Subscriu-te al
newsletter
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Interpretació Jazz i Música Moderna-Popular, Veu-Songwriting

Taller de Músics ESEM ofereix el títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, de 240 crèdits ECTS, en l’especialitat d’Interpretació de Jazz i Música Moderna-Popular, Veu-Songwriting. Aquest és un títol oficial i reconegut dins l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i equival, a tots els efectes, al títol universitari de grau.

  • PROVES D'ACCÉS | Inscripció entre abril i juny
  • MATRICULACIÓ | Juliol i setembre
  • PERÍODE LECTIU | De setembre a juny
  • MODALITAT | Presencial
  • DURADA | 4 anys
  • TITULACIÓ | Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, especialitat d'Interpretació de Jazz i Música Moderna

Grau en Interpretació de Jazz i Música Moderna

OBJECTIUS

L’especialitat d’Interpretació de Jazz i Música Moderna-Popular té com a finalitat la formació qualificada de músics capaços de: interpretar amb solvència diferents repertoris de jazz i música moderna com a base per poder abordar qualsevol altre repertori modern; entendre, dissenyar i organitzar l’estudi i la pràctica de manera que puguin convertir-se en el seu propi mestre; i conèixer l’entorn professional, tecnològic, artístic i cultural perquè puguin arribar a dissenyar, crear i dirigir el seu propi projecte o integrar-se en els projectes d’uns altres aportant valor.

El disseny dels itineraris oferts (Jazz, Música Moderna-Popular, Veu-Songwriting) té un caràcter molt pràctic gràcies al treball de dinamització fet des del Taller de Músics ESEM, al programa de màsters i workshops, així com a la implicació del departament de Management & Produccions del Taller de Músics en els projectes dels estudiants.

El quadre de professors compta amb professionals de la pedagogia especialistes en Jazz, Música Moderna-Popular i Songwriting, els quals estan en el primer nivell com a artistes en actiu.

PERFIL D’INGRÉS

L’accés als ensenyaments artístics superiors requereix el compliment d’uns requisits acadèmics i la superació d’una prova específica d’accés que es duu a terme amb l’antelació necessària per a permetre la posterior gestió del procediment d’admissió, previ a l’inici del curs acadèmic. A través de les proves específiques d’accés es valora el nivell de consecució de les capacitats i competències dels alumnes que són necessàries per a accedir als ensenyaments superiors.

Accés als estudis superiors: requisits, convocatòries i proves d’accés

Especialitat d’Interpretació

El perfil de l’alumne que accedeix als estudis en l’especialitat d’interpretació, tant de l’àmbit del Jazz, la Música moderna-popular o la Veu-Songwriting, com en l’àmbit de la Música tradicional, Flamenco, és el d’un estudiant que coneix estils, períodes històrics i formacions representatives d’aquestes músiques.

L’alumne ha de ser capaç de reconèixer formes habituals, tant auditivament com a través d’una partitura, i de situar-se, expressant-se amb adequació rítmica i harmònica. Així mateix, ha de mostrar una tendència a construir un so propi o personalitzat, relacionant la respiració amb la frase musical i deu saber adequar la interpretació i la improvisació a estils diferenciats, mostrant destreses tècniques amb l’instrument que li permetin abordar els estudis superiors sense dificultats específiques.

També ha de saber utilitzar la notació musical per a escriure i llegir amb un mínim de fluïdesa. A més, cal que sàpiga construir les seves estratègies d’estudi per superar reptes de tipus acadèmic o pràctic, ha de ser capaç de manifestar opinions i valoracions artístiques de manera respectuosa i coherent, i mostrar habilitats per treballar individualment i en equip.

Professorat

Equip pedagògic

Vicenç Solsona

Director pedagògic

Santiago Galán

Cap d'Estudis

Joan Monné

Coordinador de Conjunts Instrumentals

Néstor Giménez

Coordinador d'Assignatures teòriques

Anna Luna

Coordinadora de Veus i Songwriting

Octavio Hernández

Coordinador de Guitarres i vents

Ramón Ángel Rey

Coordinador de Bateries, percussions i baixos

Pau Solsona

Coordinador de Pianos, corda fregada i altres

Jaume Gispert

Coordinador de Música Moderna-Popular (Assignatures teòriques i Conjunts instrumentals)

Professorat

Alejandro di Costanzo
Piano, Conjunt Instrumental Piano
Ana Rosa Landa
Piano Piano
Andreu Moreno
Bateria, Repertori Específic, Conjunt Instrumental Ritme Avançat Bateria
Andreu Zaragoza
Conjunt Instrumental, Guitarra Elèctrica
Àngel Ferrer
Guitarra Elèctrica Guitarra Elèctrica
Anna Luna
Veu Veu
Anna Ponces
Repertori Complementari
Apel·les Carod
Violí Violí
Clara Luna
Veu, Formació Corporal, Improvisació a la Veu, Repertori Complementari, Posada en Escena per a Cantants, Ensemble Vocal
Cristina López
Cante Flamenco, Història del Flamenco, Repertori Específic
David Domínguez
Percussió, Fonaments Rítmics del Flamenco
David Mengual
Conjunt Instrumental, Baix Elèctric, Contrabaix, Tècniques d'Estudi, Línies de Baix
David Pastor
Trompeta, Conjunt Instrumental Funk, Repertori Complementari Trompeta
Enric Hernàez
Desenvolupament Professional: Songwriting i Producció, Història del Jazz
Gessamí Boada
Veu, Ensemble Vocal
Héctor Tejedo
Conjunt Instrumental, Groove per a Base Rítmica
Irene Reig
Saxo/Clarinet, Fonaments de Composició Aplicada, Improvisació (I)
Jaume Gispert
Piano, Conjunt Instrumental, Teoria d'Interpretació Col·lectiva, Percepció Auditiva, Fonaments de Composició Aplicada, Perfeccionament Rítmic, Conjunt Instrumental Jazz s. XXI, XXL Collective
Javier Cisneros
Pedagogia de l’Instrument i la Veu, Pedagogia General de la Música, Organització de Centres d'Educació Musical, Tècniques d'informació i Comunicació i Informàtica Musical (II)
Joan Monné
Piano, Conjunt Instrumental
Joan Terol
Bateria, Improvisació a la Veu, Perfeccionament Rítmic
Joan Vidal
Repertori Específic, Improvisació (I)
Jordi Farrés
Guitarra Elèctrica, Conjunt Instrumental, Guitarra Clàssica
Jordi Gardeñas
Bateria, Improvisació (II), Improvisació (III)
Juan Gómez “Chicuelo”
Guitarra Flamenca, Conjunt Instrumental, Formes del Flamenco, Transport i Acompanyament Guitarra Flamenca
Lluc Casares
Saxo/Clarinet, Conjunt Instrumental Hard Bop, Big Band
Luis Alfonso Guerra “Luisito”
Percussió, Bateria Llatina i Flamenca
Manel Fortià
Contrabaix, Conjunt Instrumental, Conjunt Instrumental Flamenco Jazz
Marc Ayza
Bateria, Conjunt Instrumental
Marcel·lí Bayer
Saxo/Clarinet, Flauta Travessera, Formes i Anàlisi, Improvisació (II) Saxo, Clarinet
Maria Mauri Fàbregas
Piano Clàssic
Marta Garrett
Veu, Improvisació a la Veu
Néstor Giménez
Piano, Harmonia, Conjunt Instrumental, Composició Aplicada per a Intèrprets
Núria González Cols
Veu, Conjunt Instrumental, Improvisació a la Veu, Perfeccionament Rítmic
Octavio Hernández
Guitarra Elèctrica, Conjunt Instrumental, Conjunt Instrumental Brasil 21 Guitarra Elèctrica
Oriol Martínez
Percussió, Conceptes de la Percussió Cubana Aplicats a la Bateria Percussió
Oriol Roca
Bateria, Conjunt Instrumental, Conjunt Instrumental ECM
Pau Lligadas
Baix Elèctric, Contrabaix, Conjunt Instrumental, Repentització
Pau Solsona
Piano, Percepció Auditiva Piano
Pi McCarthy
Veu, Conjunt Instrumental, Presència Escènica, Repertori Específic, Ensemble Vocal
Publio Delgado
Improvisació (I), Harmonia, Conjunt Instrumental
Ramon Ángel Rey
Bateria, Conjunt Instrumental, Improvisació (I), Improvisació (II), Perfeccionament Rítmic, Bateria Llatina i Flamenca, Escombretes
Ramon Cardo
Saxo/Clarinet Anàlisi Auditiva, Conjunt Instrumental
Santi de la Rubia
Saxo/Clarinet, Improvisació (I), Teoria d'Interpretació Col·lectiva, Conjunt Instrumental, Perfeccionament Rítmic Saxo, Conjunt Instrumental
Santiago Galán
Història General de la Música, Història de la Música Popular del Segle XX, Anàlisi de la Música del Barroc, Anàlisi de la Música del Classicisme, Composició Principal, Informàtica Musical, Arranjaments (I), Tècniques d'informació i Comunicació i Informàtica Musical (I)
Sergi Sirvent
Piano, Improvisació (II), Conjunt Instrumental Monk, Conjunt Instrumental Piano Trio
Toni Pagès
Bateria Bateria
Úrsula Pilar San Cristóbal
Pensament Musical, Llengua i Comunicació, Investigació en Educació Musical
Valentí Adell
Repertori Específic, Repertori Complementari, Acústica i Organologia, Tècniques d'Enregistrament i Postproducció (I) Piano, Conjunt Instrumental
Vicenç Solsona
Guitarra Elèctrica, Conjunt Instrumental, Transport i Acompanyament, Guitarra Clàssica, Conjunt Instrumental Latin
Vicent Pérez
Trombó, Conjunt Instrumental Trombó, Conjunt Instrumental
Víctor de Diego
Saxo/Clarinet, Flauta Travessera, Conjunt Instrumental, Supersax
Yeray Hernández
Guitarra Elèctrica, Didàctica de l’Instrument i del Conjunt Instrumental Guitarra Elèctrica, Conjunt Instrumental
Buscador de professorat de Taller de Músics ESEM

PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis del Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música consta de 4 cursos acadèmics, de 60 crèdits ECTS cada curs, distribuïts en assignatures de diferent categoria:
1. Assignatures de formació bàsica. Són assignatures de cultura, pensament, història, llenguatge i tècniques de la música.
2. Assignatures obligatòries d’especialitat. Són assignatures d’instrument o de veu, formació instrumental complementària, música de conjunt, improvisació, composició, producció i gestió.
3. Assignatures optatives. Complementen la formació amb un ventall d’assignatures diverses.
4. Treball de Final de Grau (TFG).
L’assignació de crèdits per a cada assignatura comprèn les hores corresponents a les classes lectives, hores d’estudi, realització de treballs, pràctiques, projectes i la preparació d’exàmens i proves d’avaluació.

PRIMER CURS

ASSIGNATURATIPUSCRÈDITSDISTRIBUCIÓ
HarmoniaOB6A
Conjunt instrumental IOB6A
Història del jazzOB8A
Història general de la músicaOB6A
Improvisació IOB6A
Percepció auditivaFB6A
Teoria d’interpretació col·lectivaFB6A
Instrument principal IOB10A
Segon instrument IOB6S

 


SEGON CURS

ASSIGNATURATIPUSCRÈDITSDISTRIBUCIÓ
Arranjaments IOB6S2
Conjunt instrumental IIOB6A
Fonaments de la composició aplicadaFB6A
Informàtica musicalOB8A
Llengua i comunicacióFB6S
Pensament musicalFB6S
Perfeccionament rítmicFB6A
Transport i acompanyamentOB6S1
Instrument principal IIOB10A

 


TERCER CURS

ASSIGNATURATIPUSCRÈDITSDISTRIBUCIÓ
Conjunt instrumental IIIOB6A
Formació corporalOB6A
Formes i anàlisiOB6S1
Improvisació IIOB6A
OptativaOP6S/A
RepentitzacióOB6S
Repertori específicOB8A
Instrument principal IIIOB10A
Segon instrument IIOB6S

 


QUART CURS

ASIGNATURATIPOCRÉDITOSDISTRIBUCIÓN
Conjunto instrumental IVOB6A
Instrument principal IVOB10A
OptativesOP18S/A
Pedagogia de l’instrumentOB6S1
Repertori complementariOB8A
Treball final de grauTF12A

 

Treball de Final de Grau (TFG)

Per obtenir el títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música és necessari elaborar i defensar públicament un treball final, conseqüència directa dels coneixements adquirits. És la redacció per escrit d’un projecte amb un conjunt d’explicacions, teories, idees o raonaments sobre una temàtica concreta i portat a la pràctica en clau de concert/espectacle.

L’alumne ha de demostrar la capacitat per aplicar els coneixements adquirits; saber comunicar les conclusions, els coneixements i les teories en les quals es basen. El TFG ha de comunicar, d’una manera organitzada, formal, clara i precisa, els resultats o conclusions als quals s’han arribat en l’estudi d’un tema, així com la metodologia utilitzada, el procés seguit, els documents consultats, etc. En definitiva, es tracta de transmetre.

Per a l’obtenció del títol de grau a l’ESEM, s’ha de transmetre de dues formes diferents:

  • Festival Talent: un concert/espectacle. El que es transmeti ha de ser coherent amb les conclusions de l’estudi. Hauria de ser un concert professional i hauria de pretendre ser un espectacle. En aquest sentit, l’ESEM vol promocionar comercialment els treballs de TFG com a espectacles.
    El Festival Talent s’ha creat per a impulsar i donar a conèixer al públic els projectes dels nous talents musicals. És una manera de traslladar l’aula al circuit d’exhibició barceloní i de mostrar nous artistes emergents. Les noves promocions de l’Escola Superior del Taller de Músics hauran de desplegar tot el que han après durant els últims anys davant el públic. Un festival de cinc dies amb música, nervis, emoció, il·lusió i, per sobre de tot, talent!
  • Treball escrit/Defensa oral. És un treball generat a partir de la recerca d’un tema. En la defensa oral l’estudiant l’exposa i el defensa. L’ESEM considera que pot publicar-lo com a referència per a futurs treballs. Ha de transmetre que l’alumne ha realitzat un estudi exhaustiu sobre el que s’ha proposat.

PERFIL PROFESSIONAL

El graduat en Interpretació ha de ser un professional altament qualificat per a la interpretació musical, amb domini del seu instrument i el repertori inherent a la seva especialitat, coneixent les característiques tècniques i acústiques del seu instrument i aprofundint en el seu desenvolupament històric, així com el d’un instrument complementari.

El titulat ha d’exercir una tasca d’interpretació d’alt nivell d’acord amb les característiques específiques de la seva modalitat i especialització, tant en el paper de solista com en el d’integrant d’una formació instrumental, així com tenir capacitat per a situar-se en contextos artístics multidisciplinaris, sempre amb una personalitat artística ben definida i susceptible d’evolució.

També ha de tenir coneixement de les possibilitats tecnològiques com a eines de creació i suport específic per a la seva tasca. Així mateix, ha d’estar format per a l’exercici de l’anàlisi musical d’ampli espectre estètic, així com tenir un pensament crític sobre el fet creatiu i la capacitat per transmetre’l de manera oral i escrita rigorosament. Finalment, ha de tenir una sòlida formació humanística i metodològica per poder fer tasques de recerca i d’experimentació musicals.

INFORMACIÓ GENERAL

En el següent enllaç trobaràs informació comuna a totes les especialitats: com accedir als estudis, calendari acadèmic, pla d’acció tutorial, beques i finançament, convalidacions, programes de mobilitat (Erasmus), Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ), carnet d’estudiant…

Informació general per a estudiants

Altres enllaços d’interès:

Accés als estudis superiors: requisits, convocatòries i proves d’accés
Erasmus+

Tens algun dubte? Vols venir a conèixer el Taller?

Contacta'ns