Interpretació · Jazz i Música Moderna

El Títol Superior en Interpretació de Jazz i Música Moderna té com a finalitat la formació qualificada de músics capaços de: interpretar amb solvència diferents repertoris de jazz i música moderna com a base per poder abordar qualsevol altre repertori modern; entendre, dissenyar i organitzar l'estudi i la pràctica de manera que puguin convertir-se en el seu propi mestre; i conèixer l'entorn professional, tecnològic, artístic i cultural per tal que puguin arribar a dissenyar, crear i dirigir el seu propi projecte o integrar-se en els projectes d'altres aportant valor.

El disseny dels dos itineraris oferts (Jazz i Música Moderna) té un caràcter molt pràctic gràcies a la feina de dinamització feta des del Taller de Músics ESEM, al programa de màsters i workshops, així com a la implicació del departament de Management & Produccions del Taller de Músics en els projectes dels estudiants.

El quadre de professors compta amb professionals de la pedagogia especialistes en Jazz i Música Moderna, els quals estan en el primer nivell com a artistes en actiu.

ITINERARI I MODALITATS

L'àmbit d'instruments de jazz i música moderna es composa de dos itineraris (Jazz i Música Moderna) on s'ofereixen estudis en diferents modalitats orientades a la interpretació en un instrument concret entre els més propis de la música moderna i del jazz, així com al coneixement i domini de les seves peculiaritats. 

· Si l'alumne opta per l'itinerari de Jazz, disposarà de les següents modalitats: Acordió, Baix elèctric, Bateria, Contrabaix, Flauta, Guitarra elèctrica, Piano, Saxòfon/Clarinet, Trombó, Trompa, Trompeta, Veu, Violí, Violoncel.

· Si l'alumne opta per l'itinerari de Música Moderna, disposarà de les següents modalitats: Acordió, Baix elèctricBateria, Flauta, Guitarra elèctrica, Percussió, Saxòfon, Teclats, Trombó, Trompa, Trompeta, Veu, Violí, Violoncel.

L'ESEM preveu l'ampliació de les modalitats de cada itinerari a mesura que realitzi un nou curs acadèmic, de tal manera que les demandes per part dels estudiants quedin cobertes, sempre que el Centre pugui garantir la participació dels estudiants aspirants en el marc del disseny curricular i la comunitat educativa.

PLA D'ESTUDIS

  • Formació bàsica: 36 crèdits
  • Obligatòries: 168 crèdits
  • Optatives: 24 crèdits
  • Treball Final de Titulació: 12 crèdits
  • Total: 240 crèdits

Consulta el pla d'estudis complet

Consulta els plans docents de les assignatures

ASSIGNATURES I EQUIP DOCENT

1r curs

Història de la cultura: Úrsula Pilar San Cristóbal
Percepció auditiva INéstor Giménez
HarmoniaNéstor Giménez
Història del JazzEnric Vázquez
Història general de la músicaSanti Galán
Improvisació IAlfons CarrascosaPaul StouthamerSanti de la Rubia, Ramón Ángel Rey, Ferran SavallNúria González ColsRamón Cardo
Combo de veus: Clara Luna
Conjunt instrumental IRamón Ángel ReyVicenç SolsonaMiquel Àngel CorderoAlejandro Di CostanzoVíctor de DiegoJoan MonnéAlfons Carrascosa
Instrument principal I (fes clic aquí per accedir)
2n instrument I (fes clic aquí per accedir)

2n curs

Pensament musicalÚrsula Pilar San Cristóbal
Llengua i comunicació: Úrsula Pilar San Cristóbal
Perfeccionament rítmic (rhythmic improvement)Raynald ColomRamón Cardo
Fonaments de composició: Martín Leiton
Formes i anàlisi: Toni Vaquer
Informàtica musicalSanti Galán
Arranjaments ISanti Galán
Combo de veusClara Luna
Conjunt instrumental II
Jordi FarrésAlejandro Di CostanzoVíctor de DiegoJordi BonellJordi MatasMarc AyzaAdrià PlanaJoan MonnéMiquel Àngel CorderoLuis Alfonso Guerra 'Luisito' & Vicenç Solsona (Combo de percussió)
Instrument principal II (fes clic aquí per accedir)

3r curs

Repertori específicPau VidalJordi Matas
Formació corporalEinat Tal
RepentitzacióAdrià Plana
Transport i acompanyamentVicenç Solsona
Improvisació IIAlfons CarrascosaRamón Ángel ReyJordi Gardeñas, Martí SerraSergi SirventNúria González Cols
Combo de veusClara Luna
Conjunt instrumental IIIMarc AyzaJordi BonellJaume GispertDavid MengualJordi Gardeñas
Instrument principal III (fes clic aquí per accedir)
2n instrument II (fes clic aquí per accedir)
Assignatures optatives (fes clic aquí per accedir)

4t curs

Repertori complementari: Enric Hernàez, Pep CocaJefferson Otto
Combo de veusClara Luna
Conjunt instrumental IV
Jordi BonellNéstor GiménezJaume GispertDavid MengualVicenç Solsona
Instrument principal IV (fes clic aquí per accedir)
Assignatures optatives (fes clic aquí per accedir)
Treball de final de titulació (més informació)