Programació
JazzSí Club
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Interpretació de Flamenco

Taller de Músics ofereix el Títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, de 240 crèdits ECTS, en l’especialitat d’Interpretació de Flamenco. Aquest és un títol oficial i reconegut dins l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i equival, a tots els efectes, al títol universitari de grau.

[Vídeo de la Jornada de Portes Obertes 2021]

  • PROVES D'ACCÉS | Inscripció a maig i setembre
  • MATRICULACIÓ | juliol i setembre
  • PERÍODE LECTIU | de setembre a juny
  • MODALITAT | presencial
  • DURADA | 4 anys
  • TITULACIÓ | Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, especialitat d'Interpretació de Flamenco

Grau Superior: Interpretació de Flamenco

OBJECTIUS

L’especialitat de Flamenco ofereix, en el seu pla d’estudis, l’itinerari d’intèrpret en les seves modalitats de Cante Flamenco i Guitarra Flamenca.

El disseny pedagògic està articulat al voltant de l’estudi específic de l’instrument o la veu flamenca, juntament amb grups instrumentals específics com combo flamenco o tablao. L’alumne, a més, cursarà matèries teòriques explícites de flamenco (història, composició, harmonia), juntament amb les assignatures comunes a altres itineraris, de perfil teòric-musical, tecnològic i humanístic.

El nostre quadre de professors està format per professionals de primer nivell en el món del flamenco des de fa anys: Chicuelo, David Cerreduela, David Leiva, Miriam Vallejo, Cristina López, David Domínguez i Pepe Motos.

Els alumnes de flamenco del Taller de Músics ESEM col·laboren assíduament en produccions pròpies del departament de Management & Produccions, possibilitant així que l’alumne es formi des del principi no sols a l’aula, sinó també a l’escenari, autèntic pilar de la professionalització en la música.

 

PERFIL D’INGRÉS

L’accés als ensenyaments artístics superiors requereix el compliment d’uns requisits acadèmics i la superació d’una prova específica d’accés que es duu a terme amb l’antelació necessària per a permetre la posterior gestió del procediment d’admissió, previ a l’inici del curs acadèmic. A través de les proves específiques d’accés es valora el nivell de consecució de les capacitats i competències dels alumnes que són necessàries per a accedir als ensenyaments superiors.

Especialitat d’Interpretació

El perfil de l’alumne que accedeix als estudis en l’especialitat d’interpretació, tant de l’àmbit del Jazz i la Música moderna com en l’àmbit de la Música tradicional, Flamenco, és el d’un estudiant que coneix estils, períodes històrics i formacions representatives d’aquestes músiques.

L’alumne ha de ser capaç de reconèixer formes habituals, tant auditivament com a través d’una partitura, i de situar-se, expressant-se amb adequació rítmica i harmònica. Així mateix, ha de mostrar una tendència a construir un so propi o personalitzat, relacionant la respiració amb la frase musical i deu saber adequar la interpretació i la improvisació a estils diferenciats, mostrant destreses tècniques amb l’instrument que li permetin abordar els estudis superiors sense dificultats específiques.

També ha de saber utilitzar la notació musical per a escriure i llegir amb un mínim de fluïdesa. A més, cal que sàpiga construir les seves estratègies d’estudi per superar reptes de tipus acadèmic o pràctic, ha de ser capaç de manifestar opinions i valoracions artístiques de manera respectuosa i coherent, i mostrar habilitats per treballar individualment i en equip.

Professorat

Equip Pedagògic

Santiago Galán

Director Pedagògic

David Leiva

Coordinador especialitat Interpretació Flamenco

Professorat

Andrés Rojas ‘El Pricto’
Professor/a col·laborador/a
Cristina López
Cante Flamenco, Història del Flamenco, Repertori Específic
David Domínguez
Percussió, Fonaments Rítmics del Flamenco
David Leiva
Guitarra Flamenca, Harmonia Flamenca, Repentització Guitarra Flamenca
Enric Hernàez
Professor/a col·laborador/a
Juan Gómez “Chicuelo”
Guitarra Flamenca, Conjunt Instrumental Guitarra Flamenca
Mark Aanderud
Piano, Segon Instrument
Martin Leiton
Baix Elèctric, Contrabaix, Formes i Anàlisi, Conjunt Instrumental
Miriam Vallejo
Cante Flamenco Cante Flamenco
Paul Stouthamer
Percepció Auditiva Violoncel
Pepe Motos
Guitarra Flamenca, Conjunt Instrumental, Formes del Flamenco Cajón Flamenco, Percussió Flamenca
Úrsula Pilar San Cristóbal
Pensament Musical, Llengua i Comunicació, Investigació en Educació Musical (I)
Carles Expósito
Formació Corporal
Buscador de professorat de Taller de Músics ESEM

PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis del Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música consta de 4 cursos acadèmics, de 60 crèdits ECTS cada curs, distribuïts en assignatures de diferent categoria:
1. Assignatures de formació bàsica. Són assignatures de cultura, pensament, història, llenguatge i tècniques de la música.
2. Assignatures obligatòries d’especialitat. Són assignatures d’instrument o de veu, formació instrumental complementària, música de conjunt, improvisació, composició, pedagogia, producció i gestió.
3. Assignatures optatives. Complementen la formació amb un ventall d’assignatures diverses.
4. Treball de final de titulació (TFT).
L’assignació de crèdits per a cada assignatura comprèn les hores corresponents a les classes lectives, hores d’estudi, realització de treballs, pràctiques, projectes i la preparació d’exàmens i proves d’avaluació.

Descarregar Pla d’Estudis Flamenco

Treballs de Final de Titulació (TFT)

Per obtenir el Títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música és necessari elaborar i defensar públicament un treball final, conseqüència directa dels coneixements adquirits. És la redacció per escrit d’un projecte amb un conjunt d’explicacions, teories, idees o raonaments sobre una temàtica concreta i portat a la pràctica en clau de concert/espectacle.

L’alumne ha de demostrar la capacitat per aplicar els coneixements adquirits; saber comunicar les conclusions, els coneixements i les teories en les quals es basen. El TFT ha de comunicar, d’una manera organitzada, formal, clara i precisa, els resultats o conclusions als quals s’han arribat en l’estudi d’un tema, així com la metodologia utilitzada, el procés seguit, els documents consultats, etc. En definitiva, es tracta de transmetre.

Per a l’obtenció del títol de grau a l’ESEM, s’ha de transmetre de dues formes diferents:

  • Festival Talent: un concert/espectacle. El que es transmeti ha de ser coherent amb les conclusions de l’estudi. Hauria de ser un concert professional i hauria de pretendre ser un espectacle. En aquest sentit, l’ESEM vol promocionar comercialment els treballs de TFT com a espectacles.
    El Festival Talent s’ha creat per a impulsar i donar a conèixer al públic els projectes dels nous talents musicals. És una manera de traslladar l’aula al circuit d’exhibició barceloní i de mostrar nous artistes emergents. Les noves promocions de l’Escola Superior del Taller de Músics hauran de desplegar tot el que han après durant els últims anys davant el públic. Un festival de cinc dies amb música, nervis, emoció, il·lusió i, per sobre de tot, talent!
  • Treball escrit/Defensa oral. És un treball generat a partir de la recerca d’un tema. En la defensa oral l’estudiant l’exposa i el defensa. L’ESEM considera que pot publicar-lo com a referència per a futurs treballs. Ha de transmetre que l’alumne ha realitzat un estudi exhaustiu sobre el que s’ha proposat.

PERFIL PROFESSIONAL

El graduat en Interpretació ha de ser un professional altament qualificat per a la interpretació musical, amb domini del seu instrument i el repertori inherent a la seva especialitat, coneixent les característiques tècniques i acústiques del seu instrument i aprofundint en el seu desenvolupament històric, així com el d’un instrument complementari.

Així mateix, ha d’exercir una tasca d’interpretació d’alt nivell d’acord amb les característiques específiques de la seva modalitat i especialització, tant en el paper de solista com en el d’integrant d’una formació instrumental, així com tenir capacitat per a situar-se en contextos artístics multidisciplinaris, sempre amb una personalitat artística ben definida i susceptible d’evolució.

També ha de tenir coneixement de les possibilitats tecnològiques com a eines de creació i suport específic per a la seva tasca. Així mateix, ha d’estar format per a l’exercici de l’anàlisi musical d’ampli espectre estètic, així com tenir un pensament crític sobre el fet creatiu i la capacitat per transmetre’l de manera oral i escrita rigorosament. Finalment, ha de tenir una sòlida formació humanística i metodològica per poder fer tasques de recerca i d’experimentació musicals.

INFORMACIÓ GENERAL

En el següent enllaç trobaràs informació comuna a totes les especialitats: com accedir als estudis, calendari acadèmic, pla d’acció tutorial, beques i finançament, convalidacions, programes de mobilitat (Erasmus), Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ), carnet d’estudiant…

Informació general per a estudiants

Altres enllaços d’interès:

Accés als estudis superiors: requisits, convocatòries i proves d’accés

 

Tens algun dubte? Vols venir a conèixer el Taller?

Contacta'ns