Proves d'accés

2a  CONVOCATÒRIA PER AL CURS 2019-2020

 

Us informem que el període d'inscripció a la segona convocatòria de proves d'accés per al curs 2019-2020 comença el 18 de juliol. L'horari és de 9h a 16h.

Places per a les especialitats de:
Composició
Pedagogia musical
Interpretació (Jazz/Música Moderna i Flamenco)
- Gestió i Producció

Consulta les places ofertades per al curs 2019-2020

Consulta els continguts de les proves d'accés per al curs 2019-2020

Llistat admesos a les proves d'accés setembre 2019 - Horaris

Notes proves d'accés setembre 2019

 

CALENDARI


PERÍODE D'INSCRIPCIÓ
Del 18 al 26 de juliol i del 26 al 29 d'agost: inscripció a proves d'accés
30 d'agost: llistat provisional d'admesos i exclosos a proves
2 de setembre: període de reclamacions
3 de setembre: publicació definitiva d'admesos i exclosos

 

CALENDARI DE PROVES
4 de setembre: Part A, proves teòriques
5 de setembre:
- Interpretació: prova instrumental tècnica, Part B (interpretació del repertori i improvisació).
- Composició: prova d'escriptura, instrumentació, valoració de la música composta pel candidat, lectura a vista al piano.
- Pedagogia musical: prova instrumental, escriptura de passatge didàctic, prova de comunicació i prova d'interpretació vocal.
- Gestió i Producció
;: proves específiques
6 de setembre
: llistat de notes provisional
9 de setembre: període de reclamacions
10 de setembre: llistat de notes definitiu

. . . . . . . . . . . . . . .


1a  CONVOCATÒRIA PER AL CURS 2019-2020

 

Us informem que el període d'inscripció a la primera convocatòria de proves d'accés per al curs 2019-2020 comença el 2 de maig. L'horari és de 10h a 19h.

Places per a les especialitats de:
Composició
Pedagogia musical
Interpretació (Jazz/Música Moderna i Flamenco)

Consulta les places ofertades per al curs 2019-2020

Consulta els continguts de les proves d'accés per al curs 2019-2020

Llistat admesos a proves d'accés juny 2019 - Horaris

 

CALENDARI


PERÍODE D'INSCRIPCIÓ
Del 2 de maig al 7 de juny: inscripció a proves d'accés
11 de juny: llistat provisional d'admesos i exclosos a proves
Del 12 al 13 de juny: període de reclamacions
14 de juny: publicació definitiva d'admesos i exclosos


CALENDARI DE PROVES
18 de juny: exercici de Grau Professional. Prova específica Part A (exercicis teòrics).
19 i 20 de juny:
- Interpretació: prova instrumental tècnica, Part B (interpretació del repertori i improvisació).
- Composició: prova d'escriptura, instrumentació, valoració de la música composta pel candidat, lectura a vista al piano.
- Pedagogia musical: prova instrumental, escriptura de passatge didàctic, prova de comunicació i prova d'interpretació vocal.
26 de juny: llistat de notes provisional
27 i 28 de juny: període de reclamacions
29 de juny: llistat de notes definitiu


Resolució EDU/354/2019, de l'11 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, corresponents al curs 2019-2020.

. . . . . . . . . . . . . . .

INFORMACIÓ GENERAL


Per accedir als Ensenyaments Superiors de Música del Taller de Músics cal realitzar les proves d'accés d'acord amb el que estableix la resolució ENS/503/2017, de 8 de març, per la qual s'estableixen les bases de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors.

L'objectiu de les proves serà avaluar les aptituds dels aspirants i determinar si poden cursar els ensenyaments de Grau Superior de Música en l'especialitat escollida. També, en cas que el nombre d'aspirants ho faci necessari, les proves permeten disposar dels elements de judici necessaris per decidir quin dels candidats reuneix més mèrits per accedir a les places disponibles.

Els candidats poden presentar-se a un màxim de dues modalitats.

Els àmbits i modalitats per als quals es convoquen les proves d'accés són els següents:

  1. Instruments del Jazz i de la Música Moderna. Modalitats d'acordió diatònic, baix elèctric, bateria, cant, contrabaix, flauta travessera, guitarra elèctrica, percussió, piano, saxòfon, teclats, trombó, trompa, trompeta, violí i violoncel. 
  2. Instruments de la Música Tradicional. Itinerari, Flamenco. Modalitats de cant i guitarra. 
  3. Composició
  4. Pedagogia musical. Modalitats de cant i altres instruments.

Un cop finalitzada la convocatòria ordinària i efectuada la matriculació en el grau superior de música i, si resten places vacants, es convoca una segona convocatòria de proves específiques al mes de setembre.