Subscriu-te al
newsletter
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pedagogia Musical

Taller de Músics ofereix el títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, de 240 crèdits ECTS, en l’especialitat de Pedagogia Musical. Aquest és un títol oficial i reconegut dins l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i equival, a tots els efectes, al títol universitari de grau.

  • PROVES D'ACCÉS | Inscripció entre abril i juny
  • MATRICULACIÓ | Juliol i setembre
  • PERÍODE LECTIU | De setembre a juny
  • MODALITAT | Presencial
  • DURADA | 4 anys
  • TITULACIÓ | Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, especialitat de Pedagogia Musical

Grau en Pedagogia Musical

OBJECTIUS

El docent de la música ha de ser músic i gaudir de la pràctica musical, a més de tenir una bona formació pedagògica que el capaciti per desenvolupar la seva tasca en qualsevol tipus d’escenari docent. Al Taller de Músics ESEM, en la seva especialitat de Pedagogia Musical formem als estudiants com a músics capaços de desenvolupar la pràctica musical. També es treballen en profunditat aspectes com la didàctica, la pedagogia i l’organització de centres.

El Taller de Músics és, entre altres coses, l’escola de música amb més experiència en l’àmbit del jazz, la música moderna i, en general, en l’àmbit de les músiques improvisades i creatives. Aquesta entitat té un llarg recorregut pedagògic que ha estat el marc d’aprenentatge de la majoria dels músics del país d’aquests àmbits des de l’any 1979 i, per tant, és una icona de l’educació musical.

Així mateix, el compromís del Taller de Músics amb la innovació de l’educació musical a Catalunya li porta a col·laborar amb aquells professionals i entitats de referència que també han desenvolupat amb èxit alternatives a les velles metodologies. El fruit d’aquestes col·laboracions el gaudeixen els alumnes d’aquesta especialitat, obtenint una imatge fidedigna del treball dels pedagogs de la música més rellevants, com Edgar Willems, Émile Jaques-Dalcroze, Carl Orff o Zoltán Kodály… Així doncs, les entitats Escola de Música Joan Llongueres (Dalcroze), Aula de So de Sant Cugat (Kodály) o Musicant (Willems), entre altres, fan sessions específiques com a part de la formació d’aquests estudiants.

L’especialitat de Pedagogia Musical neix vinculada a les escoles de música del Taller de Músics i a les seves escoles concertades, així com a l’Àrea de Projectes Socials. En aquest sentit, el grup Taller de Músics ofereix un marc ampli i adequat per al desenvolupament de les pràctiques associades a totes les assignatures de didàctica, pedagogia i organització de centres de l’especialitat. Així mateix, aquest entorn, es converteix de manera natural en el punt de partida per al desenvolupament professional i laboral dels llicenciats d’aquesta especialitat.

PERFIL D’INGRÉS

L’accés als ensenyaments artístics superiors requereix el compliment d’uns requisits acadèmics i la superació d’una prova específica d’accés que es duu a terme amb l’antelació necessària per a permetre la posterior gestió del procediment d’admissió, previ a l’inici del curs acadèmic. A través de les proves específiques d’accés es valora el nivell de consecució de les capacitats i competències dels alumnes que són necessàries per a accedir als ensenyaments superiors.

Especialitat de Pedagogia Musical

El perfil de l’alumne que accedeix als estudis en l’especialitat de Pedagogia Musical és el d’un estudiant que coneix estils, períodes històrics i formacions representatives de l’àmbit del jazz i la música moderna. Ha de ser capaç de reconèixer formes habituals tant auditivament com a través d’una partitura, i situar-se expressant-se amb adequació rítmica i harmònica. A més, ha de mostrar una tendència a construir un so propi o personalitzat, relacionant la respiració amb la frase musical, i ha de saber adequar la interpretació i la improvisació en estils diferenciats, mostrant destreses tècniques amb l’instrument que li permetin abordar els estudis superiors sense dificultats específiques.

També ha de saber utilitzar la notació musical per a escriure i llegir amb un mínim de fluïdesa, així com elaborar un supòsit didàctic amb una finalitat determinada i amb l’objectiu d’aconseguir uns resultats concrets. Així mateix, ha de saber construir les seves pròpies estratègies d’estudi per superar reptes de tipus acadèmic o pràctic, així com ser capaç de manifestar opinions i valoracions artístiques de manera respectuosa i coherent, i mostrar habilitats per treballar individualment i en equip.

Finalment, ha de mostrar capacitats per a organitzar la seqüència de fases del desenvolupament d’un projecte i ha de ser capaç d’organitzar i preparar una defensa oral sobre temes relacionats amb la formació en música o amb la gestió de les polítiques culturals al voltant de la música, així com mostrar habilitats per treballar individualment i en equip.

Professorat

Equip Pedagògic

Santiago Galán

Director Pedagògic

Fernanda Viñas

Coordinadora especialitat Pedagogia Musical

Anna Luna

Coordinadora Veus

Joan Monné

Coordinador Conjunts Instrumentals

Professorat

Alejandro di Costanzo
Piano, Conjunt Instrumental, Segon Instrument Piano
Ana Rosa Landa
Piano, Segon Instrument Piano
Àngel Ferrer
Guitarra Elèctrica, Segon Instrument Guitarra Elèctrica
Anna Luna
Veu, Segon Instrument Veu
Apel·les Carod
Violí Violí
Carles Expósito
Formació Corporal
Carola Ortiz
Professor/a col·laborador/a
Clara Luna
Veu, Rhythmic Improvement, Respiració
David Pastor
Trompeta Trompeta
Enric Hernàez
Desenvolupament Professional: Songwriting i Producció
Fernanda Viñas
Disseny Curricular i Avaluació d'aprenentatges, Pedagogia del Llenguatge Musical, Comunicació i Gestió de Grups, Didàctica de la Formació Musical Bàsica
Isidre Palmada
Arranjaments (I), Harmonia Harmonia, Tècniques del Jazz, Llenguatge Musical
Jaime del Blanco
Violí, Tècniques d'Assaig
Jaume Gispert
Piano, Conjunt Instrumental, Història de la Cultura
Javier Cisneros
Pedagogia de l’Instrument i la Veu, Pedagogia General de la Música, Organització de Centres d'Educació Musical, Informàtica Musical, Conjunt Instrumental
Juan Jurado
Anàlisi de la Música del Romanticisme, Anàlisi de la Música del Post-Romanticisme, Història de la Música dels Segles XX i XXI (I), Història de la Música dels Segles XX i XXI (II), Composició Principal
Laura Moral-Bofill
Didàctica General
Lluc Casares
Saxo/Clarinet, Conjunt Instrumental, Fonaments de Composició, Big Band
Magalí Sare
Veu, Conjunt Instrumental
Marcel·lí Bayer
Saxo/Clarinet, Flauta Travessera, Formes i Anàlisi Clarinet, Saxo
Marta Casals
Gestió de Projectes Musicals/Formació en la Professió
Néstor Giménez
Percepció Auditiva, Harmonia, Conjunt Instrumental
Núria González Cols
Veu, Conjunt Instrumental, Improvisació a la Veu, Rhythmic Improvement
Octavio Hernández
Guitarra Elèctrica, Conjunt Instrumental
Olga López Espejo
Veu (I), Veu (II)
Pau Vidal
Professor/a col·laborador/a Flauta Travessera, Conjunt Instrumental
Paula Grande
Veu, Repertori Específic
Pere Lluís Biosca
Direcció Instrumental i Vocal (I), Direcció Instrumental i Vocal (II)
Ramon Ángel Rey
Bateria, Conjunt Instrumental, Improvisació (I), Improvisació (II), Rhythmic Improvement
Santi de la Rubia
Saxo/Clarinet, Improvisació (I), Improvisació (II), Teoria d'Interpretació Col·lectiva, Conjunt Instrumental Saxo, Conjunt Instrumental
Santiago Galán
Història General de la Música, Història de la Música Popular del Segle XX, Anàlisi de la Música del Barroc, Anàlisi de la Música del Classicisme, Composició Principal, Informàtica Musical
Úrsula Pilar San Cristóbal
Pensament Musical, Llengua i Comunicació
Vicent Pérez
Trombó, Conjunt Instrumental Trombó, Conjunt Instrumental
Víctor de Diego
Conjunt Instrumental
Yeray Hernández
Guitarra Elèctrica, Didàctica de l’Instrument i del Conjunt Instrumental Guitarra Elèctrica, Conjunt Instrumental
Buscador de professorat de Taller de Músics ESEM

PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis del Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música consta de 4 cursos acadèmics, de 60 crèdits ECTS cada curs, distribuïts en assignatures de diferent categoria:
1. Assignatures de formació bàsica. Són assignatures de cultura, pensament, història, llenguatge i tècniques de la música.
2. Assignatures obligatòries d’especialitat. Són assignatures d’instrument o de veu, formació instrumental complementària, música de conjunt, improvisació, composició, pedagogia, producció i gestió.
3. Assignatures optatives. Complementen la formació amb un ventall d’assignatures diverses.
4. Treball de Final de Grau (TFG).
L’assignació de crèdits per a cada assignatura comprèn les hores corresponents a les classes lectives, hores d’estudi, realització de treballs, pràctiques, projectes i la preparació d’exàmens i proves d’avaluació.

Descarregar pla d’estudis Pedagogia Musical

PLANS DOCENTS

TREBALL DE FINAL DE GRAU (TFG)

Per obtenir el títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música és necessari elaborar i defensar públicament un treball final, conseqüència directa dels coneixements adquirits. És la redacció per escrit d’un projecte amb un conjunt d’explicacions, teories, idees o raonaments sobre una temàtica concreta i portat a la pràctica en clau de concert/espectacle.

L’alumne ha de demostrar la capacitat per aplicar els coneixements adquirits; saber comunicar les conclusions, els coneixements i les teories en les quals es basen. El TFG ha de comunicar, d’una manera organitzada, formal, clara i precisa, els resultats o conclusions als quals s’han arribat en l’estudi d’un tema, així com la metodologia utilitzada, el procés seguit, els documents consultats, etc. En definitiva, es tracta de transmetre.

Per a l’obtenció del títol de grau a l’ESEM, s’ha de transmetre de dues formes diferents:

  • Festival Talent: un concert/espectacle. El que es transmeti ha de ser coherent amb les conclusions de l’estudi. Hauria de ser un concert professional i hauria de pretendre ser un espectacle. En aquest sentit, l’ESEM vol promocionar comercialment els treballs de TFG com a espectacles.
    El Festival Talent s’ha creat per a impulsar i donar a conèixer al públic els projectes dels nous talents musicals. És una manera de traslladar l’aula al circuit d’exhibició barceloní i de mostrar nous artistes emergents. Les noves promocions de l’Escola Superior del Taller de Músics hauran de desplegar tot el que han après durant els últims anys davant el públic. Un festival de cinc dies amb música, nervis, emoció, il·lusió i, per sobre de tot, talent!
  • Treball escrit/Defensa oral. És un treball generat a partir de la recerca d’un tema. En la defensa oral l’estudiant l’exposa i el defensa. L’ESEM considera que pot publicar-lo com a referència per a futurs treballs. Ha de transmetre que l’alumne ha realitzat un estudi exhaustiu sobre el que s’ha proposat.

PERFIL PROFESSIONAL

El graduat en Pedagogia Musical ha de ser un professional altament qualificat en un o més àmbits rellevants de la pràctica musical (interpretatius) i amb profunds coneixements teòrics i pràctics sobre l’ensenyament i l’aprenentatge en els seus aspectes metodològics, psicològics i artístics, així com comptar amb una significativa experiència pràctica. Desenvoluparà la seva activitat professional en centres de qualsevol nivell educatiu de règim general o especial, tant en formació reglada com no reglada, de manera que ha de conèixer perfectament les diferents formes didàctiques a emprar en l’ensenyament d’estudis musicals, així com tots els elements que configuren l’organització i gestió d’un centre educatiu en música. A més, ha de tenir coneixement de les possibilitats tecnològiques com a eines de creació i de suport específic per a la seva tasca i, sobretot, conèixer com pot treballar amb les TIC. També ha d’estar format per a l’exercici de l’anàlisi musical d’ampli espectre estètic, així com tenir un pensament crític sobre el fet creatiu, tenint capacitat per a transmetre de manera oral i/o escrita de manera rigorosa. Finalment, ha de tenir una sòlida formació humanística i metodològica per poder fer tasques de recerca i d’experimentació musicals.

INFORMACIÓ GENERAL

En el següent enllaç trobaràs informació comuna a totes les especialitats: com accedir als estudis, calendari acadèmic, pla d’acció tutorial, beques i finançament, convalidacions, programes de mobilitat (Erasmus), Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ), carnet d’estudiant…

Informació general per a estudiants

Altres enllaços d’interès:

Accés als estudis superiors: requisits, convocatòries i proves d’accés

 

Tens algun dubte? Vols venir a conèixer el Taller?

Contacta'ns