Subscriu-te al
newsletter
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Informació General Escola Superior

Com accedir als estudis, calendari acadèmic, pla d’acció tutorial, beques i finançament, convalidacions, mobilitat i dimensió internacional, Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC), carnet d’estudiant…

AQU Acreditación favorable Taller de Músics

Informació general

ACCÉS ALS ESTUDIS

Per a accedir als Estudis Superiors de Música del Taller de Músics cal realitzar les proves d’accés d’acord amb el que estableix la resolució ENS/503/2017, de 8 de març, per la qual s’estableixen les bases de les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors.

L’objectiu de les proves serà avaluar les aptituds dels aspirants i determinar si poden cursar els ensenyaments de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música en l’especialitat triada.

També, en cas que el nombre d’aspirants el faci necessari, les proves permeten disposar dels elements de judici necessaris per a decidir quin candidat reuneix més mèrits per accedir a les places disponibles. Els candidats poden presentar-se a un màxim de dues modalitats. Els àmbits i modalitats per als quals es convoquen les proves d’accés són els següents:

1) Instruments del Jazz i de la Música Moderna: Modalitats d’Acordió, Baix elèctric, Bateria, Clarinet, Contrabaix, Flauta, Guitarra elèctrica, Percussió, Piano, Saxofon, Teclats, Trombó, Trompa, Trompeta, Veu, Violí, Violoncel.
2) Instruments de la Música Tradicional: Itinerari, Flamenco. Modalitats de Cante i Guitarra.
3) Composició Moderna
4) Pedagogia musical: Modalitats de Cant i altres instruments.

Un cop finalitzada la convocatòria ordinària i efectuada la matriculació en el grau superior de música i, si queden places vacants, es convoca una segona convocatòria de proves específiques al mes de setembre.

Veure requisits, convocatòries, exemples de proves…

CALENDARI ACADÈMIC

Del 13 de setembre 2024 al 24 de gener 2025

Proves de Tècnica de l’instrument

 • 16 de desembre i del 7 al 10 de gener (inclosos).

Exàmens

 • Exàmens assignatures col·lectives: del 13 al 17 de gener.
 • Audicions combo i instrument: del 20 al 24 de gener.
 • Publicació de notes: 27 de gener.
 • Reclamacions de notes: 28 i 29 de gener.
 • Resolució de reclamacions: 30 de gener.

Dies festius

 • 25 de setembre, 1 de novembre i 6 de desembre.
 • Vacances de Nadal: del 23 de desembre al 6 de gener (ambdós inclosos).

➔ ATENCIÓ: Obrim dos diumenges previs a exàmens perquè els alumnes puguin venir a estudiar.

 • 12 i 19 de gener: obert d’11h a 13:30h.

Del 3 de febrer al 6 de juny 2025

Proves de Tècnica de l’instrument

 • del 19 al 23 de maig (inclosos).

Exàmens

 • Exàmens assignatures col·lectives: del 26 al 30 de maig.
 • Audicions combo i instrument: del 2 al 6 de juny.
 • Publicació de notes: 10 de juny.
 • Reclamacions de notes: 11 i 12 de juny.
 • Resolució de reclamacions: 13 juny.

Dies festius

 • Vacances de Setmana Santa: del 14 al 23 d’abril (ambdós inclosos).
 • 1 de maig i 9 de juny.

ATENCIÓ: Obrim dos diumenges previs a exàmens perquè els alumnes puguin venir a estudiar.

 • 25 de maig i 1 de juny: obert d’11h a 13:30h.

Descarrega o consulta el Calendari acadèmic 2024-2025

HORARI DEL CENTRE

L’horari habitual de l’edifici és de dilluns a divendres de 9:00 a 21:00h, els dissabtes* de 9:00 a 14:30h i de 16:00 a 20:30h.
L’edifici i els seus espais són totalment accessibles per persones amb mobilitat reduïda.

*A partir del 03/10/21 fins al 12/06/22.

Secretaria acadèmica

De dilluns a divendres de 9:00 a 21:00h

Sol·licitud i entrega de títols

De dilluns a dijous de 9:00 a 18h. Divendres de 9:00 a 17h.

Dies amb horari especial

Els dies amb horari especial modifiquen l’horari de tancament de l’edifici, tal com indiquem al següent detall:

DiaHorari

Del 22 de desembre al 7 de gener9:00 a 17:00 h

Del 11 d’abril al 18 d’abril9:00 a 17:00 h

Del 1 de juliol al 22 de juliol9:00 a 20:00 h

Del 25 de juliol al 29 de juliol9:00 a 17:00 h

Del 01 d’agost al 19 d’agostTANCAT

Del 22 d’agost al 29 d’agost9:00 a 17:00 h

Del 01 de setembre al 09 de setembre9:00 a 20:00 h

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

El Pla d’Acció Tutorial pretén acompanyar l’alumne en el seu procés de desenvolupament acadèmic i personal des del moment en què ingressa en el Centre, impulsant el coneixement, anàlisi i reflexió sobre les seves opcions perquè pugui prendre les decisions adequades durant la seva trajectòria acadèmica i professional, entenent l’orientació com un sistema d’interacció social, regit per normes, valors, actituds, expectatives, etcètera.

Consulta aquí: Pla d’Acció Tutorial

BEQUES I FINANÇAMENT

Us animem a que visiteu les pàgines web de les entitats que relacionem a continuació. Totes elles ofereixen ajuts o beques per a formació, producció i altres aspectes relacionats amb la música.
Estem a la vostra disposició per ajudar-vos a ampliar informació o omplir els formularis corresponents, si s’escau.

 • Beques Fundació SGAE
 • Beques AENA 
 • Beques Taller de Músics
 • Beques El Futur del Jazz
 • Beques Fundació Anna Riera
 • Ministerio de Educación y Formación Profesional  +info
 • AIE (Artistes, Intèrprets o Executants – Societat de gestió) +info

Finançament

El Banc Sabadell ofereix el Compte Formació, amb un finançament que no té cap tipus d’interès, només una comissió d’obertura fixa que estarà prorratejada en 12 quotes. Siguis del banc que siguis, tu tries el compte per a la domiciliació. Posa’t en contacte amb nosaltres i t’informarem.

CONVALIDACIONS

El Taller de Músics Escola Superior d’Estudis Musicals (ESEM), segons el Reial Decret 631/2010, de 14 de maig, que regula el contingut dels ensenyaments artístics superiors establerts a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i d’acord amb els objectius i preceptes desenvolupats en la Resolució ENS/2869/2011 del reconeixement i transferència de crèdits, validació d’aprenentatges, del reconeixement de crèdits individualitzat i altres procediments específics en l’àmbit dels ensenyaments artístics superiors, desenvolupa l’elaboració de la normativa específica de transferència i reconeixement de crèdits per donar mobilitat als estudiants, i que aquesta no suposi cap tipus d’impediment per a l’acumulació de crèdits dins del marc europeu d’ensenyaments superiors.

La transferència de crèdits inclourà i únicament tindrà en compte els documents oficials acreditatius que aporti l’alumne. El reconeixement de crèdits suposa per part de l’ESEM l’acceptació d’aquells crèdits que hagin estat cursats i superats en el marc d’altre titulació oficial, tant a l’ESEM com a altres universitats. Aquests crèdits es consideren superats per reconeixement en l’expedient final als efectes d’obtenció d’una titulació oficial, amb ple valor acadèmic de les qualificacions d’origen.

La normativa regula el sistema, el procediment i els criteris a seguir dins de la legalitat vigent i les disposicions de la declaració de Bolonya en el procés de transferència i reconeixement de crèdits.

Els crèdits reconeguts segons la resolució esmentada es divideixen en:

 • Crèdits obtinguts en ensenyaments oficials dins l’EEES, en centres d’ensenyaments artístics superiors, com en altres centres de l’EEES. No es poden reconèixer crèdits de treball de final d’estudis o de màster.
 • Crèdits per la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, fins a un màxim de 6 crèdits.

Els criteris específics de reconeixement i transferència de crèdits s’especifiquen a la mateixa resolució:

 • Cal considerar l’adequació entre les competències i els continguts de les assignatures ja cursades i les previstes al pla d’estudis que està cursant l’alumne sol·licitant. Només es reconeixeran aquelles assignatures que tinguin una coincidència del 75%.
 • Als trasllats d’expedient es reconeixen la totalitat de crèdits obtinguts.
 • Quan l’alumne accedeix a una nova especialitat del mateix títol superior es reconeix la totalitat de crèdits obtinguts en les assignatures comunes en les diferents especialitats.

La convalidació de crèdits permet superar crèdits per altres vies, com l’experiència artística o professional, o bé per estudis no inclosos en el sistema de reconeixement i transferència de crèdits.

L’alumne sol·licita la validació adjuntant la documentació corresponent. Les competències adquirides han de correspondre a les inherents a les assignatures implicades. Els crèdits convalidats computen a efectes d’obtenció del títol oficial, però no incorporen qualificació, per la qual cosa no computen a efectes de barem de qualificació final de l’expedient.

No es poden convalidar crèdits de Treball de Final de Titulació, grau o màster. El màxim de crèdits que el centre pot proposar a la Direcció General d’Ensenyaments de Formació Professional Inicial i d’Ensenyaments de Règim Especial correspondrà a un 15% del total de crèdits que constitueixen el pla d’estudis del títol superior, és a dir, 36 crèdits del total de crèdits del pla d’estudis que estigui cursant l’alumne sol·licitant.

Només es tindrà en compte la documentació que aporti l’alumne en la seva sol·licitud de convalidació. Aquesta documentació garanteix les competències adquirides que l’alumne vol que s’avaluïn per a la convalidació i que han de correspondre a les inherents al títol. S’estableix un barem de convalidació per a algunes assignatures (veure documents necessaris per a la convalidació d’algunes assignatures).

Totes les sol·licituds, tant de transferència com de reconeixement i convalidació de crèdits, han d’anar dirigides per escrit a la directora Tècnica del Centre, que és la màxima responsable de la resolució.

Atesa la diversitat de possibles procedències dels estudiants, cada sol·licitud serà estudiada per la comissió de convalidació i reconeixement de crèdits.

La resolució de cada sol·licitud es farà per escrit i argumentada, i es mostrarà el resultat al tauler del Centre, al web i al Taller de Músics Virtual. Les sol·licituds aprovades constaran a l’expedient i s’avisarà als estudiants per fer la corresponent modificació de matrícula.

El període de sol·licitud de convalidacions serà des de l’inici de la matrícula fins a una setmana després de la finalització del període de matriculació. La resolució s’establirà un cop es reuneixi la Comissió del Departament d’Educació segons el calendari corresponent a cada curs.

Les convalidacions d’assignatures estan subjectes al pagament del 25% del cost dels crèdits de l’assignatura corresponent.

Només es convalidaran aquelles assignatures en què hi hagi una coincidència del 75% del contingut entre les que es volen convalidar i les realitzades.

Normativa interna per al reconeixement d’hores de pràctiques del grau de Pedagogia Musical

MOBILITAT I DIMENSIÓ INTERNACIONAL

L’ESEM té una vocació internacional des del moment de la seva creació, seguint la llarga tradició del Taller de Músics. Un element clau per millorar la qualitat dels ensenyaments i de la recerca a l’ESEM ha de ser el fet de compartir informació i experiències amb les escoles estrangeres i ser presents en aquells nivells en els quals podem representar i defensar millor els nostres interessos.

Per això, aquest impuls internacional s’ha traduït, d’una banda, en la participació en xarxes d’escoles europees i internacionals, per presentar el projecte del nostre centre i contribuir al desenvolupament de propostes formatives en l’educació superior musical i, de l’altra, en els programes de mobilitat, amb una implantació creixent any rere any.

PROGRAMES DE MOBILITAT

El programa Erasmus+, i més concretament l’Acció Clau 1 per a mobilitat d’estudiants i professorat d’educació superior, és la via principal de mobilitat al nostre centre. El Taller de Músics ESEM va aconseguir la Carta Erasmus l’any 2014 i des del curs 2016/17 hi ha alumnes i professors del centre que participen en les mobilitats en una xarxa de partners europeus que creix dia a dia.

L’ESEM també està obert i interessat en l’acollida d’estudiants d’altres centres per a períodes d’estudis, ja sigui a través del programa Erasmus+ o de convenis específics.

Més informació sobre Erasmus+

Projecte de col·laboració entre Taller de Músics i Acción Cultural Española (AC/E) per a impulsar la carrera professional dels estudiants i graduats del Taller de Músics ESEM. Promou residències artístiques amb grans músics, estades i gires internacionals. Gràcies a aquest acord es cobriran totes les despeses de viatges, allotjament i dietes dels participants.

Més informació sobre les diferents convocatòries

DIMENSIÓ INTERNACIONAL

L’AEC és una xarxa europea d’institucions d’educació superior de música, fundada el 1953, i que aplega més de 280 membres de 55 països diferents. L’objectiu d’aquesta organització amb seu a Brussel·les és donar suport a la formació musical a través de projectes europeus, trobades i intercanvis, a més de representar els interessos dels seus membres.

El Taller de Músics ESEM va ser presentat com a nou membre al 43è Congrés Anual i Assemblea General de l’AEC el novembre de 2016 a Göteborg (Suècia) i participa en diversos grups de treball.

El web de l’AEC és una eina plena de recursos tant per a les institucions i els seus professionals com per a l’alumnat, especialment pel que fa a programes de mobilitat.

L’Escola Superior d’Estudis Musicals Taller de Músics és membre de la IASJ. Aquesta associació fa 30 anys que connecta a nivell mundial estudiants, educadors i directors d’institucions i centres que imparteixen estudis superiors de jazz.

Cada any, organitzen l’IASJ Jazz Meeting en un país diferent del món, on aproximadament 100 estudiants, educadors i personal de gestió aprenen, ensenyen, actuen i es relacionen. A través d’aquesta trobada, es creen xarxes professionals on s’intercanvien experiències de lideratge, es promou la investigació del jazz o s’impulsen bandes internacionals d’aquest gènere musical.

L’accés d’estudiants internacionals s’ha de fer sempre a través de les proves d’accés, per a les quals caldrà homologar els estudis fets a l’estranger equivalents al títol de Batxillerat (consulteu el web del Departament d’Ensenyament).

INVESTIGACIÓ I RECERCA

El Taller de Músics ESEM ha generat dos programes de recerca en els àmbits de la pedagogia musical i la flamencología, en els quals els participants han adquirit coneixements i habilitats artístiques avançades.

 • Primera jornada de recerca pedagògica:
 • Quarta edició de les jornades d’investigació flamencològica:

La 29a edició de festival Ciutat Flamenco, organitzat pel Taller de Músics, va acollir el IV Congrés de Flamencologia i Pedagogia Flamenca, activitat paral·lela al Festival on hi va haver conferències, masterclasses i recitals. El seu objectiu, donar suport a les diferents disciplines del flamenco.

El Congrés es va celebrar els dies 27 i 28 de maig de 2022 a Casa Seat.

 • Campus de les Arts

D’altra banda, el Taller de Músics ESEM participa en el Campus de les Arts, una iniciativa de recerca que han posat en marxa diferents centres d’ensenyaments artístics superiors, com a plataforma de debat i coneixement actiu.

Descarrega el document final del Treball d’Investigació Artística

CURSOS D’EXTENSIÓ

Els cursos d’extensió que ofereix el Taller de Músics Escola Superior d’Estudis Musicals (ESEM) estan dirigits a qualsevol professional del sector de la música, estudiant, alumni o persona interessada en aprofundir en el camp de la producció musical. L’objectiu és que els assistents puguin enriquir i adquirir coneixements complementaris a la seva formació en màrqueting del món musical i en dret musical.

Aquests cursos permeten que els inscrits segueixin de manera online i com a oients les classes d’algunes de les assignatures que oferta el Taller de Músics ESEM dins del Grau Superior de Producció i Gestió.

 ASSIGNATURES I HORARIS 
Tècniques de Management | Dijous de 13h a 14h (15 sessions)
6 crèdits ECTS. Impartida per Blanca Gallo.

Dret I | Dijous de 13h a 14.30h (15 sessions)
6 crèdits ECTS. Impartida per Eva Faustino.

Dret II | Dijous de 14.30h a 16h (15 sessions)
6 crèdits ECTS. Impartida per Eva Faustino.

 PREU
445€/assignatura
10% de descompte per a alumnes o alumni Taller de Músics ESEM, alumnes dels Cursos d’Orientació al Superior, ARC i SGAE.

 INSCRIPCIONS OBERTES 
t. 93 176 30 63
[email protected]

MÉS INFORMACIÓ

CARNET DEL TALLER

Què és i qui el pot sol·licitar?

El carnet del Taller t’acredita com a estudiant del Taller de Músics Escola de Música o del Taller de Músics Escola Superior d’Estudis Musicals (ESEM), i et permet accedir als serveis dels dos centres. També et proporciona descomptes i avantatges en establiments comercials, sales de concerts o institucions culturals. El carnet del Taller funciona com qualsevol carnet d’estudiant. Als llocs on facin descompte per ser estudiant, tu també te’n podràs beneficiar.

A banda, recorda que pots demanar el carnet internacional d’estudiant (International Student Identity Card), amb el qual podràs obtenir descomptes als transports, restaurants, allotjaments, museus i esdeveniment culturals de tot el món! Més informació a isic.org.

Pots sol·licitar-lo si ets:

1) Estudiant, excepte si et matricules en una classe magistral o curs especial

2) Personal docent i/o de serveis

El carnet és vàlid mentre formis part de la comunitat Taller de Músics.

Quan es tramita?

Pots tramitar-lo en el moment de formalitzar la matrícula o en qualsevol altre moment a la Secretaria del centre on cursis els teus estudis.

Veure aquí tots els avantatges del Carnet del Taller

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ)

INDICADORS TALLER DE MÚSICS ESEM

Curs 2020-2021
Curs 2019-2020
Curs 2018-2019
Curs 2017-2018
Curs 2016-2017
Curs 2015-2016
Curs 2014-2015

AQU Acreditación favorable Taller de Músics

Descarregar Informe final acreditació febrer 2019
Descarregar Certificat AQU 2019

D’acord amb el compromís de transparència que s’exigeix a les institucions universitàries en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), i segons el plantejament sobre el procediment de disseny i implementació dels títols universitaris que estableix el Reial Decret 1393/2007, que estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials modificat pel Reial Decret 861/2010, les universitats han de garantir, fent ús de la confiança que la societat els atorga en la seva gestió autònoma, que les seves actuacions asseguren l’assoliment dels objectius associats a la formació que imparteixen. Per aconseguir aquest repte, les universitats han de disposar de polítiques i sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) formalment establerts i públicament disponibles.

El programa AUDIT té els objectius següents:

 • Afavorir el desenvolupament i la implementació de SGIQ de la formació universitària, dels centres universitaris, i també d’altres institucions d’educació superior, integrant totes les activitats relacionades amb l’assegurament de la qualitat dels ensenyaments que s’han desenvolupat i assegurant que el SGIQ sigui l’instrument utilitzat per al seguiment dels programes formatius.
 • Posar en pràctica un programa que contribueixi al reconeixement del disseny dels SGIQ a través de l’avaluació de l’adequació dels SGIQ dissenyats i la certificació posterior dels SGIQ implementats.

El SGIQ-marc del Taller de Músics va ser avaluat per AQU Catalunya en el marc del programa AUDIT-EAS i valorat positivament en data de 30 de març de 2016.

Certificat AUDIT-EAS
Aprovació Pla d’Estudis Taller de Músics ESEM
Aprovació Pla d’Estudis de Pedagogia Taller de Músics ESEM
Informe de seguiment del SGIQ 2016-2017
Informe de seguiment del SGIQ 2015-2016
Informe de seguiment del SGIQ 2014-2015
Informe de seguiment del SGIQ 2013-2014
Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) / Pla de convivència
Protocol d’Intervenció davant de conductes que alteren les normes de convivència
Memòria de verificació del Títol superior en música
Memòria de verificació del Títol superior en música, especialitat Pedagogia
Informe d’inserció laboral
Informe d’Autoavaluació Taller de Músics ESEM 2016-2017 (setembre 2018)
Manual de Qualitat
Manual de processos del SGIQ
Indicadors de satisfacció per a l’acreditació

Quadre-resum dels processos establerts al Taller de Músics ESEM:

TM – PE01 – Política i objectius de qualitat
TM – PE02 – Política de personal (PDI-PAS)
TM – PE03 – Disseny, aprovació i extinció de titulacions
TM – PE04 – Perfil de l’estudiant
TM – PE05 – Criteris d’accés i matriculació
TM – PE06 – Implementació del Pla de Millores
TM – PE07 – Publicació de la informació
TM – PC01 – Desenvolupament de l’ensenyament i tutoria
TM – PC02 – Avaluació de l’aprenentatge
TM – PC03 – Pràctiques acadèmiques
TM – PC04 – Mobilitat
TM – PS01 – Recollida i anàlisi de resultats de qualitat en la formació
TM – PS02 – Orientació professional i inserció laboral
TM – PS03 – Captació i selecció PDI-PAS
TM – PS04 – Avaluació, promoció i reconeixement PDI-PAS
TM – PS05 – Formació PDI-PAS
TM – PS06 – Gestió de recursos materials i infraestructures
TM – PS07 – Gestió de serveis
TM – PS08 – Gestió de queixes, reclamacions i suggeriments
TM – PS09 – Gestió documental

Tens algun dubte? Vols venir a conèixer el Taller?

Contacta'ns