Trasllat d'Expedient

D'un altre centre al Taller de Músics ESEM


L'accés al Taller de Músics ESEM es pot fer mitjançant un trasllat d'expedient des d'un altre centre superior de música oficial espanyol. Els estudiants que vulguin fer aquest trasllat d'expedient al Taller de Músics ESEM hauran de sol·licitar el seu ingrés per escrit a través d'un formulari, juntament amb un breu currículum acadèmic a lliurar a la Secretaria del Centre o per via telemàtica. Caldrà aportar també material audiovisual tocant l'instrument (preferiblement amb enllaços) o bé composicions pròpies en el cas d'estudiants de Composició. El centre podrà sol·licitar una entrevista amb la persona sol·licitant.

Un cop resolta la sol·licitud, si és acceptat al Taller de Músics ESEM l'alumne haurà de realitzar els tràmits pertinents al seu centre d'origen i matricular-se al Taller de Músics ESEM en el termini ordinari de matrícula general.

Estudiants de centres fora d'Espanya

Els estudiants que hagin començat estudis superiors de música en un centre fora d'Espanya hauran de realitzar les proves d'accés regulars i, un cop superades, podran sol·licitar el reconeixement de crèdits si aquests corresponen a estudis dins de l'EEES, o la convalidació de crèdits que corresponguin a estudis fora de l'EEES, segons normativa.

Descarregar formulari de sol·licitud

Del Taller de Músics ESEM a un altre centre


Els estudiants del Taller de Músics ESEM que desitgin traslladar el seu expedient a un altre centre superior espanyol hauran de seguir el procediment que estableix el centre de destinació. En cas de ser acceptats, ho hauran de notificar per escrit a la Secretaria del Taller de Músics ESEM i adjuntar el document oficial del centre de destí en el qual consti l'acceptació del trasllat. Les taxes per aquesta gestió són de 50 euros.

. . . . . . . . . . . . . . .

Període de sol·licituds

De gener al tancament d'inscripció a proves d'accés (segons dates de cada període).

Més informació a la secretaria del centre.