Pla d'estudis

El pla d'estudis del Títol Superior de Música consta de 4 cursos acadèmics, de 60 crèdits ECTS cada curs, distribuïts en assignatures de diferent categoria:

1. Assignatures de formació bàsica. Són assignatures de cultura, pensament, història, llenguatge i tècniques de la música.

2. Assignatures obligatòries d'especialitat. Són assignatures d'instrument o de veu, formació instrumental complementària, música de conjunt, improvisació, composició, producció i gestió.

3. Assignatures optatives. Complementen la formació amb un ventall d'assignatures diverses.

4. Treball fi d'estudis.

L'assignació de crèdits per a cada assignatura comprèn les hores corresponents a les classes lectives, hores d'estudi, realització de treballs, pràctiques, projectes i la preparació d'exàmens i proves d'avaluació.


Estructura dels estudis i les corresponents especialitats

Crèdits ECTS: L'Espai Europeu d'Educació Superior defineix un sistema unificat de crèdits, l'European Credit Transfer System (ECTS), que serveix per quantificar les assignatures en hores de dedicació (presencials, treballs dirigits i aprenentatge autònom).

Els crèdits es calculen de la següent manera:

 • 1 ECTS equival a 30 hores de treball total, presencial i no presencial.
 • 1 curs complet són 60 ECTS, 1.800 hores de treball total, presencial i no presencial.
 • Titulació completa (4 anys) són 240 ECTS, 7.200 hores de treball total, presencial i no presencial.


Especialitat INTERPRETACIÓ

    Àmbit Jazz i Música Moderna (consulta el Pla d'Estudis)

 • Formació bàsica: 42 crèdits
 • Obligatòria: 162 crèdits
 • Optativa: 24 crèdits
 • Treball fi d'estudis: 12 crèdits
 • Total: 240 crèdits

    Àmbit Música Tradicional: Flamenco (consulta el Pla d'Estudis)

 • Formació bàsica: 42 crèdits
 • Obligatòria: 156 crèdits
 • Optativa: 30 crèdits
 • Treball fi d'estudis: 12 crèdits
 • Total: 240 crèdits


Especialitat COMPOSICIÓ (consulta el Pla d'Estudis)

 • Formació bàsica: 42 crèdits
 • Obligatòria: 174 crèdits
 • Optativa: 12 crèdits
 • Treball fi d'estudis: 12 crèdits
 • Total: 240 crèdits


Especialitat PEDAGOGIA MUSICAL (consulta el Pla d'Estudis)

 • Formació bàsica: 42 crèdits
 • Obligatòria: 168 crèdits
 • Optativa: 12 crèdits
 • Pràctiques: 6 crèdits
 • Treball fi d'estudis: 12 crèdits
 • Total: 240 crèdits


Instrument secundari

Per desenvolupar les dimensions bàsiques de la interpretació, per adaptar-se a condicions de competitivitat per als canvis culturals, socials, artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional, i per seleccionar els camins adequats de formació continuada és necessari que l'alumne treballi un instrument secundari.

Es recomana estudiar piano com a instrument secundari als estudiants que tenen com a instrument principal: baix elèctric, contrabaix, bateria, cant, guitarra elèctrica, percussió, teclats, saxòfon, clarinet, flauta travessera, trombó, trompeta, guitarra flamenca o cant flamenco.

Per a aquells que tinguin piano o teclats com a instrument principal, es recomana un dels següents instruments: saxòfon, flauta travessera, trombó, trompeta, bateria i percussió.