Programació
JazzSí Club
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Interpretació de jazz i música moderna

Taller de Músics ofereix el Títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, de 240 crèdits ECTS, en l’especialitat d’Interpretació Jazz i Música Moderna en dos itineraris: itinerari de Jazz i itinerari de Música Moderna. Aquest és un títol oficial i reconegut dins l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i equival, a tots els efectes, al títol universitari de grau.

[Vídeo de la Jornada de Portes Obertes 2021]

  • PROVES D'ACCÉS | Inscripció a maig i setembre
  • MATRICULACIÓ | juliol i setembre
  • PERÍODE LECTIU | de setembre a juny
  • MODALITAT | presencial
  • DURADA | 4 anys
  • TITULACIÓ | Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, especialitat d'Interpretació de Jazz y Música Moderna

Grau Superior: Interpretació de Jazz i Música Moderna

OBJECTIUS

L’especialitat d’Interpretació de Jazz i Música Moderna té com a finalitat la formació qualificada de músics capaços de: interpretar amb solvència diferents repertoris de jazz i música moderna com a base per poder abordar qualsevol altre repertori modern; entendre, dissenyar i organitzar l’estudi i la pràctica de manera que puguin convertir-se en el seu propi mestre; i conèixer l’entorn professional, tecnològic, artístic i cultural perquè puguin arribar a dissenyar, crear i dirigir el seu propi projecte o integrar-se en els projectes d’uns altres aportant valor.

El disseny dels dos itineraris oferts (Jazz i Música Moderna) té un caràcter molt pràctic gràcies al treball de dinamització fet des del Taller de Músics ESEM, al programa de màsters i workshops, així com a la implicació del departament de Management & Produccions del Taller de Músics en els projectes dels estudiants.

El quadre de professors compta amb professionals de la pedagogia especialistes en Jazz i Música Moderna, els quals estan en el primer nivell com a artistes en actiu.

PERFIL D’INGRÉS

L’accés als ensenyaments artístics superiors requereix el compliment d’uns requisits acadèmics i la superació d’una prova específica d’accés que es duu a terme amb l’antelació necessària per a permetre la posterior gestió del procediment d’admissió, previ a l’inici del curs acadèmic. A través de les proves específiques d’accés es valora el nivell de consecució de les capacitats i competències dels alumnes que són necessàries per a accedir als ensenyaments superiors.

Especialitat d’Interpretació

El perfil de l’alumne que accedeix als estudis en l’especialitat d’interpretació, tant de l’àmbit del Jazz i la Música moderna com en l’àmbit de la Música tradicional, Flamenco, és el d’un estudiant que coneix estils, períodes històrics i formacions representatives d’aquestes músiques.

L’alumne ha de ser capaç de reconèixer formes habituals, tant auditivament com a través d’una partitura, i de situar-se, expressant-se amb adequació rítmica i harmònica. Així mateix, ha de mostrar una tendència a construir un so propi o personalitzat, relacionant la respiració amb la frase musical i deu saber adequar la interpretació i la improvisació a estils diferenciats, mostrant destreses tècniques amb l’instrument que li permetin abordar els estudis superiors sense dificultats específiques.

També ha de saber utilitzar la notació musical per a escriure i llegir amb un mínim de fluïdesa. A més, cal que sàpiga construir les seves estratègies d’estudi per superar reptes de tipus acadèmic o pràctic, ha de ser capaç de manifestar opinions i valoracions artístiques de manera respectuosa i coherent, i mostrar habilitats per treballar individualment i en equip.

Professorat

Equip pedagògic

Santiago Galán

Director Pedagògic

Néstor Giménez

Coordinador especialitat Interpretació Jazz i Música Moderna

Anna Luna

Coordinadora Veus

Joan Monné

Coordinador Conjunts Instrumentals

Professorat

Adrià Plana
Guitarra Elèctrica, Repentització
Alejandro di Costanzo
Piano, Conjunt Instrumental, Segon Instrument Piano
Ana Rosa Landa
Piano, Segon Instrument Piano
Andreu Moreno
Bateria, Repertori Específic, Segon Instrument Bateria
Àngel Ferrer
Guitarra Elèctrica, Segon Instrument Guitarra Elèctrica
Anna Luna
Veu, Segon Instrument Veu
Anna Ponces
Repertori Complementari
Antonio Navarro
Veu, Conjunt Instrumental, Segon Instrument Conjunt Instrumental, Veu
Apel·les Carod
Violí Violí
Carola Ortiz
Veu, Improvisació a la Veu, Segon Instrument
Carles Expósito
Formació Corporal
Clara Luna
Veu, Cor de Veus
Clara Peya
Professor/a col·laborador/a
Cristina López
Cante Flamenco, Història del Flamenco, Repertori Específic
David Domínguez
Percussió, Fonaments Rítmics del Flamenco
David Leiva
Guitarra Flamenca, Harmonia Flamenca, Repentització Guitarra Flamenca
David Mengual
Conjunt Instrumental
David Pastor
Trompeta Trompeta
Enric Hernàez
Professor/a col·laborador/a
Enric Vázquez
Professor/a col·laborador/a
Genís Bou
Repertori Específic Saxo, Harmonia, Conjunt Instrumental, Tècniques del Jazz
Javier Cisneros
Pedagogia de l’Instrument i la Veu, Didàctica de la Formació Musical Bàsica, Tècniques d'informació i Comunicació i Informàtica Musical (II)
Jefferson Otto
Bateria, Segon Instrument
Joan Mar Sauqué
Trompeta, Trompa
Joan Monné
Piano, Conjunt Instrumental
Jordi Farrés
Guitarra Elèctrica, Improvisació (II), Conjunt Instrumental
Jordi Gardeñas
Bateria, Improvisació (II), Segon Instrument
Jordi Matas
Guitarra Elèctrica, Conjunt Instrumental, Repertori Específic
Juan Jurado
Anàlisi de la Música del Romanticisme, Anàlisi de la Música del Post-Romanticisme, Història de la Música dels Segles XX i XXI (I), Història de la Música dels Segles XX i XXI (II), Composició Principal, Composició Aplicada
Judit Neddermann
Professor/a col·laborador/a
Kiko Caballero
Acústica i Organologia, Tècniques de Registre i Postproducció
Lluc Casares
Saxo/Clarinet
Luis Alfonso Guerra “Luisito”
Percussió, Segon Instrument
Marc Ayza
Bateria, Conjunt Instrumental, Segon Instrument
Marcel·lí Bayer
Saxo/Clarinet, Conjunt Instrumental Clarinet, Saxo
Mark Aanderud
Piano, Segon Instrument
Martin Leiton
Baix Elèctric, Contrabaix, Formes i Anàlisi, Conjunt Instrumental
Miguel Ángel Cordero
Baix Elèctric, Contrabaix, Conjunt Instrumental
Néstor Giménez
Piano, Percepció Auditiva, Harmonia, Conjunt Instrumental
Núria González Cols
Veu, Conjunt Instrumental, Improvisació a la Veu
Octavi Rumbau
Composició Aplicada, Instrumentació i Orquestració (I), Instrumentació i Orquestració (IV)
Octavio Hernández
Guitarra Elèctrica, Segon Instrument
Olga López Espejo
Veu (I), Veu (II)
Pablo Carrascosa
Composició Aplicada, Composició Principal (III), Fonaments Hispànics en la Composició Contemporània, Fonaments de Composició i Producció per a Mitjans Audiovisuals (I), Fonaments de Composició i Producció per a Mitjans Audiovisuals (II), Fonaments de Composició i Producció per a Mitjans Audiovisuals (III), Fonaments de Composició i Producció per a Mitjans Audiovisuals (IV), Tècniques de Composició (I), Tècniques de Composició (II)
Pablo Schvarzman
Repertori Complementari
Pau Lligadas
Baix Elèctric, Contrabaix, Conjunt Instrumental, Segon Instrument
Pau Vidal
Flauta Travessera Flauta Travessera, Conjunt Instrumental
Ramon Ángel Rey
Bateria, Conjunt Instrumental, Improvisació a la Bateria
Raül Reverter
Saxo/Clarinet, Conjunt Instrumental, Percepció Auditiva, Repertori Complementari, Tècniques d'Assaig Saxo, Conjunt Instrumental
Paul Stouthamer
Percepció Auditiva Violoncel
Santi de la Rubia
Saxo/Clarinet, Improvisació (I), Conjunt Instrumental Saxo, Conjunt Instrumental
Sergi Sirvent
Piano, Improvisació (II), Conjunt Instrumental
Toni Pagès
Bateria, Segon Instrument Bateria
Úrsula Pilar San Cristóbal
Pensament Musical, Llengua i Comunicació, Investigació en Educació Musical (I)
Vicenç Solsona
Guitarra Elèctrica, Conjunt Instrumental, Transport i Acompanyament
Vicent Pérez
Trombó, Conjunt Instrumental, Segon Instrument Trombó, Conjunt Instrumental
Víctor de Diego
Conjunt Instrumental
Yeray Hernández
Guitarra Elèctrica Guitarra Elèctrica, Conjunt Instrumental
Buscador de professorat de Taller de Músics ESEM

PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis del Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música consta de 4 cursos acadèmics, de 60 crèdits ECTS cada curs, distribuïts en assignatures de diferent categoria:
1. Assignatures de formació bàsica. Són assignatures de cultura, pensament, història, llenguatge i tècniques de la música.
2. Assignatures obligatòries d’especialitat. Són assignatures d’instrument o de veu, formació instrumental complementària, música de conjunt, improvisació, composició, producció i gestió.
3. Assignatures optatives. Complementen la formació amb un ventall d’assignatures diverses.
4. Treball de final de titulació (TFT).
L’assignació de crèdits per a cada assignatura comprèn les hores corresponents a les classes lectives, hores d’estudi, realització de treballs, pràctiques, projectes i la preparació d’exàmens i proves d’avaluació.

Descarregar Pla d’Estudis Jazz i Música Moderna

Treballs de Final de Titulació (TFT)

Per obtenir el Títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música és necessari elaborar i defensar públicament un treball final, conseqüència directa dels coneixements adquirits. És la redacció per escrit d’un projecte amb un conjunt d’explicacions, teories, idees o raonaments sobre una temàtica concreta i portat a la pràctica en clau de concert/espectacle.

L’alumne ha de demostrar la capacitat per aplicar els coneixements adquirits; saber comunicar les conclusions, els coneixements i les teories en les quals es basen. El TFT ha de comunicar, d’una manera organitzada, formal, clara i precisa, els resultats o conclusions als quals s’han arribat en l’estudi d’un tema, així com la metodologia utilitzada, el procés seguit, els documents consultats, etc. En definitiva, es tracta de transmetre.

Per a l’obtenció del títol de grau a l’ESEM, s’ha de transmetre de dues formes diferents:

  • Festival Talent: un concert/espectacle. El que es transmeti ha de ser coherent amb les conclusions de l’estudi. Hauria de ser un concert professional i hauria de pretendre ser un espectacle. En aquest sentit, l’ESEM vol promocionar comercialment els treballs de TFT com a espectacles.
    El Festival Talent s’ha creat per a impulsar i donar a conèixer al públic els projectes dels nous talents musicals. És una manera de traslladar l’aula al circuit d’exhibició barceloní i de mostrar nous artistes emergents. Les noves promocions de l’Escola Superior del Taller de Músics hauran de desplegar tot el que han après durant els últims anys davant el públic. Un festival de cinc dies amb música, nervis, emoció, il·lusió i, per sobre de tot, talent!
  • Treball escrit/Defensa oral. És un treball generat a partir de la recerca d’un tema. En la defensa oral l’estudiant l’exposa i el defensa. L’ESEM considera que pot publicar-lo com a referència per a futurs treballs. Ha de transmetre que l’alumne ha realitzat un estudi exhaustiu sobre el que s’ha proposat.

PERFIL PROFESSIONAL

El graduat en Interpretació ha de ser un professional altament qualificat per a la interpretació musical, amb domini del seu instrument i el repertori inherent a la seva especialitat, coneixent les característiques tècniques i acústiques del seu instrument i aprofundint en el seu desenvolupament històric, així com el d’un instrument complementari.

El titulat ha d’exercir una tasca d’interpretació d’alt nivell d’acord amb les característiques específiques de la seva modalitat i especialització, tant en el paper de solista com en el d’integrant d’una formació instrumental, així com tenir capacitat per a situar-se en contextos artístics multidisciplinaris, sempre amb una personalitat artística ben definida i susceptible d’evolució.

També ha de tenir coneixement de les possibilitats tecnològiques com a eines de creació i suport específic per a la seva tasca. Així mateix, ha d’estar format per a l’exercici de l’anàlisi musical d’ampli espectre estètic, així com tenir un pensament crític sobre el fet creatiu i la capacitat per transmetre’l de manera oral i escrita rigorosament. Finalment, ha de tenir una sòlida formació humanística i metodològica per poder fer tasques de recerca i d’experimentació musicals.

INFORMACIÓ GENERAL

En el següent enllaç trobaràs informació comuna a totes les especialitats: com accedir als estudis, calendari acadèmic, pla d’acció tutorial, beques i finançament, convalidacions, programes de mobilitat (Erasmus), Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ), carnet d’estudiant…

Informació general per a estudiants

Altres enllaços d’interès:

Accés als estudis superiors: requisits, convocatòries i proves d’accés

 

Tens algun dubte? Vols venir a conèixer el Taller?

Contacta'ns