar els diferents pals del flamenco a partir del coneixement dels seus principals elements musicals. Per complir aquests objectius, comptem amb el pedagog i guitarrista flamenc David Leiva, que acompanyarà l’alumne al llarg de tot el temari. El programa està acuradament dissenyat perquè els continguts siguin assimilats de manera progressiva i ordenada, amb una metodologia d’estudi que afavoreix i potencia l’aprenentatge.

Más información

Simultaneïtat d’estudis

El disseny de l’Escola de Flamenco del Taller de Músics té en compte la simultaneïtat dels estudis amb l’ESO i el Batxillerat. D’aquesta manera, la participació de l’estudiant a l’Escola de Música no interferirà en el rendiment dels estudis obligatoris. A més, atesa la condició d’Escola Autoritzada pel Departament d’Ensenyament, aquests estudis poden suplir assignatures optatives dels ensenyaments obligatoris mitjançant les convalidacions oportunes.

Així mateix, tots els professors que participen en el pla treballen de manera coordinada, essent conscients que estan intervenint en una part de la formació de l’alumne i, per això, ho fan de manera cooperativa.

Horari: Totes les classes de l’Escola de Flamenco es realitzen de dilluns a divendres entre les 10h i les 22h.

CALENDARI ACADÈMIC 2024-2025

Calendari [PDF]

1r QUADRIMESTRE
Del 16 de setembre del 2024 al 31 de gener de 2025

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre 2024 al 6 de gener de 2025 (inclosos)
  • Festius: 24 de setembre, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 de desembre 2024.
  • Dies no lectius: 23 de setembre, 30 i 31 d’octubre, 4 i 5 de desembre de 2024.

2n QUADRIMESTRE
Del 17 de febrer al 23 de juny de 2025

  • Setmana Santa: del 14 al 21 d’abril de 2025 (inclosos)
  • Festius: 1 de maig, 9 i 24 de juny 2025.
  • Dies no lectius: 7 de gener, 2 de maig, 10 i 11 de juny de 2025.

Accés als estudis – Inscripcions

Els cursos del Taller de Músics són quadrimestrals (un quadrimestre correspon a un nivell complet d’una assignatura). La continuïtat d’un quadrimestre al següent no és obligatòria. Podràs realitzar la inscripció a la Secretaria del Taller de Músics les setmanes prèvies a l’inici de cada quadrimestre.

Dates clau per a la inscripció

Documentació necessària:
DNI, NIE o Passaport / certificat d’altres centres de música / import del curs.

Criteri d’adjudicació de places: per rigorós ordre d’inscripció.

Anul·lació d’inscripcions:
Devolució de l’import (menys el 15% de despeses administratives) dins del mateix període d’inscripcions.

Inscripcions fora de termini:
Un cop començat el curs, s’admetran nous alumnes d’acord amb el criteri de la direcció pedagògica. Consultar a Secretaria.

Intensius de Flamenco

En el marc del programa Juliol Intensiu del Taller de Músics Escola de Música, ofereix la possibilitat de realitzar cursos especials de flamenco durant el mes de juliol.

Juliol Intensiu

On som

Taller de Músics Escola de Música
Requesens, 3-5, baixos
08001 Barcelona
t. 93 329 56 67
m. 608 381 118
[email protected]

Com arribar-hi
Bus: D50, V11, H16, 55, 120
Metro: L2 Sant Antoni (sortida Villarroel)

Tens algun dubte? Vols venir a conèixer el Taller?

Contacta'ns