Mobilitat i dimensió internacional

L'ESEM té una vocació internacional des del moment de la seva creació, seguint la llarga tradició del Taller de Músics. Un element clau per millorar la qualitat dels ensenyaments i de la recerca a l'ESEM ha de ser el fet de compartir informació i experiències amb les escoles estrangeres i ser presents en aquells nivells en els quals podem representar i defensar millor els nostres interessos. Per això, aquest impuls internacional s'ha traduït, d'una banda, en la participació en xarxes d'escoles europees i internacionals, per presentar el projecte del nostre centre i contribuir al desenvolupament de propostes formatives en l'educació superior musical i, de l'altra, en els programes de mobilitat, amb una implantació creixent any rere any.

Programes de mobilitat

Erasmus+

El programa Erasmus+, i més concretament l'Acció Clau 1 per a mobilitat d'estudiants i professorat d'educació superior, és la via principal de mobilitat al nostre centre. El Taller de Músics ESEM va aconseguir la Carta Erasmus l'any 2014 i des del curs 2016/17 hi ha alumnes i professors del centre que participen en les mobilitats en una xarxa de partners europeus que creix dia a dia.

L'ESEM també està obert i interessat en l'acollida d'estudiants d'altres centres per a períodes d'estudis, ja sigui a través del programa Erasmus+ o de convenis específics.

Acciones para músicos noveles AC/E

El passat mes de febrer el Taller de Músics va signar un conveni de col·laboració amb Acción Cultural Española (AC/E). Aquest conveni servirà per impulsar la carrera professional dels estudiants i graduats de l'ESEM mitjançant la realització d'estades i concerts a Espanya i a l'estranger. Aquestes accions de mobilitat tindran lloc entre el juliol i el novembre de 2019 i gràcies al conveni es cobriran totes les despeses de viatges, allotjament i dietes dels participants.

Convocatòria programa de mobilitat: per realitzar estades a diverses institucions europees.

Convocatòria per realitzar una gira internacional: projecte de formació d'un ensemble compost pels alumnes del Superior de Taller amb un músic de renom.

- Convocatòria per participar al Jazzing: els seleccionats podran assistir al Jazz Education Stage, organitzat per Joan Chamorro els dies 5, 6, 7 i 8 de setembre. 

Dimensión internacional

Association Européenne de Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC)

L'AEC és una xarxa europea d'institucions d'educació superior de música, fundada el 1953, i que aplega més de 280 membres de 55 països diferents. L'objectiu d'aquesta organització amb seu a Brussel·les és donar suport a la formació musical a través de projectes europeus, trobades i intercanvis, a més de representar els interessos dels seus membres.

El Taller de Músics ESEM va ser presentat com a nou membre al 43è Congrés Anual i Assemblea General de l'AEC el novembre de 2016 a Göteborg (Suècia) i participa en diversos grups de treball.

El web de l'AEC és una eina plena de recursos tant per a les institucions i els seus professionals com per a l'alumnat, especialment pel que fa a programes de mobilitat.

Estudiants internacionals

L'accés d'estudiants internacionals s'ha de fer sempre a través de les proves d'accés, per a les quals caldrà homologar els estudis fets a l'estranger equivalents al títol de Batxillerat (consulteu el web del Departament d'Ensenyament).

Associació Internacional d’Escoles de Jazz (IASJ)

A partir de l’any 2019, l’Escola Superior d’Estudis Musicals Taller de Músics és membre de l’IASJ. Aquesta associació fa 30 anys que connecta a nivell mundial estudiants, educadors i directors d’institucions i centres que imparteixen estudis superiors de jazz. 

Cada any, organitzen l’IASJ Jazz Meeting en un país diferent del món, on aproximadament 100 estudiants, educadors i personal de gestió aprenen, ensenyen, actuen y es relacionen. A través d’aquesta trobada, es creen xarxes professionals on s’intercanvien experiències de lideratge, es promou la investigació del jazz o s’impulsen bandes internacionals d’aquest gènere musical.