Recuperacions

Les Recuperacions es duen a terme cada mes de setembre per indicació expressa del professor. En el pas del 1r al 2n Quadrimestre, els estudiants aniran a recuperació només per indicació expressa del professor.

CALENDARI DE PROVES D'ACCÉS I RECUPERACIONS

 

1r Quadrimestre 2018/2019 (del 17 de setembre de 2018 a l´1 de febrer de 2019)

  • 10 i 17 juliol (Alumnes COS)
  • 6 setembre - Llenguatge Musical
  • 7 setembre - Harmonía
  • 10 setembre - Conjunt Instrumental**