Proves de nivell

Si tens estudis musicals previs podràs acreditar-ho mitjançant les Proves de Nivell, que es realitzen la setmana abans de començar cada quadrimestre (en cas contrari, podràs començar l'assignatura des de zero sense fer cap tipus de prova). Aquestes proves ens permetran ubicar-te de manera precisa dins del nostre Pla d'Estudis, accedint directament al nivell que et correspongui de cada assignatura.*

L'assignatura de Conjunt Instrumental és l'única en què la prova de nivell és indispensable en el moment d'inscriure-s'hi per primera vegada al marge del nivell de l'alumne (per poder-hi accedir, caldrà que l'alumne/a tingui aprovat el nivell LL2 de Llenguatge Musical).

Recorda que per dur a terme aquestes proves hauràs d'estar inscrit/a a l'assignatura col·lectiva que vols cursar. En el moment de fer la inscripció, se't donarà dia i hora per a la prova.

Calendari de les proves de nivell

 

1r Quadrimestre 2018/2019 (del 17 de setembre de 2018 a l´1 de febrer de 2019)

  • 10 i 17 juliol (Alumnes COS)
  • 6 setembre - Llenguatge Musical
  • 7 setembre - Harmonía
  • 10 setembre - Conjunt Instrumental**

 

2n Quadrimestre (del 17 de febrer al 12 de juny de 2020)

  • 6 febrer – Llenguatge musical 
  • 7 febrer - Harmonia 
  • 10 febrer - Conjunt Instrumental** / Combo


. . . . . . . . . .

* L'assignatura d'Instrument no està sotmesa a cap prova de nivell (en ser una assignatura individual, l'avaluació de les capacitats de l'alumne/a es durà a terme directament dins del període de classes).

** Per fer la prova de nivell de les assignatures d'Harmonia, Arranjaments, Tècniques del Jazz i Conjunt Instrumental, hauràs de realitzar prèviament la prova de nivell de Llenguatge Musical, per acreditar el nivell mínim requerit (LL3 i LL2 respectivament) per a cursar aquestes assignatures. En el cas que siguis alumne, hauràs d'haver superat el nivell corresponent de Llenguatge Musical.